Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1179-7258

Online Clinical Briefing for Radiologic Technology students in covid-19 pandemic outbreak efficiency, application, and feeback of students

Advances in Medical Education and Practice, 2023
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thanh Thảo (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.2147/AMEP.S386007

1661-8270

Towards a Theory of Domains for Harmonic Functions and its Symbolic Counterpart

Mathematics in Computer Science, 2023
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ, Toán học ứng dụng
Danh mục: ESCI
Tác giả: Bùi Văn Chiến (Chính), G. H. E. Duchamp, V. Hoang Ngoc Minh, Q. H. Ngo, D. V. Nguyen
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s11786-022-00552-5

0065-0951, E-ISN: 2300-357X

Microrhizome Induction and Curcumin Accumulation in Curcuma aromatica Salisb.

Acta Agrobotanica, 2023
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hồ Thị Hoàng Nhi (Chính), Trần Thiện Phúc, Hồ Nhật Quang, Nguyễn Hoàng An, Lâm Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Đức Bảo Lộc, Nguyễn Thị Minh Nga, Trương Thị Bích Phượng (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.5586/aa.7511

2277-3347

Relationship of “Fredlund–Xing (1994) Fitting Parameters” to “Anchor Points” on Soil–Water Characteristic Curve

Indian Geotechnical Journal, 2022
Lĩnh vực: Kỹ thuật địa chất công trình
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Thị Phương An (Chính), Fredlund
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s40098-022-00693-1

2008-3289

A case of onychomycosis caused by a terbinafine-susceptible Fusarium solani in Vietnam

Iranian Journal of Microbiology, 2022
Lĩnh vực: Vi sinh vật học y học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Thi Minh Chau Ngo (Chính), Phuong Anh Ton Nu, Le Chi Cao, Thi Ngoc Thuy Ha, Thi Bich Thao Do, Giang Thi Tran
Liên kết: https://ijm.tums.ac.ir/index.php/ijm/article/view/3873

2615-9783

Numerical modelling of slope stabilization with xathan gum-treated soil

Vietnam Journal of Earth Sciences, 2022
Lĩnh vực: Kỹ thuật địa chất công trình
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Thị Phương An (Chính), Chang Il Han, Trần Thanh Nhàn, Cho Gye-chun

1179-7258

How Can We Sustain the Training Quality of Radiologic Technology Students During COVID-19 Outbreaks: A Lesson from Vietnam

Advances in Medical Education and Practice, 2022
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thanh Thảo (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.2147/AMEP.S386043