Dữ liệu đề tài

DP-DT5

Xác định nguyên nhân gây sụt lún đất và xói lở bờ sông ở thôn Hậu Viên, huyện Cam Lộ Quảng Trị 1998

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Canh

DP-DTB94-06-04

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tế bào vào việc nhân nhanh một số giống hoa quý

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm)

DP-DT1996-1998

Lịch sử thành phố Quy Nhơn

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Bang, Nguyễn Quang Trung Tiến, (Tham gia)

DP-DT*

Xác định đứt gãy kiến tạo và ảnh hưởng của nó đến nhà máy ximăng 8,2 vạn tấn/năm Đông Hà, Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Canh

DP-DT1993-1995

Nghệ thuật tạo hình trên đất Huế

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Sở KHCN&MT Thừa Thiên Huế, Nguyễn Quang Trung Tiến, (Tham gia)

DP-DT10

Xác định nguyên nhân gây nứt đất tại khu vực Hương Hồ tỉnh Thừa Thiên Huế 1993.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Canh

DP-DT-

Xác định nguyên nhân nứt đất gây biến dạng công trình tại bệnh viện Cam Lộ Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Canh