Dữ liệu đề tài

B2007 - DHH03 - 20

Khảo sát thời hiện tại chưa hoàn kết trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại.

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Sâm (Chủ nhiệm)

B2008-DDHH06-20

Nghiên cứu ảnh hưởng các yếu tố kinh tế xã hội đến sinh kế của đồng bào dân tộc ít người tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Toàn, Nguyễn Văn; Quân, Trương Tấn, Nguyễn Ngọc Châu

BGT - 04

Xây dựng chương trình đào tạo Giáo viên Trung học phổ thông theo học chế tín chỉ cho ngành Giáo dục Chính trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tôn Thất Dụng, Vũ Đình Bảy, Đặng Xuân Điều

B2009-DHH01-68

Nghiên cứu và cải tiến các kỹ thuật định tuyến trên mạng quang.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Võ Thanh Tú (Chủ nhiệm), Đặng Văn Chương, Lê Hữu Bình

B2008-HH07-11.

Nghiên cứu dạy/học tiếng Pháp chuyên ngành Du lịch cho sinh viên chuyên ngữ Khoa Tiếng Pháp Trường ĐH Ngoại ngữ Huế

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hương Huế (Chủ nhiệm), Trần Thị Kim Trâm

B: 2008-DHH04-33

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG DAO GAMMA ĐỂ ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG ĐỘNG TĨNH MẠCH NÃO TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thanh Minh, Nguyễn Công Quỳnh, Trương Văn Trí

B2008-DHH08-03TD

Nghiên cứu sản xuất que chuẩn đoán nhanh bệnh ký sinh trùng Toxoplasma Gondii ở người và gia súc

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thị Bích Lân

B2008-DHH07-10

Nghiên cứu việc học tiếng Anh theo hoạt động nhóm trong các môn kỹ năng cơ bản ở bậc đại học.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Lê Phạm Hoài Hương (Chủ nhiệm)

B2008-DHH06-22

Nghiên cứu ảnh hưởng của Khu kinh tế và thương mại đặc biệt Lao Bảo đến sinh kế của người dân trong vùng.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mai Văn Xuân

B2008-DHH06-20

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế - xã hội đến sinh kế của đồng bào dân tộc ít người tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn, Trương Tấn Quân, Nguyễn Ngọc Châu, Dung Phan Thị Thùy