Dữ liệu đề tài

DP-DT1763D

Đấnh giá nhận thức, thái độ, hành vi về tai nạn bom mìn của người dân các huyện Triệu Phong, Cam Lộ và Gio Linh

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Sỹ Thái

DP-DTQuangtri-CTMT2015

Xây dựng Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Quảng trị (2011-2014)

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hợp (Chủ nhiệm), Hoàng Thái Long, Nguyễn Hải Phong, Trương Trung Kiên, Hoàng Việt Thịnh, Vũ Mạnh Cường

DP-DTHT_RNM

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng rừng ngập mặn Hà Tĩnh và xây dựng quy hoạch chi tiết về phục hồi, mở rộng RNM, công viên bảo tồn RNM lưu vực sông Rào Cái

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Tuấn (Chủ nhiệm), Trương Đình Trọng, Tôn Thất Pháp, Lương Quang Đốc, Huỳnh Thị Ánh Phương

DP-DTTTH_PD

Điều tra, đánh giá tiềm năng cho phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ở khu vực phía Đông Bắc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hà Văn Hành (Chủ nhiệm), Trương Đình Trọng, Bùi Thị Thu, Trần Hữu Tuyên, Nguyễn Quang Huy, Lê Đình Thuận, Đỗ Thị Việt Hương

GIALAI2014 KC04

Nghiên cứu, xây dựng bản đồ phân cấp cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tỉnh Gia Lai.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Hữu Tuyên (Chủ nhiệm), Hoàng Hoa Thám, Trương Đình Trọng, Hoàng Ngô Tự Do

DP-DTTP_QN

Nghiên cứu, biên soạn địa chỉ huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Quang Thiên (Chủ nhiệm), Hoàng Văn Hiển, Phạm Phú Phong, Lê Cảnh Vững, Ngô Đức Lập, Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Văn Đăng, Lê Thị Nguyện, Hoàng Ngô Tự Do, Hồ Trung Thành, Nguyễn Quang Việt, và nkkk

DP-DT201406

Khu Đô thị tái định cư Điện Ngọc -Quảng Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Thái

DP-DT2014

Khu đô thị Đại học Quảng Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Thái

DP-DTGL.2013-KC.02

Nghiên cứu ứng phó với biến đổi khí hậu cho ngành nông nghiệp Gia Lai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Phú (Chủ nhiệm), Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Phúc Khoa, Trần Thị Thu Hương, Hoàng Ngọc Ánh

DP-DTQT-2011

Truyền thống Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Tận (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Trung Tiến, Phạm Ngọc Bảo Liêm, Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Thị Thùy Nhung