Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Đại Tri Hãn

Trần Đại Tri Hãn
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Khoa Y tế công cộng

Xem chi tiết
Võ Thị Hân
  • 500000.0514

Võ Thị Hân
Đại học

Ngành đào tạo:
Thần kinh và tâm thần

Chuyên ngành đào tạo:
Thần kinh và tâm thần

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hoàng Khánh Hằng
  • 500000.0414

Hoàng Khánh Hằng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Ngô Thị Thu Hằng
  • 500000.0531

Ngô Thị Thu Hằng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Tổ chức quản lý dược

Chuyên ngành đào tạo:
Tổ chức quản lý dược

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thúy Hằng
  • 500000.0415

Nguyễn Thị Thúy Hằng
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Như Minh Hằng
  • 500000.0429

Trần Như Minh Hằng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Tâm thần

Chuyên ngành đào tạo:
Tâm thần

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Đình Hậu
  • 500000.0106

Trần Đình Hậu
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Điều dưỡng

Chuyên ngành đào tạo:
Điều dưỡng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hồ Anh Hiến
  • 500000.0515

Hồ Anh Hiến
Đại học

Ngành đào tạo:
Nội khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Nội khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Thị Bích Hiền
  • 500000.0125

Lê Thị Bích Hiền
Đại học

Ngành đào tạo:
Dược học

Chuyên ngành đào tạo:
Dược học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Thúy Hiền
  • 500000.0081

Trần Thúy Hiền
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hoàng Thế Hiệp

Hoàng Thế Hiệp
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Sản phụ khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Sản phụ khoa

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Sản

Xem chi tiết
Nguyễn Minh Hoa
  • 500000.0558

Nguyễn Minh Hoa
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết