Dữ liệu đề tài

B: 2008-DHH04-33

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG DAO GAMMA ĐỂ ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG ĐỘNG TĨNH MẠCH NÃO TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thanh Minh, Nguyễn Công Quỳnh, Trương Văn Trí

B2008-DHH08-03TD

Nghiên cứu sản xuất que chuẩn đoán nhanh bệnh ký sinh trùng Toxoplasma Gondii ở người và gia súc

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thị Bích Lân

B2008-DHH07-10

Nghiên cứu việc học tiếng Anh theo hoạt động nhóm trong các môn kỹ năng cơ bản ở bậc đại học.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Lê Phạm Hoài Hương (Chủ nhiệm)

B2008-DHH06-22

Nghiên cứu ảnh hưởng của Khu kinh tế và thương mại đặc biệt Lao Bảo đến sinh kế của người dân trong vùng.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mai Văn Xuân

B2008-DHH06-20

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế - xã hội đến sinh kế của đồng bào dân tộc ít người tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn, Trương Tấn Quân, Nguyễn Ngọc Châu, Dung Phan Thị Thùy

B2008-DHH05-11

Cơ sở lý thuyết Mỹ học nghệ thuật tạo hình.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

B2008-DHH01-66

Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu bằng phương pháp vi sóng và phân lập flavonoid trong dịch chiết cây diếp cá (Houttuynia cordata Thunb) ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Văn Cư

B2008-DHH01-62

Chính sách ngôn ngữ các dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước ta - từ lý luận đến thực tiễn

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Tất Thắng

B2008-DHH01-48

Nghiên cứu phát triển phương pháp von-ampe hòa tan để xác định asen trong nước tự nhiên

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thái Long, Nguyễn Văn Hợp, Nguyễn Thị Huệ, Trần Thị Ái Mỹ, Thủy Châu Tờ

B 2007-DHH 03- 31

Đánh giá hồ, ao ở thành phố Huế phục vụ cải tạo vi khí hậu và một số hoạt động dân sinh

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Tuyết Mai, Nguyễn Đăng Độ

B2007-CTGD-06

Khả năng và biện pháp thực hiện giảng dạy chuyên môn bằng tiếng nước ngoài trong các trường đại học ở Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn, Lê Văn Thuyết, Trần Thị Tú Anh, Nguyễn Hoàng, Trần Văn Phước, Trương Viên, Phan Minh Tiến, Phương Lê Đông

B2006-DHH01-24MT

.”Nghiên cứu biên soạn tài liệu phục vụ đào tạo cử nhân khoa học môi trường: kỹ thuật xử lý khí thải”.

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thanh Sơn