Dữ liệu đề tài

DP-DT2016-2017

Xây dựng mô hình an toàn dịch bệnh Lở mồm long móng ở gia súc và tai xanh ở lợn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Bả (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Hòa, Dương Thanh Hải, Bùi Thị Hiền, Trần Quang Vui

DP-DT

Sản xuất thử nghiệm tinh bột nghệ trên dây chuyền thiết bị công nghệ quy mô 30kg tinh bột nghệ/ngày tại tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG, Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Văn Toản (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Diễm Hương, Võ Văn Quốc Bảo, Tống Thị Quỳnh Anh, Lê Thanh Long, Nguyễn Văn Huế, Nguyễn Đức Chung, Trần Ngọc Khiêm, Đoàn Thị Thanh Thảo, Trần Thanh Quỳnh Anh, Võ Quyết Tiến, Phạm Ngọc Anh

DP-DTTTH.2015-KC08

Xác định nguyên nhân gây bệnh rụng lá trên cây cao su và giải pháp phòng trừ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đăng Hòa (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Hồ Lam, Hoàng Kim Toản, Trần Phương Đông, Trương Thị Hồng Hải, Hoàng Trọng Nghĩa, Hoàng Trọng Kháng, Nguyễn Hữu Ánh, Lê Thành Phước

DP-DTTTH.2014

Khảo nghiệm một số giống sắn có triển vọng và xây dựng kỹ thuật thâm canh thích hợp trên các vùng sinh thái của tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Viết Tuân (Chủ nhiệm), Nguyễn Đình Thi, Hoàng Kim Toản, Trần Đăng Hòa, Nguyễn Ngọc Truyền, Lê Văn Nam, Hoàng Trọng Kháng

DP-DTTTH.2013-KC.05

Xây dựng mô hình sản xuất giống lạc TK10 kháng bệnh héo xanh vi khuẩn, năng suất cao tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Như Cương (Chủ nhiệm), Hoàng Kim Toản, Hoàng Trọng Kháng, Nguyễn Đình Thi, Hồ Công Hưng

DP-DTTTH.2012-KC.02

Thử nghiệm mô hình sản xuất một số giống lúa kháng rầy lưng trắng (Sogattella furcifera Horvath) ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đăng Hòa, Trần Thị Hoàng Đông, Nguyễn Hữu Hòa, Trần Thị Ngân, Nguyễn Phúc Khoa, Lê Khắc Phúc, Hoàng Trọng Kháng

DP-DTFSPS II/2012/5.2.6.2.24

Xây dựng mô hình NTTS bằng lồng theo công nghệ tiên tiến của Đan Mạch để giảm nghèo vùng đầm phá xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Dân (Chủ nhiệm), Ngô Hữu Toàn, Trần Nguyên Ngọc