Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-57-7011-5

Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp- Một tài năng quân sự xuất chúng, Nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Cách mạng Việt Nam

NXB Chính trị Quốc gia, 2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu

978-604-80-5382-6

Toán 2 (tập 1)

NXB Đại Học Sư phạm Hà Nội, 2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn

978-604-80-5383-3

Toán 2 (tập 2)

NXB Đại Học Sư phạm Hà Nội, 2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn

978-604-55-9226-0

Hà Nội - Huế - Sài Gòn: Dòng sinh mệnh Dân tộc nhìn từ các Đô thị Văn hiến

NXB Hà Nội, 2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Các vấn đề lịch sử và khảo cổ học khác
Tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái

978-604974905-6

Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2021

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin không xếp vào mục nào khác
Tác giả: Huỳnh Thị Thùy Linh (Chủ biên), Võ Quang Nhã

ISBN: 978-604-974-758-8

Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Sở hữu trí tuệ

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đỗ Thị Diện (Chủ biên)

978-604-974-704-5

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc Lần thứ VIII - năm 2020

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Tác giả: Nguyễn Anh Dân

978-604-73-8004-6

Di sản lý luận của Phriđơrich Ăngnghen giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

NXB Đại Học Sư phạm TP. HCM, 2020
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Tác giả: Nguyễn Thị Hoa

9786047377756

The 3nd international conference on sustainable agriculture and environment

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2020
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Trần Tiểu Phụng, Trần Viết Long

Tài liệu học tập hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật hình sự 1, 2

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Dương Thị Cẩm Nhung

ISBN 978 - 604 - 73 - 6810 - 5

Hội thảo khoa học quốc tế: Nghề Công tác xã hội Việt Nam, những vấn đề lý luận và thực hành

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2020
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Trương Thị Yến