Dữ liệu đề tài

CS-DT

Tác động của SỬ DỤNG nợ đến quản trị lợi nhuận DỒN TÍCH CỦA các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2009 – 2018

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài chính - Ngân hàng
Người tham gia: Lê Ngọc Lưu Quang (Chủ nhiệm), Lê Hoàng Anh, Nguyễn Thị Bình Minh

GV2019-02-02

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự thúc giục mua hàng trực tuyến ngẫu hứng của khách hàng tại thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Uyên Thương (Chủ nhiệm)

GV2019_01_04

TÁC ĐỘNG CỦA LIÊN KẾT CUNG ỨNG YẾU TỐ ĐẦU VÀO ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÁC HỘ NUÔI TÔM Ở XÃ QUẢNG NGẠN, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Nguyễn Thái Phán (Chủ nhiệm)

CS-GV2019 - 05 - 01

Vận dụng mô hình vecto tự hồi quy phân tích mối liên hệ giữa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Nam (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Phương Thảo

CS-DT

Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất hành lá ở phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Huỳnh Bảo Châu, Trần Huỳnh Quang Minh

CS-DT

Ứng dụng thẻ điểm cân bằng để đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển của Trường Đại học Kinh tế giai đoạn 2016-2018

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Ánh Dương (Chủ nhiệm)

CS-DT

Ảnh hưởng của hoạt động mua bán và sáp nhập đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài chính - Ngân hàng
Người tham gia: Trần Thị Khánh Trâm

CS-DT

Đánh giá hiệu quả sản xuất hành lá theo tiêu chuẩn Vietgap tại phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Mai (Chủ nhiệm)

CS-DT

Những thuộc tính của khách hàng cá nhân có khả năng gây ra nợ xấu trong hoạt động tín dụng của NHTMCP BIDV chi nhánh Huế

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Tiến Nhật (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Quỳnh Anh

CS-DT GV2019-01-02

Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình một vụ chuyên tôm và một vụ xen ghép tại xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Hồng Hiếu (Chủ nhiệm)

CS-DT

Những thuộc tính của khách hàng cá nhân có khả năng gây ra nợ xấu trong hoạt động tín dụng của NHTMCP BIDV-Chi nhánh Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Trần Thị Khánh Trâm

CS-DT

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên hệ chính quy tại Trường đại học kinh tế, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Kim Thoa