Dữ liệu đề tài

B2014-DHH-118

Nghiên cứu nhân giống và trồng Bời lời đỏ (Litsea glutinosa L.) ở tỉnh Gia Lai.

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Cường (Chủ nhiệm), Đặng Thái Dương, Dương Viết Tình, Lê Quang Vĩnh, Ngô Tùng Đức, Nguyễn Văn Vũ

B2014-DHH-119

Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Xáo tam phân Khánh Hòa tại các tỉnh phía Bắc Trung Bộ làm dược liệu

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Nam Thắng (Chủ nhiệm), Trương Thị Bích Phượng, Trần Minh Đức, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Hợi

B2013-DHH-111

Chỉ số chính qui và hàm Hilbert của tập điểm béo

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Văn Thiện (Chủ nhiệm)

B2013-DHH-108

Nghiên cứu kết hợp Trichoderma và Pseudomonas phòng trừ bệnh thối trắng (S. rolfssi) và thối đen cổ rễ (A. niger) hại lạc ở khu vực miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Hồng Quế (Chủ nhiệm), Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Thị Dung

B2011-DHH02

Nghiên cứu hiện tuợng xói lở, bồi lấp bờ sông và đề xuất giải pháp xử lý thích hợp ở khu vực Trung Trung Bộ

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Quang Thiên (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh, Hoàng Ngô Tự Do, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Đỗ Thị Việt Hương, Trần Thị Phương An

B2011-DHH-01NV

Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học giáo dục quốc phòng, an ninh trong các trường đại học, cao đẳng

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Tú Anh, Vũ Đình Bảy, Nguyễn Mạnh Tiến, Trần Văn Bản, Nguyễn Tuấn Vĩnh, Nguyễn Việt Dũng

B2010- 17- 264

Nghiên cứu xây dựng các bài tập toán sinh học Trung học phổ thông để nâng cao chất lượng dạy học.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duân, Lê Đình Trung (Chủ nhiệm), Đinh Thị Thu Hằng, Nguyễn Thu Huyền

B2009-DHH02-42

Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn đối kháng Pseudomonas putida phòng trừ nhóm bệnh héo rũ hại lạc do nấm tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Thị Thu Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Vĩnh Trường, Trương Thị Diệu Hạnh, Phạm Lê Hoàng, Trần Thị Nga

B2007 - DHH03 - 20

Khảo sát thời hiện tại chưa hoàn kết trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại.

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Sâm (Chủ nhiệm)