Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Lựa chọn ứng dụng hệ thống bài tập bổ trợ môn Bóng rổ cho sinh viên ngành Sư phạm Giáo dục Thể chất - Đại học Huế
Tạp chí:
ISSN: ISSN 1859-0810
Tên tạp chí Tạp chí Thiết bị Giáo dục (1859-0810)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản HH thiết bị giáo dục Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập:
Số: Đặc biệt Tháng 08/20
Trang: 112
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Trần Thanh Tú, Nguyễn Khắc Trung, Phạm Thị Mai, Nguyễn Đăng Hào
File đính kèm:
  1. Giay_Xac_nhan_-_Mai,_Trung,_Tu,_Hao.pdf
  2. Noi_dung1.pdf
  3. Bia_so_DB_T8_202112.pdf
Đề tài liên quan: 0