Dữ liệu đề tài

B2023-DHH-19

Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá giá trị và số hóa một số công trình tiêu biểu phục vụ cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản quỹ kiến trúc pháp thuộc tại thành phố Huế

Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Tùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Phong Cảnh, Trương Hoàng Phương, Nguyễn Vũ Minh, Võ Ngọc Đức, Lê Minh Sơn, Nguyễn Vũ Trọng Thi, Nguyễn Quang Huy, Trần Thị Thùy Hương, Nguyễn Minh Hiếu

B2023-ĐHH-17

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả một số mô hình phân tích bài toán quản lý tài nguyên đảm bảo QoS trong mạng lõi 5G/6G

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Đặng Thanh Chương (Chủ nhiệm), Dương Đức Hưng, Hoàng Đình Long, Hoa Lý Cuong, Phạm Trung Đức

B2023-DHH-10

Nghiên cứu phát hiện nhanh các thuốc hóa dược nhóm kháng Histamin H1 trộn lẫn trong chế phẩm dược liệu bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng kết hợp tán xạ Raman tăng cường bề mặt (TLC-SERS)

Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Đào Thị Cẩm Minh (Chủ nhiệm), Lê Thị Loan Chi, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Lê Thị Bảo Trâm, Nguyễn Hải Phong, Lê Anh Thi, Phạm Thị Thanh Hà, Nguyễn Thi Kiều Anh, Hoàng Thị Lan Hương

B2023-DHH-25

Nghiên cứu phát triển dữ liệu nguồn gen bò Vàng nuôi tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Nữ Anh Thư (Chủ nhiệm), Phan Thị Duy Thuận, Lê Thị Lan Phương, Dương Thị Hương, Hồ Lê Quỳnh Châu, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Hồ Thị Dung, Lê Đình Phùng, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Trí Thức

B2023-CTT-03

Hệ số Hilbert và hàm Hilbert dưới tác động của các nhiễu của một iđêan.

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Văn Đức Trung (Chủ nhiệm), Cao Huy Linh

B2023-DHH-18

Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống giám sát thông minh dựa trên tích hợp RFID-WSN

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: PGS.TS. Võ Viết Minh Nhật (Chủ nhiệm), TS. Lê Văn Hòa, TS. Hồ Thị Kim Thoa, ThS. Nguyễn Đức Nhật Quang

B2023-DHH-20

Nghiên cứu nuôi sinh khối vi tảo Tetraselmis sp. trong môi trường nước mặn giàu bọt khí CO2 và làm thức ăn bổ sung cho chăn nuôi

Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Đặng Thị Thanh Lộc (Chủ nhiệm), Lê Văn Tuấn, Trương Quý Tùng, Dương Thành Chung, Nguyễn Thị Thu Liên, Phan Hải Phong, Hoàng Công Tín

B2023-ĐHH-16

Nghiên cứu ứng dụng mô hình “Quản lý dựa trên nhà trường” ở các trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay của Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Người tham gia: Phạm Thế Kiên (Chủ nhiệm), Dương Thị Hoàng Yến, Trương Đình Thăng, Hà Văn Xuân, Trần Hải Ngọc, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Việt Dũng, Phạm Thanh Hải