Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2076-3263 (Scopus - ESCI)

Historical Monitoring of Shoreline Changes in the Cua Dai Estuary, Central Vietnam Using Multi-Temporal Remote Sensing Data

Geosciences (Switzerland), 2017
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn (Chính), Hoàng Công Tín (Chính), Lương Quang Đốc, Trần Anh Tuấn
Liên kết: https://www.mdpi.com/2076-3263/7/3/72

2471-1888

Diversify of lactic acid bacteria in vegetable-based and meat-based fermented foods produced in the central region of Vietnam

AIMS MICROBIOLOGY, 2017
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: ESCI
Tác giả: Yen Thi Ngoc Phan (Chính), Minh Thuy Tang, Tu Thi Minh Tran, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Hiền Trang, Takeshi Tsuruta, and Naoki Nishino
Liên kết: http://dx.doi.org/10.3934/microbiol.2017.1.61

The existence of unbounded closed convex sets with trivial recession cone in normed spaces

Acta Mathematica Vietnamica, 2016
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Huỳnh Thế Phùng (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s40306-015-0131-2

0251-4184

Finite-time Stability and ℋ∞ Control of Linear Discrete-time Delay Systems with Norm-bounded Disturbances

Acta Mathematica Vietnamica, 2016
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Anh Tuấn (Chính), Vũ Ngọc Phát
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s40306-015-0155-7

1687-8159

Impact of Forage Fertilization with Urea and Composted Cattle Manure on Soil Fertility in Sandy Soils of South-Central Vietnam

International Journal of Agronomy, 2016
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Hải Quân, Nguyễn Xuân Bả, Trần Thanh Hải, Keenan C. McRoberts (Chính), Quirine M. Ketterings, David Parsons, Charles F. Nicholson, Debbie J.R. Cherney

0219-581X, E-ISSN: 1793-5350

Green synthesis of silver nanoparticles from fresh leaf extract of centella asiatica and their applications

International Journal of Nanoscience, 2016
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ NANO
Danh mục: ESCI
Tác giả: Le Dai Vuong*Nguyen Dinh Tung Luan*Dao Duy Hong Ngoc*Phan Tuan Anh*, Vo-Van Quoc Bao†, Võ Văn Quốc Bảo

E-ISSN: 2308-0477

"A Comparison of Donor-acceptor Interactions in Borane Complexes of Divalent Tetrylenes(II) and Divalent Tetrylones(0) using Energy Decomposition Analysis Method with Natural Orbital for Chemical Valence Theory".

Smart Science, 2016
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính), Huỳnh Thị Phương Loan, Lê Thị Hòa, Phạm Văn Tất, Đặng Tấn Hiệp

2305-221X

Pontryagin Principles in Infinite Horizon in the Presence of Asymptotical Constraints

Vietnam Journal of Mathematics, 2016
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Joël Blot (Chính), Ngô Thời Nhân
Liên kết: http://dx.doi.org/10.1007/s10013-016-0205-z

Prediction of anticancer activities of cynaroside and quercetin in leaf of plants cynara scolymus L and artocarpus incisa L using structure-activity relationship

COGENT CHEMISTRY, 2016
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Bùi Thị Phương Thúy (Chính), Nguyễn Thị Ái Nhung, Trần Dương, Phạm Văn Tất

0866-7144

Study on the complexation of Nd(III) with reagent 4-(3-methyl-2-pyridylazo)resorcinol by spectrophotometric method

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyen Van Can (Chính), Dinh Thi Thu Thanh, Pham Yen Khang, Nguyen Dinh Luyen (Chính)

Synthesis of CuxMg1-xAl2O4 as aqua blue ceramic pigments by starch assisted sol-gel process

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Ngọc Tuyền (Chính), Nguyễn Đức Vũ Quyên, Hồ Văn Minh Hải, Đặng Xuân Tín

Nghiên cứu hoạt tính kháng oxi hóa của các cao chiết và thành phần metyl gallat của cây chùm gởi (Helixanthera parasitica Loranthaceae)

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2015
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài