Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1554-0170

ICT adoption for mảketing by Vietnamese livestock farmers (In Press)

Information Technology for Development, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)

1875-595X

Dentist Job Satisfaction: A Systematic Review and Meta-analysis

International Dental Journal, 2021
Lĩnh vực: Nha khoa và phẫu thuật miệng
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Văn Nhật Thắng (Chính), Đặng Minh Huy, Jae-Gon Kim , Yeon-Mi Yang, Dae-Woo Lee

1513-7368

HER2Ile655Val Single Nucleotide Polymorphism Associated with Early-Onset Breast Cancer Susceptibility: A Systematic Review and Meta-Analysis

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Trần Bảo Song, Hoàng Thị Ái Phương, Trần Bình Thắng, Nguyễn Bá Thông, Lê Minh Tâm, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Đặng Công Thuận
Liên kết: http://journal.waocp.org/article_89414.html

2367-3370

Performance Ratio Analysis Using Experimental Combining Historical Weather Data for Grid-Connected PV Systems

Lecture Notes in Networks and Systems, 2021
Lĩnh vực: Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin không xếp vào mục nào khác
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Ngô Xuân Cường (Chính), Hong N.T., Tuan D.A., Nhu Y D.
Liên kết: https://doi.org/10.1007/978-3-030-64719-3_73

2363-6033

Does the non-farm sector affect production efficiency of the Vietnamese agricultural sector? A stochastic frontier production approach

Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Hằng (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.17170/kobra-202011262277

1661-7649

Should Scrotal Color Doppler Ultrasound Be Routinely Indicated in Fertility Evaluation of Non-Azoospermic Men?

Current Urology, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Minh Tâm, Nguyễn Đắc Nguyên, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Phạm Chí Kông, Lê Đình Dương, Cao Ngọc Thành
Liên kết: https://doi.org/10.1159/000499236

1930-0433

Pheochromocytoma of the organ of Zuckerkandl

Radiology Case Reports, 2020
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thanh Thảo
Liên kết: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1930043320306014

2336-3517

QUALITY OF WORK LIFE AMONG NURSES WORKING AT A PROVINCIAL GENERAL HOSPITAL IN VIETNAM: A CROSS-SECTIONAL STUDY

Central European Journal of Nursing and Midwifery, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Le Thi Huong Van, Kanittha Volrathongchai, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Tôn Nữ Minh Đức, Do Van Hung, Tran Thi Mai Lien

1567-214x

The Strait of Malacca (Malaysia) with Its Role in the Network of Maritime Trade in Asia and East – West Cultural Exchange in the Middle Ages

PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology, 2020
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trần Xuân Hiệp, Nguyễn Tuấn Bình
Liên kết: https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/249