Dữ liệu đề tài

DP-DT

Nghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh vật biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Duy Thuận, Võ Văn Quý, Hoàng Hữu Tình, Hoàng Đình Trung (Chủ nhiệm)

DP-DT

Nghiên cứu phát triển công nghệ Biofloc dựa trên nguồn vi sinh vật bản địa, nhằm tăng tính hiệu quả và bền vững nghề nuôi tôm thẻ chân trắng ở tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Công Tuấn (Chủ nhiệm), Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Quang Đức Tiến, Đường Văn Hiếu, Hồ Quốc Thắng, Đào Ngọc Hoàng

DP-DT

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BIOFLOC DỰA TRÊN NGUỒN VI SINH BẢN ĐỊA NHẰM TĂNG TÍNH HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG NGHỀ NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG Ở TỈNH QUẢNG TRỊ

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Lê Công Tuấn (Chủ nhiệm)

DP-DT

Ứng dụng công nghệ địa không gian và trí tuệ nhân tạo để quản lý nông nghiệp phục vụ cho định hướng phát triển nông nghiệp 4.0, tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Quang Tuấn (Chủ nhiệm), Nguyễn Lê Phú Hải (Thư ký), Lê Văn Tường Lân, Võ Việt Dũng, Đoàn Thị Hồng Phước, Lê Duy Đạt, Nguyễn Văn Trung, Hà Văn Hành, Đoàn Ngọc Nguyên Phong, Thái Nhật Trường

KHCN2022 -PY01

Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và bổ sung cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật các thuỷ vực nội địa tỉnh Phú Yên phục vụ phát triển tổng hợp và bền vững kinh tế - xã hội.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hoàng Đình Trung (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Thuận, Võ Văn Quý, Hoàng Hữu Tình

TTH2022-KC17

Khảo sát, đánh giá hiện trạng, nguyên nhân, độ rủi ro do sạt trượt đất đá ở khu vực thủy điện bậc thang A Lin - Rào Trăng, tuyến đường 71 và các giải pháp phòng tránh

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Nguyễn Thị Thủy (Chủ nhiệm), Hoàng Ngô Tự Do, Trần Hữu Tuyên, Trần Thị Phương An, Hoàng Hoa Thám, Lê Duy Đạt, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Nguyễn Đính

QPTKHCN.2021-KC.01

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây gừng đen (Distichochlamys citrea), một loài dược liệu đặc hữu của Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Khoa Sinh học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Trương Thị Bích Phượng (Chủ nhiệm), Trần Thị Thu Hà, Phan Thị Thúy Hằng, Trần Thúy Lan, Trần Vũ Ngọc Thi, Ngô Thị Bảo Châu, Phan Thị Thảo Nguyên

TTH2021-KC14

Nghiên cứu đánh giá diễn biến lũ và tính toán xác định hành lang thoát lũ hạ lưu trên hệ thống các sông chính thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Trần Hữu Tuyên (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Ngô Tự Do, Hoàng Hoa Thám, Đỗ Thị Việt Hương, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Nguyễn Đính

TTH.2021-KC.04

Đánh giá thành phần và hàm lượng vi nhựa trong một số loại thủy sản ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Hóa phân tích
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Thị Ái Mỹ (Chủ nhiệm), Phan Thị Thúy Hằng, Trần Anh Tuấn, Hoàng Thái Long, Trần Thúc Bình, Lương Quang Đốc, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Duy Đat, Võ Văn Quý

DP-DT

Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Nguyễn Quang Tuấn (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thủy (Thư ký), Hoàng Ngô Tự Do, Hoàng Hoa Thám, Đỗ Thị Việt Hương, Lê Duy Đạt, Nguyễn Hải Phong, Hồ Xuân Anh Vũ, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Lê Đình Thuận, Hà Văn Hành, Đỗ Quang Thiên