Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Đăng ký thống kê đất đai và bất động sản

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chủ biên), Dương Thị Thu Hà

Thực hành hóa học phân tích định tính

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Ngô Văn Tứ, Nguyễn Đình Luyện, Hà Thùy Trang

978-604-974-464-8

Chiến lược và Chính sách Môi trường

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Tác giả: Lê Văn Thăng, Trần Anh Tuấn, Đường Văn Hiếu, Hoàng Công Tín

9786046550846

Quản trị hoạt động logistics và thương mại doanh nghiệp

NXB Lao động xã hội, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Phan Thanh Hoàn (Chủ biên)

Critical thinking in English language teaching

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Phạm Hoài Hương (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Võ Thị Liên Hương

978 604 974 436 5

Giáo trình Chăn nuôi trâu bò

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Nuôi dưỡng động vật nuôi
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả (Chủ biên), Nguyễn Hữu Văn (Chủ biên), Nguyễn Tiến Vởn (Chủ biên)

978-604-974-583-6

Đánh giá tác động môi trường

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Tác giả: Nguyễn Thùy Phương (Chủ biên), Trần Thanh Đức (Chủ biên), Nguyễn Trung Hải

978-604-974-303-0

KINH TẾ, XÃ HỘI VIỆT NAM THỜI CẬN ĐẠI VÀ SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VIỆT NAM 30 NĂM ĐẦU THẾ KỶ XX

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Trương Công Huỳnh Kỳ (Chủ biên)

Hóa sinh đại cương

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chủ biên), Hồ Trung Thông (Chủ biên), Đinh Thị Hương Duyên

Video art cơ bản

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền Lê (Chủ biên), Phan Lê Chung (Chủ biên)

Giáo trình văn học thiếu nhi

đại học sư phạm thành phố hồ chí minh, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm

NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Nguyễn Duy Phương (Chủ biên)