Dữ liệu Nhà khoa học

Bùi Nguyên Hãn
(120000.0028)

Thạc sĩ

5

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Bùi Nguyên Hãn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  23/3 Xuân Thủy - Phường Vỹ Dạ - TP. Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 01202107438
  Email: nguyenhanbui@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Triết học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Triết học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Triết Học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Triết Học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1999 Đến : 01/01/2003 Sinh viên Khoa triết học - Đại học Khoa học Huế
  Từ : 01/01/2004 Đến : 01/01/2008 Kinh doanh tại Công ty TNHH Việt Thường và Công ty TNHH Tố Nguyên
  Từ : 01/06/2009 Đến : Bộ môn Du lịch học - KHOA DU LỊCH Giảng viên Bộ môn Du lịch học - Khoa Du lịch - Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Triết học 2003
  Thạc sĩ Trường Đại học Liêu Ninh - Trung Quốc Triết học 2015