Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Đánh giá và Thiết kế bài trắc nghiệm

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phan Thị Kim Liên (Chủ biên), Hoàng Thị Thu Hạnh (Chủ biên), Phạm Thị Tuyết Nhung

QUẢN LÝ TỔNG HỢP BIỂN, ĐẢO VÀ ĐỚI BỜ

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Hà Văn Hành (Chủ biên), Nguyễn Quang Tuấn, Đỗ Thị Việt Hương

Giáo trình phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh

2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Nguyễn Văn Quang (Chủ biên)

Thống kê ứng dụng với Python

2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Nguyễn Thế Dũng (Chủ biên)

978-604-337-486-5

NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ Ở

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Tác giả: Bùi Thị Hiếu (Chủ biên), Nguyễn Quang Huy

Nghiệp Vuj Lễ Tân

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Thị Hồng Phương

Thực Hành Dich Cơ bản 1

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Thị Hồng Phương

giáo án Công nghệ 11

2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học vật lý khác
Tác giả: Lê Xuân Diễm Ngọc, Lê Phước Định, Ngô Khoa Quang

chuyên đề vật lý 10 chuyên

2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học vật lý khác
Tác giả: Lê Xuân Diễm Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Phạm Quỳnh Anh (Chủ biên)

Giáo án Vật lý 10

2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học vật lý khác
Tác giả: Lê Xuân Diễm Ngọc (Chủ biên), Lê Phước Định, Dụng Thị Hoài Trang

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VIỆT NAM HỌC

2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Hồ Viết Hoàng (Chủ biên), Trần Mai Phượng, Dương Thị Nhung, Trần Thị Xuân, Đoàn Minh Triết

GIÁO TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Nguyễn Mạnh Sơn (Chủ biên), Dụng Thị Hoài Trang, Nguyễn Hoàng Yến, Lê Xuân Diễm Ngọc, Ngô Khoa Quang