Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Đánh giá và Thiết kế bài trắc nghiệm

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Phan Thị Kim Liên (Chủ biên), Hoàng Thị Thu Hạnh (Chủ biên), Phạm Thị Tuyết Nhung

Giáo trình Thức ăn chăn nuôi

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Thân Thị Thanh Trà, Dương Thanh Hải

978-604-337-543-5

Kỹ thuật lên men thực phẩm

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Kỹ thuật đồ uống
Tác giả: Đỗ Thị Bích Thủy (Chủ biên), Trần Bảo Khánh

978-604-337-414-8

Giáo trình Sản Phụ khoa - Dành cho Đào tạo Sau ĐH. Tập 1 - Sản Khoa

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Sản khoa và phụ khoa
Tác giả: Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chủ biên), Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Lê Minh Tâm (Chủ biên), Trương Quang Vinh (Chủ biên), và nhiều tác giả

978-604-337-414-5

Giáo trình Sản Phụ khoa - Dành cho Đào tạo Sau ĐH. Tập 2 - Phụ Khoa

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Sản khoa và phụ khoa
Tác giả: Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chủ biên), Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Lê Minh Tâm (Chủ biên), Trương Quang Vinh (Chủ biên), và nhiều tác giả

978-604-337-187-1

Giáo trình Công nghệ cao trong nông nghiệp, ISBN 978-604-337-187-1

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Hồ Lê Quỳnh Châu, Phạm Việt Hùng, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Văn Quy, Trần Nam Hà

Giáo dục học 2

NXB ĐH Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Phan Minh Tiến (Chủ biên), Trần Văn Hiếu, Nguyễn Thanh Hùng, Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Hà, Mai Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thanh Bình

Xây dựng website thương mại điện tử

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chủ biên), Ngô Văn Sơn

Giáo trình Sức khỏe Môi trường và Sức khỏe Nghề nghiệp

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y tế môi trường và công cộng
Tác giả: Đặng Thị Anh Thư (Chủ biên), Nguyễn Thanh Gia, Nguyễn Đình Minh Mẫn, Ngô Thị Diệu Hường

ISBN: 978-604-974-931-5

Giáo trình Môi giới Bất động sản

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Văn Bình (Chủ biên), Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Thành Nam (TNĐ)

978-604-337-169-7

Giáo trình kỹ thuật chăn nuôi

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả (Chủ biên), Lê Đức Ngoan, Phùng Thăng Long, Nguyễn Hữu Văn, Trần Thanh Hải

978-604-337-039-3

GIÁO TRÌNH PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chủ biên), Nguyễn Gắng, Nguyễn Văn Lợi, Hoàng Hải, Trần Thị Thùy Linh, Đào Thị Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Long, Trần Văn Giang