Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

9780128238332

Copper Nanostructures: Next-Generation of Agrochemicals for Sustainable Agroecosystems 1st Edition

Elsevier, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo, Chương sách
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Võ Văn Quốc Bảo, Lê Đại Vương (Chủ biên), Đào ANh Quang, Nguyễn Hữu Chúc, Lê Văn Luận

978-620-2-66604-6

Snakes (Squamata: Serpentes) and Turtles (Squamata: Testudines) from Binh Dinh Province, Central-Southernvietnam

Lap Lambert Academic Publishing, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Dương Đức Lợi (Chủ biên)

978-604-337-152-9

Xây dựng vùng chuyên canh sản xuất hành tím VietGAP tại Quảng Ngãi, ISBN 978-604-337-152-9

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Văn Đức (Chủ biên), Lê Đăng Khoa, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Gia Hùng, Phan Thị Hằng, Phan Thị Bé, Châu Võ Trung Thông, Nguyễn Quốc Sinh, Trần Cao Úy, Nguyễn Ngọc Truyền, Dương Văn Hậu, Nguyễn Đức Đường, Vũ Thị Hải Yến, Hàn Thị Hồng, Thái Thị Huyền

978-92-5-135307-3

Understanding the impact of planted forest on smallholder livestock farmers and their livelihoods in the Greater Mekong Subregion

FAO, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Vũ Tấn Phương, Lê Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Hải Quân, Đinh Khánh Thùy

978-604-974-967-4

Basic Research in Nephrology

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng (Chủ biên), Kim Won

978-93-5547-128-4 (Print) 978-93-5547-133-8 (Ebook

Research Aspects in Agriculture and Veterinary Science

BP - International, India - United Kingdom, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Quang Linh, Kiều Thị Huyền

978-604-337-109-3

Một số giải pháp nâng cao hiểu quả truyền thông trong mạng chuyển mạch chùm quang

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Lê Văn Hòa (Chủ biên), Nguyễn Hồng Quốc, Phạm Trung Đức

978-604-337-119-2

TIỀM NĂNG DI SẢN ĐỊA CHẤT KHU VỰC TAM GIANG - BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Vũ Quang Lân (Chủ biên), Hoàng Ngô Tự Do, Bùi Tiến Dũng, Trần Quang Phương, Nguyễn Xuân Quang, Hoàng Văn Quyền, Trương Quang Quý, Nguyễn Đại Trung

978-604-337-062-1

Ớt A Riêu - Nghiên cứu và kỹ thuật sản xuất, ISBN 978-604-337-062-1

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Nguyễn Văn Đức (Chủ biên), Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Ngọc Truyền, Châu Võ Trung Thông, Phan Thị Bé, Phan Thị Lâm, Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Đức Huy

978-604-337-003-4

Tư vấn phát triển nông nghiệp

NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chủ biên), Dương Thị Diệu My, Nguyễn Tiến Dũng