Dữ liệu đề tài

B2007-ĐHH02-13

Đánh giá tổ hợp lai cà chua mới vụ Đông Xuân và Xuân Hè tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Khánh

B2004-07-02

Nghiên cứu tách chiết glycoalkaloid toàn phần từ callus của cà gai leo (Solanum hainanense Hance)

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu Thuần Anh, Lê Thị Hà Thanh

B2007-ĐHH07-09

Công cụ đánh giá trong dạy - học thực hành tiếng Pháp

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thị Kim Liên (Chủ nhiệm), Lê Thị Kim Thanh

B2007-DHH-01-27

Nghiên cứu lý thuyết SVM và mô hình ứng dụng cho bài toán nhận dạng chữ viết tay hạn chế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Anh Phương

B97.12.07

Nghiên Cứu Những Giải Pháp Kinh Tế - Tổ Chức Nhằm Phát Triển Các Doanh Nghiệp Nữ, Phi Nông Nghiệp Ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn

B2006-DHH04-18TĐ

Nghiên cứu hiệu quả của một số kỹ thuật nội soi điều trị các bệnh lý ống tiêu hoá ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Huy (Chủ nhiệm), Phạm Văn Lình, Phan Trung Nam, Đào Thị Vân Khánh, Lương Hồng Phương Vy, Đặng Công Thuận, Nguyễn Công Quỳnh, Nguyễn Hải Thủy, Huỳnh Thị Như Ý, Đoàn Thị Sâm, Phạm Minh Đức

B 2006-ĐHH -02-06

Nghiên cứu xây dựng công thức thức ăn cho lợn lai Pietrain x (Yorkshire x Móng Cái) dựa trên nguồn nguyên liệu sẵn có ở miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Văn An

B2006-DHH02-17TĐ

Nghiên cứu hiệu quả của bài thuốc “Tiền liệt thanh giải” trong điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt.

Lĩnh vực: Nam học, Y học dân tộc; y học cổ truyền
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Thị Tân

B2006-DHH03-07

Tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2005 – diện mạo và đặc điểm

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thái Phan Vàng Anh, Lê Thị Hường (Chủ nhiệm)

B2003-10-06

Nghiên cứu khảo sát thực nghiệm và ứng dụng lâm sàng chế phẩm điều trị bỏng từ hạt cau khô và dầu mè

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Hòa (Chủ nhiệm), Lê Chuyển, Đoàn Văn Quýnh, Trần Thị Như Mai, Võ Thị Yến

B2006-DHH04-12

Khảo sát tổn thương động mạch cảnh ở bệnh nhân trên 60 tuổi điều trị tại Khoa Nội - Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Huế bằng siêu âm Doppler

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hải Thủy (Chủ nhiệm), Lê Chuyển, Lê Thị Bích Thuận, Lê Văn An, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Công Quỳnh, Nguyễn Thị Ngọc Tỷ

B2006-DDHH03-11

Đề tài NCKH cấp Bộ (chủ trì) “Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam (1919 - 1954) ở Trường THPT (Ban KHXH – NV)”.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Hồ (Chủ nhiệm)