Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

SỔ TAY VĂN HÓA ĐỌC (DÀNH CHO SINH VIÊN)

NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Hoàng Đông

Mang thai hộ và xác lập quan hệ huyết thống: So sánh pháp luật Bỉ, Pháp, Anh và Việt Nam

NXB Công an nhân dân, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến (Chủ biên), Hồ Minh Thành

978-604-399-477-3

Sách chuyên khảo: Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ biên), Dương Quốc Nõn, Nguyễn Phúc Khoa, Trịnh Ngân Hà, Đào Đức Hưởng

978-604-399-458-2

Cơ sở khoa học phục vụ bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Phan Anh Hằng (Chủ biên), Lê Văn Thăng, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Sơn

978-604-337-768-2

Mô hình hóa biến động đất đai phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chủ biên), Nguyễn Bích Ngọc (Chủ biên), Phạm Gia Tùng, Trương Đỗ Minh Phượng

978-604-399-462-9

Digital Agricultural Extension Services for Development of Smallholder Farmers in South East Asia

Nhà xuất bản đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Phanith CHOU (Chủ biên), Lê Thị Hoa Sen (Chủ biên), Flordeliz DACUYAN (Chủ biên), Lê Thị Hồng Phương, Trần Thị Ánh Nguyệt

978-604-353-351-4

Kiến trúc lan can cầu ở Huế từ ý tưởng đến thực tế

NXB Thuận Hoá, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Tác giả: Võ Tuấn Anh

Địa chất và tài nguyên đồng bằng Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Vũ Quang Lân (Chủ biên), Hoàng Ngô Tự Do, Đỗ Quang Thiên, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Tiến Dũng, Lương Quang Khang, Nguyễn Danh Lam, Nguyễn Đình Lập, Bùi Văn Nghĩa, Trần Quang Phương, Nguyễn Xuân Quang, Trương Quang Quý, Hoàng Văn Quyển, Hồ Trung Thành, Phạm Huy Thông, Đặng Quốc Tiến, Ngô Quang Toàn, Lê Nguyễn Thới Trung, Nguyễn Đại Trung, Trịnh Hải Sơn

Cây sen ở Thừa Thiên Huế

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Chủ biên), Hoàng Thị Kim Hồng, Đặng Thanh Long

978-604-399-438-4

THU NHẬN ENZYME PROTEASE VÀ AMYLASE Bacillus sp. VÀ ỨNG DỤNG

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Các công nghệ sản phẩm sinh học
Tác giả: Đỗ Thị Bích Thủy (Chủ biên)

Hợp tác đa ngành trong xây dựng chương trình đào tạo về y tế và công tác xã hội

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Trương Thị Xuân Nhi