Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 18726 Kết quả

Trần Quang Hóa. Bound for the number of one-dimensional fibers of a projective morphism, Journal of Algebra (SCI, Q1), 2017, Số: 494, Trang: 220-236.
Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Xuân Đỉnh. Hồ Chí Minh - Tấm gương sáng về lòng biết ơn Liệt sĩ, Thương binh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế - Đại học Sư phạm Huế - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đền ơn đáp nghĩa - Giá trị lý luận và thực tiễn", Nhà xuất bản Đại học Huế., 2017, Tập: 1, Số: 1, Trang: 221-226.
Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Anh Tài. Quan niệm của Hồ Chí Minh về trách nhiệm đối với Thương binh, gia đình Liệt sĩ, người có công với cách mạng và quá trình thực hiện ở Việt Nam, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế - Đại học Sư phạm Huế - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế:Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đền ơn đáp nghĩa - Giá trị lý luận và thực tiễn", Nhà xuất bản Đại học Huế, 2017, Tập: 1, Số: 1, Trang: 196-201.
Trương Công Tuấn. Định giá truy vấn đối với chương trình Datalog mô tả, Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR);Đà Nẵng, ngày 17-18/8/2017, 2017, Trang: 165-173.
Thirugnanasambandam PP, Hoàng Văn Nam, Furtado A, Botha FC and Henry RJ. Association of variation in the sugarcane transcriptome with sugar content, BMC Genomics. In Press, 2017, .
Nguyễn Văn LợiTrần Minh Đức, Lê Công Định. Kiến thức bản địa về loài Đảng sâm của cộng đồng Cơ Tu tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, Tạp chí khoa học và công nghệ Nông nghiệp, trường ĐHNL Huế, 2017, Tập: 1, Số: 2, Trang: 257-264.
Nguyễn Văn Lợi, Phạm Duy Hưng, Trần Kim Ngọc. Nghiên cứu tuyển chọn cây trội giống Quế bản địa (Cinnamomum cassia B>) ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, Tạp chí khoa học & Công nghệ Nông nghiệp, trường ĐH Nông lâm Huế, 2017, Tập: 1, Số: 2, Trang: 321-330.
Vũ Đình Bảy. Quản lý hoạt động trải nghiệm trong chương trình giáo dục phổ thông mới, Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục, 2017, Số: Đặc biệt, Tháng 10, Trang: 19-24.
Nguyễn, Nguyễn Thị Minh Nghĩa. Nghiên cứu tình hình sử dụng hệ thống thông tin marketing trong kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố Huế, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 2017, Tập: 117, Số: 8, Trang: 68-72.
Do Dang Trung, Nguyễn Đức Cường, Khuc Quang Trung, Thanh Dinh Nguyen, Nguyen Van Toan, Chu Manh Hung, Nguyen Van Hieu. Controlled synthesis of manganese tungstate nanorods for higly selective NH3 gas sensors, Journal of Alloys and Compounds (SCI, IF2016 = 3.13), 2017, Tập: In Press, .
Nguyễn Quang Tuấn. Deforestation and drought: Integrating remotely sensed indices in a WebGIS environment for the central highlands of Vietnam, Proceeding of International Conference on Geo-Spatial Technologies and Earth resources (GTER2017-ISM2017). ISBN 978-604-913-618-4, 2017, Trang: 773 - 787.
Nguyễn Quang Tuấn. Determining the lateral migration rate of the mid-central rivers of Vietnam, Proceeding of International Conference on Geo-Spatial Technologies and Earth resources (GTER2017-ISM2017). ISBN 978-604-913-618-4, 2017, Trang: 651 - 663.
Nguyễn Quang Tuấn. Potential Mud-debris flow intensity in mountainous area of Thua Thien Hue a case study of a Sab river basin, Proceeding of International Conference on Geo-Spatial Technologies and Earth resources (GTER2017-ISM2017). ISBN 978-604-913-618-4, 2017, Trang: 553 - 562.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>