Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Zn (II) của zeolit 4A tổng hợp từ tro trấu

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Ngọc Tuyền, Nguyễn Đức Vũ Quyên

2043-6262

The effect of TiO2 nanotubes on the sintering behavior and properties of PZT ceramics.

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2011
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trương Văn Chương, Quang Tien Dung Le, and Phuong Anh Do.

Nghiên cứu thành phần hóa học cây Chay (Artocarpus lakoocha Roxb.) I. Các hợp chất triterpen khung lupan Study on chemical constituents of Artocarpus lakoocha Roxb. I. Lupanes

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Chí Bảo, Nguyễn Thị Hoàng Anh; Trần Văn Sung

Nghiên cứu thành phần hóa học cây Chay (Artocarpus lakoocha Roxb.): II. Các hợp chất triterpen, steroid và monoglycerid

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Chí Bảo, Nguyễn Thị Hoàng Anh; Trần Văn Sung

Thành phần hóa học từ vỏ thân Mít dai (Artocarpus heterophyllus) trồng ở Việt Nam

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Chí Bảo, Võ Thị Phương; Nguyễn Thị Hoàng Anh; Trần Văn Sung

Nghiên cứu thủy luyện monazit Quảng Trị thu tổng oxit đất hiếm.

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

Nghiên cứu chiết La, Pr, Nd, Sm bằng dibutylbutylphotphonat từ môi trường axit clohidric.

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Võ Văn Tân

Nghiên cứu chiết một số nguyên tố đất hiếm La, Pr, Nd, Y bằng axit mono(2-etylhexyl)-photphoric từ môi trường axit nitric.

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

2350-2228

Integer partitions in discrete dynamical models and ECO method

Vietnam Journal of Mathematics, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Mạnh Hà (Chính), Phan Thị Hà Dương
Liên kết: https://www.springer.com/journal/10013

Nghiên cứu tổng hợp glutamat kẽm và ứng dụng làm phân bón vi lượng cho cây ăn quả ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2008
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Võ Văn Tân

Nghiên cứu thu nhận tổng oxyt đất hiếm từ monazit Quảng Nam bằng phương pháp kiềm thủy luyện vi sóng

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2008
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

A new derivative of furancarboxaldehyde from Chlorophytum laxum R. Br. (Athericaceae).

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2007
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài (Chính)