Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-457-0

Catalytic asymetric cyclopropantions of Diazo Phosphonates and Designed Diazo ketones

Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Hoá dược học
Tác giả: Lê Thị Loan Chi (Chủ biên)

978-604-974-440-2

Nhóm động từ nhận thức trong tiếng Việt

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà (Chủ biên)

978-981-32-9982-5

Ethnopragmatics, Cultural Semantics, and Intercultural Communication: Ethnopragmatics and Semantic Analysis.

2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Võ Thị Liên Hương

BÌNH LUẬN CHUYÊN SÂU BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (Sửa đổi bổ sung năm 2017), PHẦN CHUNG

NXB Tư Pháp, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Nguyễn Duy Phương (Chủ biên), Đinh Thế Hưng (Đồng chủ biên)

978-604-974-612-3

Cây địa liền (Kaempferia galanga L.), ISBN 978-604-974-612-3

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Hoàng Kim Toản, Đặng Văn Sơn, Nguyễn Thị Dung, Trần Thị Thu Giang, Thái Thị Hồng Mỹ

978-604-974-408-2

Đánh giá sự ảnh hưởng của tập luyện thể dục dưỡng sinh đối với sức khỏe người cao tuổi Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chủ biên)

Hậu phương Quảng Bình trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1964-1975)

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Trần Như Hiền

978-604-974-451-8

Mô phỏrng mạng MANET với NS2

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Tác giả: Võ Thanh Tú (Chủ biên), Lương Thái Ngọc, Lê Vũ, Lê Quang Minh, Nguyễn Thị Thùy Linh, Trần Kim Hương

Du lịch lễ hội

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Thị Thanh Giao

9786046548065

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển hệ thống Logistics quốc gia

NXB Lao động xã hội, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyen Thi Thuy Hong (Chủ biên), Phạm Thị Thanh Xuân (Chủ biên), Nguyen Thi Bach Tuyet (Chủ biên), Dang Thi Thuy Ha

978-620-2-67779-0

India - Myanmar Relations (1992 - 2014) under the Impacts of India’s Foreign Policy Adjustment

Lambert Academic Publishing, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình (Chủ biên), Bùi Thị Thảo, Hoàng Chí Hiếu, Trần Xuân Hiệp

Một số vấn đề về tài khoản vệ tinh cấp Tỉnh

NXB Lao động xã hội, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Thống kê
Tác giả: Phan Thị Thu Hương (Chủ biên), Nguyễn Thị Lệ Hương, Võ Thị Thu Ngọc, Hồ Minh Toàn, Phan Thị Kim Tuyến, Ngô Minh Tâm