Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-124-6

Giáo trình Thực hành dược khoa

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Tác giả: Hồ Hoàng Nhân (Chủ biên), Lê Hoàng Hảo

978-604-974-174-6

Giải tích nhiều biến, Tập I: Phép tính Vi phân

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Huỳnh Thế Phùng (Chủ biên)

978-604-337-051-5

Giáo trình Quy hoạch nông thôn

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ biên), Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Hải, Trần Trọng Tấn, Nguyễn Tiến Nhật

Giáo trình Vi sinh y học và kỹ thuật xét nghiệm cơ bản

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Tác giả: Trần Đình Bình (Chủ biên)

Giáo dục học 1

2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Phan Minh Tiến (Chủ biên), Trần Văn Hiếu, Nguyễn Thanh Hùng, Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hà, Mai Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thanh Bình

978-604-337-085-0

GIÁO TRÌNH MODULE 4 KHOA HỌC CƠ BẢN MÔN LÝ SINH

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học vật lý khác
Tác giả: Nguyễn Minh Hoa (Chủ biên), Võ Thị Tuyết Vi, Ngô Thị Thuận, Đỗ Quang Tâm

978-604-974-877-6

GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH VẬT LÝ

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học vật lý khác
Tác giả: Nguyễn Minh Hoa (Chủ biên), Võ Thị Tuyết Vi, Ngô Thị Thuận, Đỗ Quang Tâm

978-604-337-033-1

Dinh dưỡng và thức ăn tủy sản

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Ngô Hữu Toàn (Chủ biên), Mạc Như Bình (Chủ biên)

Thực hành cơ sở dữ liệu (Phần 1 - Nhập Môn)

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Lê Anh Phương, Nguyễn Thị Hương Giang, Lê Phước Nam Hà, Nguyễn Văn Khang, Hồ Thị Kim Thoa

“Giáo trình tiếng Việt trình độ A2 (Dành cho người nước ngoài)

2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Dương Thị Nhung

Một số vấn đề về Việt Nam học và Huế học

2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Dương Thị Nhung