Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Hoài Mơ
(800000.0023)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Hoài Mơ
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  23 Đặng Huy Trứ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2004 Đến : 01/10/2005 Tổ Kế toán Tổng hợp - Phòng Kế hoạch - Tài chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ cán bộ hợp đồng lao động
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Kế toán 2004
  Thạc sĩ Học viện Tài chính Hà Nội Kế toán 2009