Dữ liệu đề tài

B2006-DHH03-07

Tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2005 – diện mạo và đặc điểm

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thái Phan Vàng Anh, Lê Thị Hường (Chủ nhiệm)

B2003-10-06

Nghiên cứu khảo sát thực nghiệm và ứng dụng lâm sàng chế phẩm điều trị bỏng từ hạt cau khô và dầu mè

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Hòa (Chủ nhiệm), Lê Chuyển, Đoàn Văn Quýnh, Trần Thị Như Mai, Võ Thị Yến

B2006-DHH04-12

Khảo sát tổn thương động mạch cảnh ở bệnh nhân trên 60 tuổi điều trị tại Khoa Nội - Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Huế bằng siêu âm Doppler

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hải Thủy (Chủ nhiệm), Lê Chuyển, Lê Thị Bích Thuận, Lê Văn An, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Công Quỳnh, Nguyễn Thị Ngọc Tỷ

B2006-DDHH03-11

Đề tài NCKH cấp Bộ (chủ trì) “Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam (1919 - 1954) ở Trường THPT (Ban KHXH – NV)”.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Hồ (Chủ nhiệm)

B2006-DHH-06-04

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khắc Hoàn

B2006- DHH 06-03

Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường đối với các trang trại ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khắc Hoàn (Chủ nhiệm)

B-98-818 C

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh cây mía nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế trên đất đồi tỉnh Thừa Thiên Huế , mã số: B98-818 CB

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

B2006. DHH08 – 02 TĐ

Xây dựng hệ thống thông tin tích hợp và cổng thông tin hỗ trợ công tác quản lý, và điều hành tại Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thanh Nam

B2006-2007

Tin học hóa công tác quản lý và đào tạo của trường Đại học Khoa học

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Mạnh Thạnh

B2006-DHH-01

Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính ở Cơ quan Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Chinh

B96.12.01

Nghiên Cứu Những Giải Pháp Thúc Đẩy Quá Trình Định Canh Định Cư, Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Các Dân Tộc Ít Người Ở Các Tỉnh Miền Trung

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn

B2005-10-10

Nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy điện tâm đồ tại Trường ĐHYD Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN, Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Huỳnh Văn Minh (Chủ nhiệm), Hoàng Anh Tiến