Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0144-3585

An empirical analysis of intra industry trade in manufactures between Korea and ASEAN

Journal of Economic Studies, 2014
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Thanh Hoàn (Chính), Jeong Ji Young

Hợp chất thơm mới từ lá cây bù dẻ lá lớn Uvaria cordata

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2013
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài (Chính), Hồ Việt Đức

Two biscembranoids, lobophytones K and L from the sponge Petrosia nigricans

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2013
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài

Thành phần hoá học của lá cây bù dẻ lá lớn Hợp chất thơm mới từ lá cây bù dẻ lá lớn Uvaria cordata

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2013
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài (Chính), Hồ Việt Đức

Nghiên cứu tổng hợp bột màu đen NixMn1-xCryFe2-yO4 dùng trong gốm sứ bằng phương pháp Pechini

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2013
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Đình Quý Sơn (Chính), Dương Cường, Trần Ngọc Tuyền

A KINETIC STUDY ON PHENOL HYDROXYLATION REACTION BY HYDROPEROXIDE OVER SnO2/MCM-41 CATALYST

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Thị Hòa, Lệ, Tống Thị Cẩm, Đinh Quang Khiếu, Trần Thái Hòa

1310-0351

Effect of loading rate on mechanical characteristics of wheat and rice straw

Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2013
Lĩnh vực: KỸ THUẬT CƠ KHÍ, CHẾ TẠO MÁY
Danh mục: ESCI
Tác giả: Farman Ali Chandio, Ji Changying; Ahmed Ali Tagar; Irshad Ali Mari; Chaudhry Arsalan, Đỗ Minh Cường
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/260146513

1347-6297

A Novel Over-Sampling Method and its Application to Cancer Classification from Gene Expression Data

Chem-Bio Informatics Journal, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Dang,X.T. (Chính), Hirose,O.,, Bui,D.H., Saethang,T., Tran,V.A., Nguyễn Thị Lan Anh, Le,T.K.T.
Liên kết: https://doi.org/10.1273/cbij.13.19

2233-8659

The development of Korea’s service industry from a global historical perspective

International Area Studies Review, 2013
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Thanh Hoàn (Chính), Jeong Ji Young