Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Chất lượng dịch vụ thuế cho doanh nghiệp: Trường hợp nghiên cứu tại Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN: 2588-1205
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển (2588-1205)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 129
Số: 5C
Trang: 97-115
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Au Thi Nguyet Lien (Chính), Hoàng Trọng Hùng, Hồ Thị Hương Lan, Trần Đức Trí
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://222.255.146.83/index.php/hujos-ed/article/view/6051