Dữ liệu đề tài

B

Nghiên cứu thiết kế bộ công cụ (toolkit) hỗ trợ thực hiện hoạt động bảo đảm chất lượng bên trong cho các chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Phạm Thị Tuyết Nhung

DHH

1. TÊN ĐỀ TÀI Nghiên cứu cách sử dụng Aizuchi và nhận thức của sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Nhật trình độ sơ cấp – trung cấp

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Nguyễn Thị Phương Dung (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hương Trà, Trần Diễm Hà

NCM-DHH-2022-10

Tự sự dân gian trong thời đại kỹ thuật số

Lĩnh vực: Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, văn hoá các dân tộc ít người Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thùy Trang

NCM.DHH.2022.09

Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục nhìn từ quan hệ liên ngành

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Hoàng Thị Huế (Chủ nhiệm), Phạm Thị Quỳnh Ni, Nguyễn Thị Ngọc Bé, Phan Thúy Hằng

B2022-ĐHH-09

Nghiên cứu khả năng phục hồi của các doanh nghiệp du lịch Tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chủ nhiệm), Trương Thị Thu Hà, Trần Hữu Tuấn

B

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TRUYỀN THUYẾT VỀ RỪNG THIÊNG VÀ TÍN NGƯỠNG THỜ THẦN RỪNG CỦA CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI KHU VỰC TRƯỜNG SƠN - TÂY NGUYÊN

Lĩnh vực: Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, văn hoá các dân tộc ít người Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Ngân (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thu Hằng, Hoàng Hữu Phước, Nguyễn Thị Hoài Phương, Nguyễn Lãm Thắng

DHH 2022-01-196

Việc làm của lao động nữ thuộc lĩnh vực dịch vụ lưu trú tại thành phố Huế trong bối cảnh đaị dịch Covid-19: Những biến đổi và cách ứng phó

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Đăng Bảo Châu (Chủ nhiệm), Lê Duy Mai Phương, Nguyễn Tư Hậu, Đoàn Lê Minh Châu, Nguyễn Thiều Tuấn Long

CT2022.09.DHH.05

Nghiên cứu phát triển chế phẩm vi sinh phòng chống nấm bệnh Phytophthora spp. trên bưởi Thanh Trà

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Viện Công nghệ Sinh học
Người tham gia: Nguyễn Bảo Hưng (Chủ nhiệm), Trần Quốc Dung, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Quang Đức Tiến, Hoàng Thị Ngọc Hân, Phạm Thị Diễm Thi

DHH2022-01-201

Truyền thông chính sách tự chủ đại học trên báo Giáo dục và Thời đại online, báo Dân trí, tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam hiện nay

Lĩnh vực: THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hoàng Lê Thúy Nga (Chủ nhiệm)

DHH2022-02-167

Nghiên cứu các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái ở Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp tại hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Lê Thị Hồng Phương (Chủ nhiệm), Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Trần Tiểu Phụng, Trần Thị Ánh Nguyệt, Trần Anh Tuấn