Dữ liệu đề tài

B2008-DHH01-48

Nghiên cứu phát triển phương pháp von-ampe hòa tan để xác định asen trong nước tự nhiên

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thái Long, Nguyễn Văn Hợp, Nguyễn Thị Huệ, Trần Thị Ái Mỹ, Thủy Châu Tờ

B 2007-DHH 03- 31

Đánh giá hồ, ao ở thành phố Huế phục vụ cải tạo vi khí hậu và một số hoạt động dân sinh

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Tuyết Mai, Nguyễn Đăng Độ

B2007-CTGD-06

Khả năng và biện pháp thực hiện giảng dạy chuyên môn bằng tiếng nước ngoài trong các trường đại học ở Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn, Lê Văn Thuyết, Trần Thị Tú Anh, Nguyễn Hoàng, Trần Văn Phước, Trương Viên, Phan Minh Tiến, Phương Lê Đông

B2006-DHH01-24MT

.”Nghiên cứu biên soạn tài liệu phục vụ đào tạo cử nhân khoa học môi trường: kỹ thuật xử lý khí thải”.

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thanh Sơn

B2007-ĐHH02-13

Đánh giá tổ hợp lai cà chua mới vụ Đông Xuân và Xuân Hè tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Khánh

B2004-07-02

Nghiên cứu tách chiết glycoalkaloid toàn phần từ callus của cà gai leo (Solanum hainanense Hance)

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu Thuần Anh, Lê Thị Hà Thanh

B2007-ĐHH07-09

Công cụ đánh giá trong dạy - học thực hành tiếng Pháp

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thị Kim Liên (Chủ nhiệm), Lê Thị Kim Thanh

B2007-DHH-01-27

Nghiên cứu lý thuyết SVM và mô hình ứng dụng cho bài toán nhận dạng chữ viết tay hạn chế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Anh Phương

B97.12.07

Nghiên Cứu Những Giải Pháp Kinh Tế - Tổ Chức Nhằm Phát Triển Các Doanh Nghiệp Nữ, Phi Nông Nghiệp Ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn

B2006-DHH04-18TĐ

Nghiên cứu hiệu quả của một số kỹ thuật nội soi điều trị các bệnh lý ống tiêu hoá ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Huy (Chủ nhiệm), Phạm Văn Lình, Phan Trung Nam, Đào Thị Vân Khánh, Lương Hồng Phương Vy, Đặng Công Thuận, Nguyễn Công Quỳnh, Nguyễn Hải Thủy, Huỳnh Thị Như Ý, Đoàn Thị Sâm, Phạm Minh Đức

B 2006-ĐHH -02-06

Nghiên cứu xây dựng công thức thức ăn cho lợn lai Pietrain x (Yorkshire x Móng Cái) dựa trên nguồn nguyên liệu sẵn có ở miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Văn An

B2006-DHH02-17TĐ

Nghiên cứu hiệu quả của bài thuốc “Tiền liệt thanh giải” trong điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt.

Lĩnh vực: Nam học, Y học dân tộc; y học cổ truyền
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Thị Tân