Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1429-7426

Input allocative efficiencies for operation and maintenance of rural piped water supply systems: A case study from highland areas in Vietnam

Journal of Water and Land Development, 2024
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Dao Dinh Van (Chính), Phong Nguyen Tung , Tan Nguyen Tiep , Naomi Carrard, Ngoc Nguyen Minh, Tôn Nữ Hải Âu
Liên kết: https://journals.pan.pl/jwld

2042-8308

Self-compassion and life satisfaction in Vietnamese adolescents: the mediating role of emotional and behavioral problems

Mental Health and Social Inclusion, 2023
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Tuấn Vĩnh (Chính), Nguyễn Phước Cát Tường (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1108/MHSI-07-2023-0076

0925-9899

Asymptotic regularity of invariant chains of edge ideals

Journal of Algebraic Combinatorics, 2023
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Do Trong Hoang (Chính), Hop D. Nguyen (Chính), Quang Hoa Tran (Chính)

08675856

Ecotourism research progress: A bibliometric analysis (period 2002–2022) using VOSviewer Software

Turyzm/Tourism, 2023
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Anh Toại (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.18778/0867-5856.33.2.06

2666-6065

Climate change and human health in Vietnam: a systematic review and additional analyses on current impacts, future risk, and adaptation

The Lancet, 2023
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nu Quy Linh Tran..et al., (Chính), Đặng Thị Anh Thư, Nguyễn Đức Kiên, Dung Phung (Chính)

1741-0541

De novo variants of dominant monogenic disorders in Vietnam detected by a noninvasive prenatal test: a case series

Personalized Medicine, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trần Nhật Thăng, Võ Tá Sơn, Nguyễn Duy Ánh, Nguyễn Cảnh Chương, Đinh Thúy Linh, Tràn Thị Minh Thư, Trần Danh Cường, Lương Thị Lan Anh, Đoàn Kim Phương, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hà Thị Minh Thi, Trương Thị Linh Giang, Cao Thi Mai Phương, Trần Thị Nhật Vy, Trịnh Nhựt Thu Hương, Lê Quang Thanh, Nguyễn Vạn Thông, Hoàng Thị Diễm Tuyết, Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Bùi Chí Thương, Trần Thị Sơn Trà, Lâm Đức Tâm, Lê Hồng Thịnh, Nguyễn Bá Mỹ Ngọc, Hồ Việt Thắng, Nguyễn Minh Trung, Đào Thị Trang, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Lê Thu Hằng, Hà Phương Nhung, Lữ Y Thanh, Đỗ Thị Thanh Thúy, Trương Đình Kiệt, Phan Minh Duy, Nguyễn Hoài Nghĩa, Giang Hoa, Tăng Hùng Sang
Liên kết: https://doi.org/10.2217/pme-2023-0105

Online ISSN: 1573-5036 Print ISSN: 0032-079X

Relevance of entomopathogenic fungi in soil–plant systems

Plant and Soil, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Yves Theoneste Murindangabo (Chính), Marek Kopecký, Kristýna Perná, Petr Konvalina, Andrea Bohatá, Miloslava Kavková, Nguyễn Thị Giang, Hoàng Trọng Nghĩa
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-023-06325-8

1750-0680

Comparative analysis of soil organic matter fractions, lability, stability ratios, and carbon management index in various land use types within bharatpur catchment, Chitwan District, Nepal

Carbon Balance and Management, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Yves Theoneste Murindangabo (Chính), Hoàng Trọng Nghĩa, Marek Kopecký, Jaroslav Bernas, Tulsi Parajuli, Suman Dhakal, Petr Konvalina, Jean de Dieu Marcel UFITIKIREZI, Gisele Kaneza, Babu Ram Khanal, Shiva Chandra Dhakal, Arjun Kumar Shrestha

2616-0692

Anti-inflammatory and Antioxidant Activities of Root Extract of Morinda officinalis from Quang Binh Province, Vietnam

Tropical Journal of Natural Product Research, 2023
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Phạm Thành (Chính), Văn Thị Yến, Trần Minh Đức, Đinh Diễn, Hoàng Thị Hồng Quế, Trần Nam Thắng
Liên kết: https://tjnpr.org/index.php/home/article/view/2614/3263

1694-2116

Applying Technical Science Process in Teaching STEM Topics under Model School with Production Practice and Social Life in Vietnam

International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 2023
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Đặng Thị Thuận An (Chính), Nguyen Mau Duc (Chính), Huynh Van Son, Pham Ngoc Son
Liên kết: https://ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/8852/pdf