Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-0-32701-7

Chuyên đề Ngữ văn 10 (Bộ Chân trời sáng tạo)

NXB Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC, Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Lê Thị Ngọc Anh

978-604-959-997-2

Công tác truyền thông trong hoạt động bảo tàng và di tích Thực trạng - Giải pháp

NXB Thuận Hoá, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Lê Hà Minh Nhật

Multistakeholder participation in organising forest and farm smallholders: Case study of Binh Minh Agroforestry Cooperative, Yen Bai Province, Viet Nam

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Tác giả: Lê Thị Thanh Thủy (Chủ biên), Dương Ngọc Phước, Vũ Lê Y Voan, Jake Brunner, Sophie Grouwels, Phạm Tài Thắng

Multistakeholder participation in organising forest and farm smallholders: Case study of Binh Minh Agroforestry Cooperative, Yen Bai Province, Viet Nam

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), Gland, Switzerland, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Tác giả: Lê Thị Thanh Thủy (Chủ biên), Dương Ngọc Phước, Vũ Lê Y Voan, Jake Brunner, Sophie Grouwels, Phạm Tài Thắng

978-604-337-229-8

Ngữ văn 10

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

Cẩm nang tuyển sinh ngành Thủy Sản

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ biên), Trần Nam Hà (Chủ biên), Nguyễn Văn Huy, Mạc Như Bình, Trương Thị Hoa, Hoàng Nghĩa Mạnh, Trương Văn Đàn, Trần Nguyên Ngọc

Hoạt động trải nghiệm 7

NXB Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, 2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phạm Quang Trung

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc sức khoẻ cho trẻ mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non

nxb giáo dục, 2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Tác giả: Tạ Thị Kim Nhung

Kỹ thuật trồng cây ăn quả

2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Đỗ Đình Thục

978-604-342-625-0

Bộ luật Dân sự Trung Quốc 2020: Bản dịch và lược giải

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Lê Thị Khánh Linh, Hoàng Thảo Anh

978-604-337-026-3

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành chăm sóc xã hội

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương