Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2252-8938

A novel ontology framework supporting model-based tourism recommender

International Journal of Artificial Intelligence, 2021
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Ho Quoc Dung (Chính), Lien Thi Quynh Le, Nguyen Huu Hoang Tho, Tri Quoc Truong, Cuong H. Nguyen-Dinh (Chính)
Liên kết: https://ijai.iaescore.com/index.php/IJAI/article/view/21012

1309-100X

Establishment and Characterization of Rabbit Model for Alveolar Bone Regeneration

Journal of International Dental and Medical Research, 2021
Lĩnh vực: Nha khoa và phẫu thuật miệng
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Dương (Chính), Nguyễn Thanh Tùng (Chính), Trần Tấn Tài, Lê Mỹ Hương
Liên kết: http://www.jidmr.com/journal/wp-content/uploads/2021/10/3-D21_1516_Tung_Nguyen_Thanh_Vietnam.pdf

1881-803X

On Building Legal Ontology Framework For e-Learning: A Case Study in Vietnam

ICIC Express Letters, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Minh Đức
Liên kết: http://www.icicel.org/ell/contents.html

0972-2025

PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES, BIOACTIVE COMPOUNDS OF DIFFERENT TYPES OF LOTUS TEA IN THUA THIEN HUE PROVINCE OF VIET NAM

Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, 2021
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Chính), Ngô Quý Thảo Ngọc, Đặng Thanh Long, Hoàng Thị Kim Hồng, Ngô Thị Phương Hằng
Liên kết: https://www.ikprress.org/index.php/PCBMB/article/view/6994

2281-3993

Independent or Annexation: The Texas Issue in the British-American Relations (1836 - 1846)

Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 2021
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Thành Nam
Liên kết: https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0134

2165-8714

Principal Leadership and Teacher Professional Development in a Vietnamese High School for Gifted Students: Perspectives into Practice

European Journal of Educational Research, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Ngoc Hai Tran (Chính), Van Xuan Ha, Vinh Anh Le, An Nhu Nguyen, Kien The Pham (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.12973/eu-jer.10.4.1839

1686-6541

Social Capital in Vietnam: An Analysis of Social Networks and Social Trust

Journal of Mekong Societies, 2021
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Hữu An (Chính), Lê Duy Mai Phương
Liên kết: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal/article/view/249714

0974-9322

Performance Analysis in Cellular Networks Considering the QoS by Retrial Queueing Model with the Fractional Guard Channels Policies

International Journal of Computer Networks and Communications, 2021
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Đặng Thanh Chương (Chính), Hoa Lý Cương, Phạm Trung Đức, Dương Đức Hưng
Liên kết: https://aircconline.com/ijcnc/V13N4/13421cnc06.pdf

2630-0672, Scopus, Q3

Mediation of Digital Tools in English Learning

LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Phạm Hoài Hương (Chính)
Liên kết: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/LEARN/issue/current

1526-6028

Uterine Arteriovenous Malformation: A Pictorial Review of Diagnosis and Management

Journal of Endovascular Therapy, 2021
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thanh Thảo (Chính)