Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu các môn thể thao phù hợp có thể kết hợp với hoạt động du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN: 1859-0810
Tên tạp chí Tạp chí Thiết bị Giáo dục (1859-0810)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản HH thiết bị giáo dục Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập: kì 1 tháng 9
Số: 272
Trang: 103-105
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Quang Dũng, Lê Cát Nguyên, Phạm Đức Thạnh, Trần Thị Thùy Linh, Trịnh Xuân Hồng
File đính kèm:
  1. 2022_T9_ki_1__Dung__Nguyen_20221012162115.pdf
  2. 2022_T9_TBGD_ki_1_T9__Muc_luc.pdf
Đề tài liên quan: 0