Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Kiểm kê phát thải khí nhà kính và Hồ sơ thành phố xanh cho thành phố Cần Thơ và Tam Kỳ

2022 - 2022
Hình thức: Kết hợp với UBND TP Cần Thơ với sự hỗ trợ tài chính của WWF
Quy mô: Chương trình thành phố Xanh quốc tế (OPCC)
Địa chỉ áp dụng: Thành phố Cần Thơ và Tam Kỳ
Tác giả: Trần Anh Tuấn (Chính)

Bản đồ thổ nhưỡng xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

2021 - 2021
Hình thức: Bản đồ
Quy mô: Đề tài cấp Tỉnh
Địa chỉ áp dụng: Xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh, Trịnh Ngân Hà

Bể xử lý nước thải bệnh viện cải tiến

2021
Hình thức: Xây dựng và vận hành
Quy mô: Xử lý khoảng 250-300 m3 nước thải/ngày
Địa chỉ áp dụng: Bệnh viện Đại học Y-Dược Huế
Tác giả: Trần Đình Bình (Chính)

Bộ bản đồ đánh giá độ phì nhiêu của đất sản xuất nông nghiệp xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

2021 - 2021
Hình thức: Bộ bản đồ
Quy mô: Đề tài cấp Tỉnh
Địa chỉ áp dụng: Xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh, Trịnh Ngân Hà

Phần mềm trắc nghiệm no-code với Airtable API hỗ trợ dạy học

2021 - 2071
Hình thức: phần mềm
Quy mô: trực tuyến, online
Địa chỉ áp dụng: giáo viên, sinh viên
Tác giả: Nguyễn Văn Vượng

Tiêu chuẩn cơ sở cây giống Măng Vót (Quảng Ngãi). TCCS 03 : 2021 / ĐHNL-NH

2021 - 2023
Hình thức: Tiêu chuẩn cơ sở
Quy mô: 100 ha
Địa chỉ áp dụng: Quảng Ngãi
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng Sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn.) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

2021 - 2023
Hình thức: Chuyển giao quy trình khoa học và công nghệ
Quy mô: Dự án NTMN
Địa chỉ áp dụng: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Phạm Thành

Bộ sản phẩm các Hỗn hợp thuốc trừ sâu bệnh hại sen

2021
Hình thức: Bộ hỗn hợp thuốc BVTV
Quy mô: 168 ha
Địa chỉ áp dụng: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Tiêu chuẩn cơ sở cây giống Măng Loi (Tân Kỳ - Nghệ An). TCCS 04 : 2021 / ĐHNL-NH

2021 - 2023
Hình thức: Tiêu chuẩn cơ sở
Quy mô: 30 ha
Địa chỉ áp dụng: Tân Kỳ, Nghệ An
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Quy trình kỹ thuật trồng hoa hướng dương phát triển du lịch nông nghiệp tại Quảng Ngãi

2020 - 2020
Hình thức: Quy trình kỹ thuật
Quy mô: Chuyển giao
Địa chỉ áp dụng: Xã Bình Hải, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi
Tác giả: Nguyễn Văn Đức (Chính)