Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 17054 Kết quả

Hoàng Hữu Phước. Thuyết cải biên (Transform) và Thuyết xuyên văn bản (Transtextuality) trong nghiên cứu hiện tượng chuyển thể văn học - điện ảnh, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc "Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới Giáo dục", 2017, Tập: 239-246, .
Phạm Hồng Sơn, Phạm Hồng Sơn, Lê Thị Thanh, Ngô Hữu Lai, Phan Hữu Đức, 2017., Lê Thị Thanh, Ngô Hữu Lai, Phan Hữu Đức. Sử dụng kỹ thuật ELISA phát hiện kháng thể chống protein phi cấu trúc 3ABC và kỹ thuật RT-PCR phát hiện gene đặc hiệu virus trong chẩn đoán bệnh lở mồm long móng [Using ELISA for the detection of antibodies to non-structural protein 3ABC and RT-PCR for the detection of specific viral gene in diagnosis of Foot-and-Mouth disease in Quang Ngai province in early 2015], Tạp chí Khoa học Đại học Huế - Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Hue Univ. J. Sci. Agric. Rural Dev.), 2017, Tập: 126, Số: 3A (2017), Trang: 79-90.
Bosma R. H.,, Lê Đình PhùngLê Văn An, An V. Ngo, Hang M. T. Tran,, Tran T. M. Hang, Phạm Hồng Sơn, Wals A.. Making curricula competence-oriented at Vietnamese Universities, Tropicultura, 2017, Tập: NS, Số: 3, Trang: 3-19.
•Tae-Geum Kim, •Mi-Young Kim, Nguyễn Quang Đức Tiến, •Nguyen-Xuan Huy, Moon-Sik Yang. Dengue Virus E Glycoprotein Production in Transgenic Rice Callus, Molecular Biotechnology, 2017, Tập: 56, Số: 12, Trang: 1069–1078.
Nguyễn Quang Đức Tiến, Tae-Jung Kim, Tae-Geum Kim. Viral hemorrhagic septicemia virus glycoprotein production in tobacco, Protein Expression and Purification, 2017, Tập: 133, Trang: 170–176.
Lê Quang Vĩnh, Đoàn Văn Điếm, Hoàng Huy Tuấn. Đánh giá hiệu quả giao rừng tự nhiên cho cộng đồng quản lý ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: 6, Trang: 18-26.
Trần Thanh Nhàn, Hiroshi Matsuda, Hidemasa Sato. A Model for Multi-Directional Cyclic Shear-Induced Pore Water Pressure and Settlement on Clays, Bulletin of Earthquake Engineering (Springer, SCI-Q1, Impact Factor: 2.036) DOI: 10.1007/s10518-017-0086-x, 2017, .
Trần Thanh Nhàn, Hiroshi Matsuda. Post-Cyclic Recompression of Clays Subjected to Undrained Cyclic Shear, Geotechnical Frontiers 2017, USA, 2017, Số: GSP 281, Trang: 109 - 120.
Hiroshi Matsuda, Trần Thanh Nhàn, Hidemasa Sato. Effects of Cyclic Shear Direction on Earthquake-Induced Pore Water Pressure and Settlement of Clay Layer, 16th World Conference on Earthquake Engineering (16WCEE), Chile, 2017, Số: 1483, Trang: 1483/1 - 12.
Trần Thanh Nhàn, Hiroshi Matsuda, Hidemasa Sato. Pore Water Pressure and Settlement Induced by Multi-Directional Cyclic Shear of High Plasticity Clay, 16th World Conference on Earthquake Engineering (16WCEE), Chile, 2017, Số: 1381, Trang: 1381/1 - 12.
Nguyễn Văn Vinh. Solving the problem for the fourth order nonstrictly hyperbolic equation with double characteristics, Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Series of Physical-Mathematical Sciences, 2017, Số: 1, Trang: 38-53.
Đặng Thị Ngọc Phượng. Thơ ngũ ngôn trong phong trào Thơ mới - nhìn từ khả năng phản ánh hiện thực, con người, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế, 2017, Tập: 03, Số: 43, .
Lê Văn NamLê Thị Hoa SenTrần Cao ÚyĐinh Thị Kim OanhNguyễn Tiến Dũng, Đào Thị Huyền Trang. HIỆN TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN Ở HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017, Số: T3/2017, Trang: 12-18.
Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Thị thanh Tiền, Lê Thị Huyền, Hoàng Tấn QuảngTrương Quý TùngNguyễn Ngọc Lương, Seung-Moon Park. Screening and production of manganese peroxidase from Fusarium sp. on residue materials, Mycobiology, 2017, Tập: 45, Số: 1, Trang: 52-56.
Hoàng Thanh Tùng, Trương Thị Bích Phượng. Vi thủy canh (Microponic) – Phương pháp nhân giống hiệu quả cây hoa cúc trắng (Chrysanthemum morifolium)., Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2017, Tập: 8, Số: 1, Trang: 165-178.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>