Dữ liệu đề tài

DP-DT05

Điều Tra Các Nguồn Phát Thải Dioxin Và Furan Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Trị (Đề Tài Cấp Tỉnh)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hợp

DP-DT04

Nghiên Cứu Đánh Giá Hệ Sinh Thái Và Môi Trường Vùng Hạ Lưu Sông Kiến Giang Phục Vụ Phát Triển Bền Vững (Đề Tài Cấp Tỉnh)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hợp

DP-DT-QB-2002

Nghiên Cứu Hiện Trạng Và Giải Pháp Phục Hồi, Phát Triển Bền Vững Hệ Sinh Thái Hạ Lưu Sông Kiến Giang, Tỉnh Quảng Bình (năm 2002)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Phú, Nguyễn Minh Trí

DP-DT-QT-2000

Đánh Giá Tác Động Môi Trường Khu Nuôi Tôm Công Nghiệp Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị (năm 2000)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Phú, Nguyễn Mộng, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Duy Chinh

DP-DT21

Lịch sử Đảng bộ xã Hàm Ninh (1930-2016)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thế Phúc, Đào Thế Đồng, Trần Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Kiều Sương

DP-DT1504

Tác động của tệ nạn xã hội đến hành vi tâm lý của học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Sỹ Thái