Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống loài cây Nhội ( Bischofia trifoliata) tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Đặng Thái Hoàng (Chủ nhiệm), Đỗ Thị Thu Ái

DHL2022-TMDA-1

Xây dựng mô hình chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm mứt nghệ mật ong sấy lạnh tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Phạm Trần Thuỳ Hương (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Thị Diễm Hương, Tống Thị Quỳnh Anh

CS-DT

Xác định một số thuộc tính sinh học của vi khuẩn Lactobacillus spp. được phân lập từ phân gia cầm và nước dưa cải muối chua

Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Lê Minh Đức (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Hòa, Phan Thị Hằng

CS-DT

Ảnh hưởng của các công thức ăn khác nhau lên tỷ lệ sống ấu trùng Ghẹ Xanh P. pelagicus Linnaeus 1766 từ zoea1 đến ghẹ bột.

Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Khoa Huy Sơn (Chủ nhiệm), Mạc Như Bình

CS-DT

Dinh dưỡng thức ăn và quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thuỷ sản

Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Mạc Như Bình (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh Thủy, Lê Văn Dân, Trương Văn Đàn, Hà Nam Thắng, Kiều Thị Huyền, Trần Thị Thúy Hằng, Võ Điều, Ngô Thị Hương Giang, Nguyễn Văn Huệ

CS-DT

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VIETGAP TRONG SẢN XUẤT RAU CỦA NGƯỜI DÂN XÃ QUẢNG THÀNH, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Lê Việt Linh (Chủ nhiệm), Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Thị Diệu Hiền

CS-DTDHL- 2022-TS-11

Nghiên cứu ảnh hưởng của HCG đến thành phần sinh hóa của tinh sào cá Leo - Wallago attu

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Lê Thị Thu An (Chủ nhiệm), Võ Đức Nghĩa, Lê Tiến Hữu, Trần Thị Thu Sương

DHL2022-PTNT-01

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị nấm rơm ở xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Đinh Thị Kim Oanh (Chủ nhiệm), Lê Văn Nam

CS-DT

Ảnh hưởng của bão lụt và Covid_19 đến Chăn nuôi ở xã Hương Phong, thành phố Huế

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Ngọc Liêm (Chủ nhiệm), Phan Vũ Hải, Lê Đức Thạo

DHL2022-TS-05

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng sắc astaxanthin bổ sung vào thức ăn đến sinh trưởng và màu sắc cá vàng (Carassius auratus)

Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Trần Thị Thu Sương (Chủ nhiệm), Hoàng Nghĩa Mạnh, Lê Thị Thu An

DHL2022-TS-05

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng sắc astaxanthin bổ sung vào thức ăn đến sinh trưởng và màu sắc cá vàng (Carassius auratus)

Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Trần Thị Thu Sương (Chủ nhiệm), Hoàng Nghĩa Mạnh, Lê Thị Thu An