Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978 60465 35 63 8

Liên Kết thị trường và Chuỗi cung nông sản vùng bắc trung bộ, Việt Nam

NXB Lao Động, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Bùi Đức Tính (Chủ biên), Phạm Thị Thanh Xuân (Chủ biên), Lê Nữ Minh Phương (Chủ biên)

ISBN : 978-604-974-702-1

Tư tưởng xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa (Chủ biên), An Nguyen Thi Van

283/QĐ-YH 27/8/2008

Khuyến cáo 2008 về các bệnh lý tim mạch và chuyển hóa- Chẩn đoán và xử trí rung nhĩ

NXB Y học, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Huỳnh Văn Minh, Hoàng Anh Tiến

978-604-308-053-7

India's Relations with Its Neighbouring Countries in the New Context

NXB Khoa học Xã hội, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Nhiều tác giả, Nguyễn Tuấn Bình

978-604-974-457-0

Catalytic asymetric cyclopropantions of Diazo Phosphonates and Designed Diazo ketones

Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Hoá dược học
Tác giả: Lê Thị Loan Chi (Chủ biên)

978-604-974-440-2

Nhóm động từ nhận thức trong tiếng Việt

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà (Chủ biên)

978-981-32-9982-5

Ethnopragmatics, Cultural Semantics, and Intercultural Communication: Ethnopragmatics and Semantic Analysis.

2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Võ Thị Liên Hương

ISBN

BÌNH LUẬN CHUYÊN SÂU BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (Sửa đổi bổ sung năm 2017), PHẦN CHUNG

NXB Tư Pháp, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Nguyễn Duy Phương (Chủ biên), Đinh Thế Hưng (Đồng chủ biên)

978-604-974-610-9

Các mô hình du lịch cộng đồng tại vùng đệm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng: Thực trạng và hàm ý chính sách

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Nguyễn Quang Phục (Chủ biên), Đặng Trung Kiên (Chủ biên)

978-604-974-612-3

Cây địa liền (Kaempferia galanga L.), ISBN 978-604-974-612-3

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Hoàng Kim Toản, Đặng Văn Sơn, Nguyễn Thị Dung, Trần Thị Thu Giang, Thái Thị Hồng Mỹ

978-604-974-408-2

Đánh giá sự ảnh hưởng của tập luyện thể dục dưỡng sinh đối với sức khỏe người cao tuổi Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chủ biên)

Hậu phương Quảng Bình trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1964-1975)

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Trần Như Hiền