Dữ liệu đề tài

DP-DTTTH-2011-KC05

Nghiên cứu chế tạo chitosan oligosaccharide (COS) phục vụ chăn nuôi gà ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thái Hòa, Hồ Trung Thông, Lê Thị Hòa,, Trần Xuân Mậu,, Mai Xuân Tịnh

DP-DTSKHC-QN-2011

Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững vùng núi Cao Muôn - Cà Đam, tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Phú, Lê Trọng Sơn

DP-DTBDKHQN2011

Điều tra, đánh giá hiện trạng tính ổn định của đường bờ biển tỉnh Quảng Nam và đề xuất giải pháp thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Nghiên cứu quản lý & Phát triển vùng duyên hải
Người tham gia: Nguyễn Quang Tuấn (Chủ nhiệm), Tôn Thất Pháp, Lương Quang Đốc, Phan Thị Thúy Hằng

DP-DT-QTRI-2011-BVMT

Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp khắc phục ô nhiễm vùng nuôi tôm trên cát ven biển tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Khắc Liệu, Nguyễn Bắc Giang, Dương Thành Chung, Trần Ngọc Tuấn, Nguyễn Tiến Hoàng, Tôn Thất Chất

TTH2011 KC19

Nghiên cứu ứng dụng bộ mô hình MIKE dự báo theo thời gian thực biến đổi của chế độ thủy văn và môi trường nước phục vụ cho phát triển bền vững kinh tế-xã hội vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Hữu Tuyên (Chủ nhiệm), Hoàng Ngô Tự Do, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Văn Hùng, Phan Thanh Hùng, Đỗ Minh Đức;

BĐ2010 KC18

Xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống tỉnh Bình Định và đề xuất các giải pháp phòng chống.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Hữu Tuyên (Chủ nhiệm), Trương Đình Trọng, Hoàng Hoa Thám, Hoàng Ngô Tự Do

DP-DTQT1

Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thủy Châu Tờ

DP-DT0027

Nghiên cứu, đánh giá và thử nghiệm trồng phục hồi cây ngập mặn tại Tân Mỹ, huyện Phú Vang và phía Tây đầm Lập An, huyện Phú Lộc

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Ngọc Dũng (Chủ nhiệm), Hoàng Công Tín, Hoàng Thị Kim Quy, Nguyễn Phong, Trần Hồ Uyên, Trần Quang Tiến, Lê Nguyễn Thới Trung

DP-DT....0...

Điều tra ĐDSH đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi phục vụ xây dựng khu bảo tồn biển đảo. Đã góp phần tư liệu để xây dựng Khu bảo tồn biển Đảo

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Phú

DP-DT...

Điều tra, đánh giá Đa dạng sinh học vùng rừng Cao Muôn (Ba Tơ) và Cà Đam (Trà Bồng) tỉnh Quảng Ngãi phục vụ xây dựng khu bảo tồn gắn với du lịch sinh thái bền vững

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Phú

DP-DT07/2010/HĐ-ĐTĐTCB

Điều tra, đánh giá tài nguyên đa dạng sinh học vùng rừng Cao Muôn và Cà Đam tỉnh Quảng Ngãi phục vụ xây dựng khu bảo tồn gắn với du lịch sinh thái bền vững

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Phú, Lê Trọng Sơn, Hoàng Đình Trung, Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Duy Thuận, Võ Văn Quý; Lê Thị Thanh; Nguyễn Xuân Ngọc; Trương Công Hải