Dữ liệu đề tài

B2021-DHH-11

Nghiên cứu phương pháp tiếp cận thông minh nhằm nâng cao chất lượng đánh giá ngang hàng trên môi trường học tập trực tuyến

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tin học
Người tham gia: Lê Thanh Hiếu (Chủ nhiệm), Lê Anh Phương, Hà Viết Hải, Nguyễn Thế Dũng, Lê Phước Nam Hà, Nguyễn Thị Hương Giang

B2020-ĐHH

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với khu vực Đông Nam Á giai đoạn 1991 đến nay và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Thu Hằng

B 2020-ĐHH-14

Nghiên cứu giá trị nghệ thuật của các biểu tượng Tứ thời trong mỹ thuật Nguyễn, bảo tồn và ứng dụng vào đào tạo.

Lĩnh vực: Nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nghệ thuật
Người tham gia: Nguyễn Vũ Lân (Chủ nhiệm)

B2020-DHH-11

CHẾ TẠO, KHẢO SÁT TÍNH CHẤT QUANG VÀ NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC HẠT TẢI CỦA CÁC CHẤM LƯỢNG TỬ KHÔNG ĐỒNG NHẤT CHỨA CADIMI.

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Minh Hoa (Chủ nhiệm)

B

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật làm tăng hàm lượng asiaticoside và hoạt tính chống oxi hóa trong cây rau má Huế (Centenlla asiatica L.) và chế biến thực phẩm chức năng

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Hoàng Hải Lý (Chủ nhiệm)

B2020-DHH-06

Các tương tác quang trong chấm lượng tử bán dẫn dạng ellipsoid

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Thị Ngọc Bảo (Chủ nhiệm), Đinh Như Thảo, Lê Quý Thông, Lê Ngọc Minh, Lê Thị Diệu Hiền, Lê Phước Định, Dương Đình Phước

B2020-DHH-08

Đánh giá hiện trạng quần thể và đa dạng di truyền của các loài nhông cát giống Leiolepis Cuvier, 1829 (Reptilia) ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Ngô Văn Bình (Chủ nhiệm)

B2020-DHH-18

Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý bùn thải của ao nuôi tôm chân trắng công nghiệp tại Thừa Thiên Huế bằng công nghệ biogas có bổ sung các chủng vi sinh vật có trong chất thải

Lĩnh vực: Xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học; các công nghệ sinh học chẩn đoán
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Quang Lịch (Chủ nhiệm), Trương Văn Đàn, Lê Công Tuấn, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Quốc Huy, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Trần Đức Hạnh, Nguyễn Mai Anh, Tề Minh Sơn, Lê Thị Nhật Anh

Cấp Bộ

Nghiên cứu đa dạng di truyền và liên kết quần thể trên cá Chình Hoa (Anguilla marmorata) tại Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Anh Tuấn (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Đức Thành, Võ Đức Nghĩa, Lê Thị Thu An, Trần Thị Thúy Hằng (ts)

B2020-DHH-16

Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định đồng thời các chất trong kiểm nghiệm dược phẩm đa thành phần bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-Vis kết hợp chemometrics

Lĩnh vực: Hóa phân tích
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Thúc Bình (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Hợp, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Trần Thị Ái Mỹ, Trần Ngọc Tuyền, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Hồ Xuân Anh Vũ, Tăng Thị Tuyền

DHH2020-02-145

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đề xuất chính sách phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng VietGAP tại tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Hoàng Gia Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Tiến Dũng, Trần Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Nguyễn Trọng Dũng