Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 16762 Kết quả

Joël Blot, Ngô Thời Nhân. Lightenings of Assumptions for Pontryagin Principles in Infinite Horizon and Discrete Time, Journal of Optimization Theory and Applications, 2017, Tập: 172, Số: 2, Trang: 351–368.
Ngô Đắc Chứng, Nguyễn Thị Mỹ Hường, Lê Huy Bá. MẬT ĐỘ QUẦN THỂ SÂM ĐẤT Siphonosoma australe australe (Keferstein,1865) (SIPUNCULUS: PHASCOLOSOMATIDAE) Ở VÙNG RỪNG NGẬP MẶN SÔNG GIANH, TỈNH QUẢNG BÌNH, Tạp chí Sinh học (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 2017, Tập: 39, Số: 1, .
Trần Vĩnh TườngTrần Như Hiền. Đổi mới dạy học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông: Từ lý luận đến thực tiễn, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường Trung học, 2017, Số: 1/2017, Trang: 710-714.
Nguyễn Văn Thắng, Hà Ngọc Phi, Vũ Khánh Trường. Sử dụng hình thức lấy ý kiến phản hồi từ học sinh đối với hoạt động giảng dạy của giáo viên GDCD ở trường THPT, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn GDCD ở trường trung học", Nhà xuất bản Đại học Huế, 2017, Tập: 1, Số: 1, Trang: 489-494.
Nguyễn Văn Thắng. Vận dụng những điểm mới về kinh tế trong văn kiện Đại hội XII của Đảng vào dạy học môn Giáo dục Công dân lớp 11, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn GDCD ở trường trung học", Nhà xuất bản Đại học Huế., 2017, Tập: 1, Số: 1, Trang: 608-614.
Võ văn Tân. Nghiên cứu điều chế vật liệu nano TiO2 pha tạp lantan và thử hoạt tính quang xúc tác., Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ 2016, 2017, Tập: CYS 2016, Trang: 282-290.
Huichuan Huang,, Nguyễn Thị Thu Thủy, Xiahong He, Stephane Bernillon, Elsa Ballini, Jean Benoit Morel. Increase of fungal pathogenicity and role of plant glutamine in nitrogen-induced susceptibility (NIS) to rice blast, Frontiers in Plant Science, section Plant Microbe Interactions, doi:10.3389/fpls.2017.00265, 2017, Tập: 8:265, .
Phạm Thị Thúy HằngNguyễn Thanh Hùng. Sử dụng kỷ thuật dạy học tích cực trong tổ chức dạy bài lên lớp môn giáo dục công dân, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn giáo dục công dân ở trường trung học, NXB Đại học Huế, 2017, .
Nguyễn Đình Thi. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật ghép cành non cây gấc (Momordica cochinchinensis) lên gốc ghép được gieo từ hạt trong nhà kính tại Quế Phong, Nghệ An / Study on appropriate cultivated techniques for grafting young shoot on seedling of gac (Momordica cochinchinensis) in nethourse at Que Phong, Nghe An, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Tập: 305, Số: 2/2017, Trang: 45-52.
Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Hữu Văn, Phạm Hoài Phương, Đinh Văn DũngTrần Thanh Hải, Trần Ngọc Long, Nguyễn Xuân Bả. Năng suất và giá trị dinh dưỡng của một số giống cỏ trồng trên đất pha cát chủ động tưới tiêu tại Bình Định, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 126, Số: 3A, Trang: 129-137.
Quản Bá Chính. Áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại "Dựa trên vấn đề" trong giảng dạy đại học, Kỷ yếu Hội thảo: Công đoàn Khoa Du lịch với đổi mới sáng tạo trong dạy và học, 2017, Trang: 13 - 19.
Nguyễn Hữu NgữDương Quốc Nõn, Nguyễn Thị Nhật Linh, Đặng Hữu Bình. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT NÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Tập: 1, Số: 1, Trang: 21-29.
Hồ Lê Quỳnh ChâuVõ Thị Minh TâmNguyễn Hữu Văn, Dương Công Lực, Trần Thị Thanh Thanh, Lê Thị An Na, Bùi Ngọc Phước, Phan Viết Phụng, Huỳnh Hưng. Đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung proteaza và chất axit hóa đến khả năng sinh trưởng và tỉ lệ tiêu hóa chất dinh dưỡng ở gà, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: kỳ 1-tháng 1/2017, Trang: 72-77.
Nguyễn Quang Phục, A.C.M. (Guus) van Westen, and Annelies Zoomers. Compulsory land acquisition for urban expansion: Livelihood reconstruction after land loss in Hue’s peri-urban areas, Central Vietnam, International Development Planning Review (ISI/SSCI), 2017, Tập: 39, Số: 2, .
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>