Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng Sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn.) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

2021 - 2023
Hình thức: Chuyển giao quy trình khoa học và công nghệ
Quy mô: Dự án NTMN
Địa chỉ áp dụng: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Phạm Thành

Quy trình kỹ thuật trồng hoa hướng dương phát triển du lịch nông nghiệp tại Quảng Ngãi

2020 - 2020
Hình thức: Quy trình kỹ thuật
Quy mô: Chuyển giao
Địa chỉ áp dụng: Xã Bình Hải, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi
Tác giả: Nguyễn Văn Đức (Chính)

Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán

2020
Hình thức: Chương trình Giáo dục
Quy mô: Cấp Quốc gia
Địa chỉ áp dụng: Toàn quốc
Tác giả: Đỗ Đức Thái (Chính), Nguyễn Hoài Anh, Đỗ Tiến Đạt, Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Phùng Hồ Hải, Phạm Sỹ Nam

Sách giáo khoa Toán 1

2020
Hình thức: Sách dạy học
Quy mô: Cấp Quốc gia
Địa chỉ áp dụng: Toàn quốc
Tác giả: Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn

Thí nghiệm hóa học ở trường phổ thông

2020
Hình thức: Giáo trình
Quy mô: Cho SVSP và GVTHPT
Địa chỉ áp dụng: Cho SVSP và GVTHPT
Tác giả: Đặng Thị Thuận An (Chính)

Quy trình kỹ thuật trồng hướng dương lấy hạt trên đất đỏ bazan

2019 - 2020
Hình thức: Quy trình kỹ thuật
Quy mô: Doanh nghiệp
Địa chỉ áp dụng: Thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị
Tác giả: Nguyễn Văn Đức (Chính)

Quy trình trồng hoa hướng dương trên đất xám phục vụ du lịch nông nghiệp

2019 - 2020
Hình thức: Quy trình kỹ thuật
Quy mô: Nhỏ
Địa chỉ áp dụng: Xã Bình An, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Tác giả: Nguyễn Văn Đức (Chính)

Quy trình trồng hoa hướng dương phục trên đất cát biển

2019 - 2020
Hình thức: Quy trình kỹ thuật
Quy mô: Doanh nghiệp
Địa chỉ áp dụng: Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn Văn Đức (Chính)

Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ bị tổn thương ngập lụt do biến đổi khí hậu tại Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

2019
Hình thức: Bản đồ, CSDL, báo cáo
Quy mô: cấp huyện
Địa chỉ áp dụng: Phòng TNMT thành phố Tam Kỳ
Tác giả: Trương Đỗ Minh Phượng (Chính), Nguyễn Văn Tiệp (Chính)

Quy trình trồng hoa hướng dương trên đất phù sa phục vụ du lịch nông nghiệp

2019 - 2020
Hình thức: Quy trình kỹ thuật
Quy mô: Doanh nghiệp
Địa chỉ áp dụng: Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn Văn Đức (Chính)