Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 18617 Kết quả

Ngô Khoa Quang, Tran Thi Xuan Thuy, Chế Thị Cẩm Hà. Hydrothermal synthesis of carbon nanodots from millets for cancer cells imaging, The 3rd international conference Innovations in Cancer Research and Regenerative Medicine 2017, Sept 10 to 13 - Ho Chi Minh city, Vietnam, 2017, .
Nguyễn Thị Anh ThưNguyễn Đức Cường, Le Cao Nguyen, Đinh Quang Khiếu, Phạm Cam Nam, Nguyen Van Toan, Chu Manh Hung, Nguyen Van Hieu. Fe2O3 nanoporous network fabricated from Fe3O4/reduced graphene oxide for high-performance ethanol gas sensor, Sensors and Actuators: B. Chemical (SCI, IF2017 = 5.4, accepted), 2017, .
Bram Flahou;, Mirko Rossi, Jaco Bakker, Jan Langermans, Edwin Heuvelman, Jay V. Solnick, Lê Đức NgoanNguyễn Xuân Hòa. Evidence for a primate origin of zoonotic Helicobacter suis colonizing domesticated pigs, International Society of Microbial Ecology J., 2017, Tập: 10.1038/ISMEJ.2017, Trang: 8/2017.
Ammar Rafiei Emam, Martin Kappas, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Tsolmon Renchin. Hydrological Modeling and Runoff Mitigation in an Ungauged Basin of Central Vietnam Using SWAT Model, Hydrology, doi:10.3390/hydrology4010016, 2017, Tập: 4, Số: 16, Trang: 1-17.
Bram Flahou, Nguyễn Xuân Hòa. Evidence for a primate origin of zoonotic Helicobacter suis colonizing domesticated pigs, The ISME Journal (8 September 2017) | doi:10.1038/ismej.2017.145. (SCI, IF=9.66), 2017, .
Hoàng Trọng Hùng. Drivers of service climate: The moderating role of competitive intensity, Australian and New Zealand Marketing Academy conference (ANZMAC), 2017, .
Hồ Thị Thuý Nga, Pi-Shen Seet, Janice Jones, Hoàng Trọng Hùng. Managing the re-entry process of returnee government scholars in an emerging transition economy - An embeddedness perspective, Australian Journal of Public Administration, 2017, Tập: DOI: 10.1111/1467-85, Số: forthcoming, .
Lê Nữ Anh ThưLê Đình PhùngVũ Văn HảiDương Thị HươngVõ Thị Minh TâmĐinh Văn DũngNguyễn Thị ThùyVăn Ngọc PhongNguyễn Hữu Văn, Tetsuo Kunieda. Đa hình gen SCD và SREBP-1 liên quan đến tính trạng mỡ giát của một số giống bò ở miền Trung Việt Nam, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, .
Nguyễn Thị Vân Anh, Hidefumi Yoshii. Stability of allyl sulfide in cyclodextrin inclusion complexes, Proceeding of the 34th Cyclodextrin symposium, 31 August-1 September, Nagoya, Japan, 2017, Trang: 220-221.
Quách Xuân Hưng, Hoàng Thị Lan Giao. Dealing fuzzy ontology intergration problem by using constraint satisfaction problem, International Journal of Advanced Computer Research, 2017, Tập: 30, Số: 7, Trang: 81-87.
Trần Thị Hân, Trần Bảo KhánhPhan Thị Phương Nhi, Dương Thị Hương Quế, Phạm Thị Thúy Hoài, Lê Tuấn Anh. Ảnh hưởng của phương thức gieo cấy và mật độ trồng đến chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây Diêm mạch (Chenopodium quinoa Willd.) tại Quảng Trị., Tạp chí Khoa học và công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 2017, Tập: 17, Số: 6, Trang: 13-18.
Nguyễn Quang Tuấn. Mangrove Species Discrimination in Southern Vietnam Based on in-situ Measured Hyperspectral Reflectance, International Journal of GeoInformtics (ISSN: 1686 - 6576), 2017, Tập: 13, Số: 3, .
Hoàng Văn Đức, Nguyễn Thị Hồng Sương, Nguyễn Thị Ái Nhung. The MCM-41 mesoporous material with silica source from rice husk ash modified by zeolite, Tạp chí Hoá học (Viện Khoa học và Công nghệ VN), 2017, Tập: 55, Số: 4E23, Trang: 41-45.
Hoàng Văn Đức, Nguyễn Thị Ái Nhung. Synthesis and characterization of Mn/MCM41 material with silica source from rice husk ash, Tạp chí Hoá học (Viện Khoa học và Công nghệ VN), 2017, Tập: 55, Số: 4E23, Trang: 36-40.
Hong Quy VO, Tri Dinh NGUYEN, Đặng Xuân Vinh, Thi Hong TRAN, Yasuhiko NAKASHIMA. An IoT Monitoring Prototype System for Smart Farm Using Zigbee àn Raspberry Pi Module, IEICE Technical Report RCS2017-108, 2017, Tập: 108, Số: 2017-07, Trang: 91-96.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>