Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

CÂY NGÔ NẾP - NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT TẠI ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Cây lương thực và cây thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Văn Đức (Chủ biên), Trần Phương Đông, Phan Thị Bé, Hoàng Gia Hùng, Lê Thu Hà

ISBN: 978-604-60-3567-1

Thiên địch trên ruộng lúa

NXB Nông Nghiệp, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Tác giả: Trần Thị Hoàng Đông (Chủ biên)

978-604-337-542-8

Một số tính chất có lợi của vi khuẩn lactic

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống khác
Tác giả: Đỗ Thị Bích Thủy (Chủ biên)

978-604-337-484-1

Các biện pháp cải thiện lành thương trong phẫu thuật răng khôn

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Nha khoa và phẫu thuật miệng
Tác giả: Trần Tấn Tài (Chủ biên)

978-604-337-409-4

Bắt nạt trực tuyến, hỗ trợ xã hội, lòng tự trọng và trầm cảm ở sinh viên - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Tác giả: Hồ Thị Trúc Quỳnh (Chủ biên)

978-604-337-420-9

BỆNH DO Streptococcus iniae GÂY RA TRÊN CÁ CHẼM (Lates calcarifer) VÀ SỬ DỤNG VI KHUẨN LACTIC PHÒNG BỆNH

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Tác giả: Trương Thị Hoa (Chủ biên), Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Ngọc Phước, Trần Nam Hà, Hồ Thị Tùng, Lê Văn Quốc Huy, Mạc Như Bình

978-604-9955-03-7

Mô hình hóa động lực dòng thủy thạch và ứng dụng cho ven biển cửa sông miền Trung, Việt Nam (từ Quảng Nam đến Phú Yên)

Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn

9786043603156

Nghiên Cứu Kế Toán Trong Giai Đoạn Hội Nhập Quốc Tế và Xu Hướng Chuyển Đổi Số

NXB Lao Động, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác., KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Đỗ Sông Hương (Chủ biên), Nguyễn Hoàng (Chủ biên), Hà Ngọc Long (Chủ biên), Võ Ngọc Trường Sơn (Chủ biên)

978-1-83969-812-5

Protected Area Management - Recent Advances

IntechOpen, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Văn Bình (Chủ biên)

BÌNH LUẬN LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

NXB Công an nhân dân, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Nguyễn Duy Phương (Chủ biên), Nguyễn Duy Thanh