Dữ liệu đề tài

QT-DAHT Nhật Bản 2013-2016

Xây dựng bản đồ GIS văn bản Hán - Nôm làng xã Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Trung Tiến (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Văn Quảng, Phạm Ngọc Bảo Liêm

QT-DA4500205082

Sáng kiến giáo dục vì sự phát triển bền vững

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Tùng, Lê Đình Thuận

QT-DAQT2013

Lao động di cư miền Trung Việt Nam ở các khu công nghiệp phía Nam. Chương trình hợp tác HUS với Rosa Luxemburg Foundation - CHLB Đức

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Kim Lan

QT-DA-LHD-SA

Dự án: Xây dựng mạng lưới và hỗ trợ gia đình bệnh nhân phong, thành phố Huế (do Nippon Nhật bản tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Giám đốc dự án)

QT-DA2012-2014

Research Project on Application of Participatory WebGIS to "Spatial visualization of community problems" in Rural Vietnam

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Tuấn, Nagasawa Ryota, Yoshinari Kimura, Nguyễn Kim Lợi, Đỗ Thị Việt Hương

QT-DAVN76-03-02-039

Đề tài: Đánh giá thực trạng tiếp cận đất và mặt nước của cộng đồng vạn đò định cư ven đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế (ICCO tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Chủ nhiệm)

QT-DA-SFIC-005

Dự án: Tăng cường cơ hội tiếp cận đất và mặt nước cho cộng đồng vạn đò định cư ven đầm phá Tam Giang, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế (ICCO tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Giám đốc dự án)

QT-DACER.2010.03564

Dự án : Hỗ trợ sửa chữa nhà Gươil truyền thống của người dân tộc Ktu ở thôn Dỗi, xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông (CER Hà Lan tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Giám đốc dự án)

QT-DA234

Disaster Resilient Housing for the Poor in Central Vietnam

Lĩnh vực: KỸ THUẬT DÂN DỤNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Tuấn Anh, Ahmed

QT-DA-IS-OKAYMA-HUE

A study on material flow of recyclables handled by informal sectors and their operational efficiencies in Hue

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Khắc Liệu, Trần Ngọc Tuấn, Trần Anh Tuấn