Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Điều dưỡng Cơ bản 1

NXB Y học, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Điều dưỡng
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Dương Thị Ngọc Lan

Điều dưỡng Truyền nhiễm

NXB Y học, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Điều dưỡng
Tác giả: Lê Văn An, Dương Thị Ngọc Lan

Điều dưỡng Truyền nhiễm

NXB Y học, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Điều dưỡng
Tác giả: Lê Văn An, Dương Thị Ngọc Lan

978-604-337-590-9

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA MIỀN TRUNG - CHUYÊN ĐỀ DI SẢN VÀ KIẾN TRÚC TRUYỀN THỐNG

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Tác giả: Võ Tuấn Anh

9786043607888

THƯƠNG MẠI DI ĐỘNG - GÓC NHÌN TỪ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG

NXB Lao Động, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Nguyễn Như Phương Anh

Bài giảng điện tử Vật lý lớp 11

2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Thị Ngọc Bảo (Chủ biên), Ngô Khoa Quang (Chủ biên), Nguyễn Phạm Quỳnh Anh (Chủ biên)

978-604-337-590-9

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA MIỀN TRUNG 2022- CHUYÊN ĐỀ DI SẢN VÀ KIẾN TRÚC TRUYỀN THỐNG

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Trọng Vinh

978 - 604 - 337 - 565 - 7

RỐI LOẠN TRẦM CẢM Ở TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chủ biên), Hồ Thị Trúc Quỳnh, Nguyễn Hoàng Đông

ISBN: 978-604-60-3567-1

Thiên địch trên ruộng lúa

NXB Nông Nghiệp, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Tác giả: Trần Thị Hoàng Đông (Chủ biên)

978-604-337-542-8

Một số tính chất có lợi của vi khuẩn lactic

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống khác
Tác giả: Đỗ Thị Bích Thủy (Chủ biên)