Dữ liệu đề tài

T.20 – XH - 13

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VỚI THÁI LAN TỪ NĂM 1990 ĐẾN NĂM 2016

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Chính trị
Người tham gia: Trần Như Hiền (Chủ nhiệm), Cao Thị Hoài Thu

T.21-GD-05

Phát triển năng lực cảm xúc - xã hội cho trẻ khiếm thính tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: Giáo dục chuyên biệt (theo đối tượng, cho người khuyết tật,...)
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mai Thị Thanh Thủy (Chủ nhiệm), Phạm Thị Thúy Hằng

CS-DT

Phát triển tư duy về số và định lượng cho trẻ mẫu giáo

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Mầm non
Người tham gia: Hoàng Thị Diễm Phương (Chủ nhiệm)

DHH 2019-03-128

Phát triển năng lực dạy học tích hợp STEM thông qua mô hình Blanded learning cho sinh viên sư phạm Hóa học

Lĩnh vực: Khoa học hoá học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Nguyễn Thị Thùy Trang (Chủ nhiệm), Đặng Thị Thuận An, Lê Văn Dũng

T19.GD.03

Nghiên cứu về nhận thức và khả năng tích hợp công nghệ trong dạy học theo tiếp cận STEM

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hương Giang (Chủ nhiệm), Lê Phước Nam Hà, Nguyễn Thế Dũng, Lê Thanh Hiếu, Hà Viết Hải