Dữ liệu đề tài

DP-DT-FSPS-II/2011/5.2.6.2.13

Hỗ trợ tập huấn đầu bờ AFFS quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá rô đầu vuông trong ao đất

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Dân (Chủ nhiệm), Ngô Hữu Toàn

DP-DT-FSPS-II/2011/5.2.6.2.11

Tập huấn chuyển giao kỹ thuật quy trình sản xuất giống cá trê lai cho Trung tâm giống cá nước ngọt cấp I - Cư Chánh

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Dân (Chủ nhiệm), Nguyễn Tử Minh

DP-DT-FSPS-II/2011/5.2.6.2.16

Hỗ trợ tập huấn đầu bờ AFFS mô hình nuôi cá trê lai trong bể xi măng để giảm nghèo ở Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Dân (Chủ nhiệm), Ngô Hữu Toàn

DP-DTCQS 07

Xây dựng mô hình và tập huấn nhân rộng mô hình ba giảm ba tăng trên cây lúa tại một số huyện của tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đăng Hòa, Lê Khắc Phúc, Bùi Xuân Tín, Trần Thị Ngân, Trần Đăng Khoa, Đinh Thị Phương

DP-DTCQS2

Xây dựng và chuyển giao mô hình phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM trên cây hồ tiêu tại một số huyện của tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Xuân Tín, Trần Đăng Hòa, Lại Viết Thắng, Lê Khắc Phúc, Đinh Thị Phương

DP-DT CH-2009

Sử dụng chế phẩm EM và Bokashi trầu trong nuôi tôm sú tại các hồ nuôi bị ô nhiễm tại xã Quảng An, huyện Quảng Điền.

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quang Khánh Vân (Chủ nhiệm), Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Tiến

DP-DT DT-HT-019

Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà lưới bán tự động phục vụ sản xuất rau an toàn và hoa tươi phù hợp với điều kiện ở Hà Tĩnh

Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Lịch (Chủ nhiệm), Nguyễn Bá Vương, Đỗ Minh Cường

DP-DTKHCN-HT39

Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà lưới bán tự động phục vụ sản xuất rau an toàn và hoa tươi phù hợp với điều kiện ở Hà Tĩnh

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Bá Vương, Trần Võ Văn May

DP-DT00

Khảo nghiệm một số giống lúa năng suất và chất lượng cao tại huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Lệ, Hoàng Thị Thái Hòa

DP-DT750/HĐ-SKHCN

Hỗ trợ phát triển sản xuất rau an toàn ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đăng Hòa, Lê Văn Luận, Lê Khắc Phúc, Trần Đăng Khoa, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Hoàng Đông