Dữ liệu đề tài

B98.08.14.TĐ

Nghiên Cứu Ứng Dụng Các Biện Pháp Kỹ Thuật Nhằm Nâng Cao Năng Suất Trong Chăn Nuôi Lợn Và Gà Ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Hưng

B97.07.20

Phân tích thiết kế, hệ thống thông tin quản lý tài chính. Áp dụng kết quả vào việc quản lý tài chính của Đại học Huế”

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Mậu Hân (Chủ nhiệm), Hoàng Quang (Chủ nhiệm)

B97.07.18

Nghiên Cứu Sử Dụng Dung Dịch Chất Hoạt Động Bề Mặt (HĐBM) Và Dung Dịch Cao Phân Tử Làm Chất Lỏng Đẩy Trong Khai Thác Dầu Tăng Cường

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thanh Sơn

B96-07-10

Vấn đề giảng dạy và học tập lý luận Mác Lênin trong một số trường đại học và cao đẳng Miền trung - thực trạng và giải pháp

Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Minh Đồng

B96-08 TĐ01

Thu thập, bảo tồn và nghiên cứu sử dụng một số cây trồng quan trọng phục vụ sản xuất nông nghiệp ở miền Trung

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Khánh

B96.09.09

Các Tính Chất Của Môđun, Mở Rộng Của Môđun Nội Xạ, Xạ Ảnh Và Vành Liên Quan

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thuyết

BKX02-09

Tư tưởng Hồ Chí Minh với thế giới

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Hồ (Chủ nhiệm)

B93.12.08

Nghiên Cứu Thích Nghi Vịt Cao Sản Trứng (Khakicampbell) Trên Địa Bàn Các Tỉnh Miền Trung

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Hưng

B2006-DHH04-01

Nghiên cứu sự thay đổi nồng độ canxi, phospho huyết thanh ở phụ nữ mãn kinh tại bệnh viện Trường Đại học Y Khoa

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Dương Thị Ngọc Lan, Nguyễn Hải Thủy, Lê Lam Hương

KT-68

‘‘Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch lễ hội ở Miền Trung – Việt Nam’’

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Bạch Thị Thu Hà

B2020-DH H -04

Thơ Việt Nam đương đại đầu thế kỉ 21 nhìn từ lí thuyết phê bình huyền thoại

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Thị Thanh Nhị