Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 18407 Kết quả

Lê Thị Cẩm Vân. Về các danh ngữ được chuyển nghĩa để chỉ hoạt động nói năng trong tiếng Việt, Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017, .
Lê Thị Thu Hương. “Nâng cao chất lượng dạy và học môn Giáo dục Công dân ở trường THPT”, Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn GDCD ở trường trung học”, Nxb Đại học Huế, 2017, .
Lê Thị Thu Hương. “Định hướng đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá môn Giáo dục Công dân trường THPT”, Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn GDCD ở trường trung học”, Nxb Đại học Huế, 2017, .
Dương Tuấn Quang. A fluorescent chemodosimeter based on rhodamine derivative for detection of Hg(II) ions studied by using the density functional theory, Tạp chí Hoá học (Viện Khoa học và Công nghệ VN), 2017, Tập: 55, Số: 2, Trang: 139-147.
Dương Tuấn Quang. A fluorescent chemodosimeter based on rhodamine derivative for detection of Hg (II) ions studied by using the density functional theory, Tạp chí Hoá học (Viện Khoa học và Công nghệ VN), 2017, Tập: 55, Số: 2, Trang: 139-147.
Hoàng Thị Thảo. Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ V - 2015, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017, Trang: 455-461.
Hoàng Thị Thảo. Tích hợp nội dung giáo dục sức khỏe sinh sản trong dạy học phần “Công dân với đạo đức” Giáo dục công dân 10, Hội thảo cấp Quốc gia, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường trung học, NXB Đại học Huế, 2017, .
Hoàng Thị Thảo. Sử dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường THPT, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường trung học, NXB Đại học Huế, 2017, .
Phạm Quang Trung. Quan niệm tự do của Jean Paul Sartre và ý nghĩa hiện thời của nó, Hội thảo khoa học “Triết học Pháp: từ cội nguồn đến hiện đại”: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học khoa học, Đại học Huế, 2017, Trang: 177-185.
Trần Thị SâmTrần Đình Nhân. Xuân thu Nhã tập và thơ Tân Hình thức từ góc nhìn so sánh, Thơ Tân hình thức Việt – tiếp nhận và sáng tạo, 2017, Trang: 148-159.
Trần Đình Nhân. Đối thoại Liên văn bản trong tiểu thuyết Những kẻ thiện tâm của Jonathan Littell, Tạp chí KHCN Đại học An Giang, 2017, Tập: 1, Số: 1, Trang: 100-106.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>