Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 19605 Kết quả

Hoàng Thị Minh HoaLê Thị Quí Đức. Tầm quan trọng về an ninh chiến lược của Việt Nam, Indonesia, Miến Điện đối với Ấn Độ (1947-1964), Hội thảo khoa học: Việt Nam - Châu Á: Những mối liên hệ lịch sử, văn hóa và văn học, 2018, Trang: 191-199.
Phan Vĩnh Tuấn Anh. Hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư – Xu hướng tất yếu giải quyết các vấn đề về môi trường trong giai đoạn hiện nay, Hội thảo quốc tế "Sự đối mặt của pháp luật với những thách thức của thế kỉ 21: Phương hướng đổi mới pháp luật", 2018, Trang: 28.
Phan Thị Thanh Diễm, Phạm Thị Ngọc Lan, Ngô Thị Bảo Châu, Nguyễn Quỳnh Chi, Trần Quốc Dung. Phân lập và tuyển chọn chủng nấm mốc có khả năng phân giải pectin, Báo cáo khoa học về Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học ở Việt Nam, Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ Ba, 2018, Trang: 1093-1099.
Hoàng Hữu Tình. NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI GIUN ĐẤT TRONG CÁC VÙNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, Báo cáo khoa học về Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học ở Việt Nam, Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ Ba, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2018, Trang: 468-476.
Lê Văn NamHoàng Dũng Hà, Mark Andrachuk, Derek Armitage. Building blocks for social-ecological transformations: identifying and building on governance successes for small-scale fisheries, Ecology and Society, 2018, Tập: doi.org/10.5751/ES-1, Số: Volume 23, Issue 2, .
Mohsen Yarmohammadi, Bùi Đình Hợi. A controllable magneto-topological property and band gap engineering in 2D ferromagnetic Lieb lattice, Journal of Magnetism and Magnetic Materials (SCI, IF 2016 = 2.630), 2018, Tập: accepted, .
Nguyễn Thị Thu LiênLê Thị Tuyết Nhân, Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Thị Diễm Thi, Nguyễn Thi Huệ . ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VI KHUẨN LAM TIỀM NĂNG SINH HOẠT CHẤT KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM TỪ ĐẤT RUỘNG LÚA HUYỆN PHÚ VANG THỪA THIÊN HUẾ, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2018, Tập: 126, Số: 3D, Trang: 97-107.
Ngô Đắc Chứng, Tang Van Duong1,2, Dang Trong Do3, Chung Dac Ngo4, Truong Quang Nguyen5,6, Nikolay A. Poyarkov, Jr.2,7,*, Đỗ Trọng Đăng, Dương Văn Tăng, Nguyễn Quảng Trường, Nikolay A. Poyarkov Jr.. A new species of the genus Leptolalax (Anura: Megophryidae) from southern Vietnam, ZOOLOGICAL RESEARCH, 2018, Tập: 3, Số: 93, Trang: 185-201.
Nguyễn Hoàng Hà. A Scheduling Algorithm based on PSO Heuristic in Cloud Computing, International Journal of Machine Learning and Networked Collaborative Engineering (IJMLNCE), 2018, Tập: 1, Số: 2, Trang: 15-23.
Nguyễn Thanh Tâm. Trên đồi mở mắt và mơ và một kiểu thưởng thức thời thơ ấu, Văn nghệ Bà Rịa Vũng Tàu, 2018, Số: 150, Trang: 40-45.
Hoàng Phi Hải. Vai trò của người giáo viên chủ nhiệm trong tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tiễn cho học sinh ở trường trung học cơ sở, Hội thảo khoa học Quốc gia Người giáo viên chủ nhiệm với Chương trình giáo dục phổ thông mới, trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh., 2018, .
Phạm Quốc Trung, Nguyễn Hoàng Khánh LinhHuỳnh Văn Chương, Đinh Vũ Long. Đánh giá biến động sử dụng đất bằng công nghệ ảnh viễn thám tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Kinh tế sinh thái (Viện Kinh tế sinh thái), 2018, Tập: 55 (T6), .
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>