Dữ liệu đề tài

01/2017/HĐ-DA.TNN

Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện : Viện Tài nguyên và Môi trường
Người tham gia: Hồ Đắc Thái Hoàng (Chủ nhiệm), Trần Thị Tú, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đăng Hải, Trần Quang Lộc, Đinh Thanh Kiên, Hồ Ngọc Anh Tuấn, Trần Khương Duy

DP-DTĐT-05-09-2016.

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm gìn giữ, tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên của Đồi Cát Bay Mũi Né góp phần phát triển du lịch Bình Thuận

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đình Huy, Lê Văn Thăng (Chủ nhiệm)

DP-DTVN (2012-2013)

Nghiên cứu sản xuất enzyme β-glucanase tái tổ hợp từ Trichoderma asperellum trong nấm men

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Hoàng Tấn Quảng, Trần Thị Thu Hồng, Nguyễn Hữu Nhân

DP-DT2011-2013

Xây dựng mô hình thí điểm giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu (lũ, lụt) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Nguyễn Huy Anh

DP-DTTTH.2011-KT.12

Xây dựng mô hình thí điểm giúp nông dân thích ứng với BĐKH (lũ lụt) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng (Chủ nhiệm), Nguyễn Huy Anh, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quang Hưng, Hoàng Ngọc Tường Vân, Hồ Thị Ngọc Hiếu

DP-DTDTTCT01

Xác định một số gen chủ yếu kháng bệnh đạo ôn ở các giống lúa chủ lực tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Thị Bích Phượng (Chủ nhiệm), Dương Thị Thảo Trang, Trần Thị Thu Hà, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Quang Đức Tiến, Trần Thị Phương Nhi

DP-DT TTH.2009-KC.06UTCN

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm protease tái tổ hợp trong hệ lên men quy mô pilot và thử nghiệm ứng dụng sản xuất nước chấm

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Hoàng Tấn Quảng, Đỗ Thị Bích Thủy

DP-DTQT 2007-2008

Quan trắc chất lượng môi trường không khí tại các khu đô thị, khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Đăng Hải, Nguyễn Huy Anh, Trần Quang Lộc

DP-DTQT 2006-2007

Nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đình Huy, Trần Đặng Bảo Thuyên