Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1746-6172

Computationally Efficient Model Predictive Control for Quasi-Z Source Inverter based on Lyapunov Function

International Journal of Modelling, Identification and Control, 2020
Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Minh-Khai Nguyen, Kim-Anh Nguyen, Thi-Thanh-Van Phan, Van-Quang-Binh Ngo (Chính)
Liên kết: https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=117492

2213-5766

Ganglioneuroma of mediastinum and adrenal gland

Journal of Pediatric Surgery Case Reports, 2020
Lĩnh vực: Nhi khoa
Danh mục: ESCI
Tác giả: Bùi Bỉnh Bảo Sơn (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.epsc.2020.101628

2055-1029

Mental health among Vietnamese urban late adolescents: The association of parenting styles

Health Psychology Open, 2020
Lĩnh vực: Tâm lý học nói chung (bao gồm cả nghiên cứu quan hệ nguời - máy),
Danh mục: ESCI
Tác giả: Thu-Thuy Thi La, Hong-Van Thi Dinh (Chính), Mai-Huong Thi Phan, Le-Hang Thi Do, Phuong-Hoa Thi Nguyen, Quynh-Anh Ngoc Nguyen
Liên kết: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2055102920948738

2408-6851

Adoption of Good Agricultural Practices by Cattle Farmers in the Binh Dinh Province of Vietnam

Journal of Agricultural Extension, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)
Liên kết: https://www.ajol.info/index.php/jae/article/view/200880

2572-8288

Progress through synergistic effects of heterojunction in nanocatalysts ‐ Review

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Dương Tuấn Quang (Chính)

2288-6559

Accurate model for fluorescence resonance Energy transfer between Gold nanoparticles and Cy3 Orange Beads

APPLIED SCIENCE AND CONVERGENCE TECHNOLOGY, 2020
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Minh Hoa (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.5757/ASCT.2020.29.5.113

2525-2321 (Print), 2572-8288 (Online)

Study on SARS-CoV-2 inhibition of some potential drugs using molecular docking simulation

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Thị Ái Mỹ (Chính), Lê Trung Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Hải, Huỳnh Thị Phương Loan, Thanh Q. Bui, Bùi Thị Phương Thuy, Phùng Văn Trung, Bùi Thị Bảo Trâm, Nguyễn Huyền Ngọc Trân, Phan Tứ Quý, Dương Tuấn Quang (Chính), Phạm Văn Tất, Duy Quang Dao, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202000076

2055-1029

Depression among ethnic minority elderly in the Central Highlands, Vietnam

Health Psychology Open, 2020
Lĩnh vực: Tâm thần học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lan (Chính), Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Liên kết: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2055102920967236

0251-4184

Hilbert Polynomials of Kähler Differential Modules for Fat Point Schemes

Acta Mathematica Vietnamica, 2020
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Linh (Chính), Lê Ngọc Long, Martin Kreuzer
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s40306-021-00432-3

2667-663X

Clinical, laboratory features and minimal residual disease levels in childhood acute lymphoblastic leukemia at Hue Central Hospital, Viet Nam.

Annals of Clinical and Analytical Medicine, 2020
Lĩnh vực: Nhi khoa
Danh mục: ESCI
Tác giả: Bùi Bỉnh Bảo Sơn

ISSN: 0719-4250

Secondary metabolites from Alphonsea tonkinensis A.DC. showing inhibition of nitric oxide production and cytotoxic activity

Journal of Pharmacy and Pharmacognosy Research, 2020
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài (Chính), Nguyễn Viết Khẩn (Chính), Hồ Việt Đức