Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu chiết La, Pr, Nd, Sm bằng dibutylbutylphotphonat từ môi trường axit clohidric.

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Võ Văn Tân

Nghiên cứu chiết một số nguyên tố đất hiếm La, Pr, Nd, Y bằng axit mono(2-etylhexyl)-photphoric từ môi trường axit nitric.

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

2350-2228

Integer partitions in discrete dynamical models and ECO method

Vietnam Journal of Mathematics, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Mạnh Hà (Chính), Phan Thị Hà Dương
Liên kết: https://www.springer.com/journal/10013

Nghiên cứu tổng hợp glutamat kẽm và ứng dụng làm phân bón vi lượng cho cây ăn quả ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2008
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Võ Văn Tân

Nghiên cứu thu nhận tổng oxyt đất hiếm từ monazit Quảng Nam bằng phương pháp kiềm thủy luyện vi sóng

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2008
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

A new derivative of furancarboxaldehyde from Chlorophytum laxum R. Br. (Athericaceae).

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2007
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài (Chính)

Tổng hợp precursor cordierite từ cao lanh A Lưới bằng phương pháp đồng kết tủa

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2005
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Văn Tường, Ngô Sỹ Lương, Trần Ngọc Tuyền, Phan Thị Hoàng Oanh

Dualities and dimensions of irreducible representations of parabolic subgroups of low degrees

Acta Mathematica Vietnamica, 2004
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Đặng Hồ Hải, Tôn Thất Trí
Liên kết: http://journals.math.ac.vn/acta/pdf/0403237.pdf

Tổng hợp một số hợp chất tương tự flavon có chứa vòng indol và một số indolylpyrazolin

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 1999
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Lan

0251-4184

On Segre Bound for the Regularity Index of Fat Points in P^2,

Acta Mathematica Vietnamica, 1999
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN, Toán học cơ bản
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Văn Thiện
Liên kết: http://journals.math.ac.vn/acta/pdf/9901075.pdf

Tổng hợp và chuyển hóa một số xeton α, β-không no từ 3- formylindol và các o-hidroxiaxetophenon

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 1997
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Lan, Phan Văn Cư

Tổng hợp một vài hợp chất indolylbenzoxazol và indolylbenzimidazol

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 1996
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Lan, Nguyễn Đức Khanh