Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Respiratory properties and cyanide resistant respiration under normal and low oxygen conditions on mitochondria of pineapple and K. daigremontiana

Japanese Journal Crop Science, 2004
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Akihiro Nose, Sakae Agarie