Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Sổ tay Thông tin tài nguyên hải đảo tỉnh Phú Yên

2023
Hình thức: Sổ tay thông tin
Quy mô: Toàn tỉnh
Địa chỉ áp dụng: Tỉnh Phú Yên
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn (Chính), Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Hoa Thám, Hoàng Ngô Tự Do, Lê Duy Đạt, Nguyễn Lê Phú Hải, Trần Trung Trực, Nguyễn Hoàng Tuân

Đánh giá sự tham gia của người dân trong khai thác và phát triển một số hoạt động du lịch cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

2023 - 2023
Hình thức: Đề tài
Quy mô: Cấp Đại học Huế
Địa chỉ áp dụng: Thừa Thiên Huế
Tác giả: Đặng Quốc Tuấn

Bai báo khoa học

2023
Hình thức:
Quy mô:
Địa chỉ áp dụng:
Tác giả: Trần Hữu Nam (Chính), Nguyễn Thanh Bình, Cao Thái Ngọc

QUY TRÌNH NUÔI CÁ LÓC BẰNG THỨC ĂN SẢN XUẤT TỪ NGUYÊN LIỆU ẤU TRÙNG RUỒI LÍNH ĐEN

2023
Hình thức: Được trình bày trên 23 trang giấy 4.
Quy mô: quy trình nuôi thương phẩm cá Lóc được thực hiện trong ao đất với quy mô 3000 m2 (0,3 ha). Kích cỡ cá thả > 8,0 cm, mật độ thả 20 con/m2; FCR = 1,5 (đối với thức ăn sản xuất từ nguyên liệu ATRLĐ có hàm lượng protein ≥ 30%). Thời gian nuôi 6-7 tháng,
Địa chỉ áp dụng: Các hộ nuôi cá nước ngọt
Tác giả: Hoàng Nghĩa Mạnh (Chính), Trương Thị Hoa, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG LÚA KD28 CẤP XÁC NHẬN

2023
Hình thức: chuyển giao
Quy mô: thực tiễn
Địa chỉ áp dụng: Các vùng canh tác lúa giống ở Quảng Ngãi
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Trần Thị Xuân Phương (Chính), Trần Thị Lệ, Trần Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Giang, Hoàng Trọng Nghĩa, Trần Phương Đông

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT LÚA THƯƠNG PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN VietGAP ĐỐI VỚI GIỐNG LÚA KD28

2023
Hình thức: chuyển giao
Quy mô: thực tiễn
Địa chỉ áp dụng: Các vùng canh tác lúa ở Quảng Ngãi theo tiêu chuẩn VietGAP
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Trần Thị Xuân Phương (Chính), Nguyễn Thị Giang (Chính), Trần Thị Lệ, Trần Thị Thu Giang, Trần Phương Đông, Hoàng Trọng Nghĩa

QUY TRÌNH CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI GẠO AN TOÀN

2023
Hình thức: chuyển giao
Quy mô: thực tiễn
Địa chỉ áp dụng: Các công ty chế biến gạo
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Trần Thị Xuân Phương (Chính), Trần Phương Đông (Chính), Trần Thị Lệ, Trần Thị Thu Giang, Hoàng Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Giang

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT LÚA THƯƠNG PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN VietGAP ĐỐI VỚI GIỐNG LÚA BẮC THỊNH

2023
Hình thức: chuyển giao
Quy mô: thực tiễn
Địa chỉ áp dụng: Các vùng canh tác lúa ở Quảng Ngãi theo tiêu chuẩn VietGAP
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Trần Thị Xuân Phương (Chính), Nguyễn Thị Giang (Chính), Trần Thị Lệ, Trần Thị Thu Giang, Trần Phương Đông, Hoàng Trọng Nghĩa

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG LÚA BẮC THỊNH CẤP XÁC NHẬN

2023
Hình thức: chuyển giao
Quy mô: thực tiễn
Địa chỉ áp dụng: Các vùng canh tác lúa giống ở Quảng Ngãi
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Trần Thị Xuân Phương (Chính), Trần Thị Lệ, Trần Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Giang, Trần Phương Đông, Hoàng Trọng Nghĩa

Quy trình kĩ thuật nhân nuôi bọ rùa đen nhỏ (Stethorus punctillum Weise) phòng trừ nhện đỏ (Tetranychus urticae Koch) hại sắn

2023
Hình thức: Chuyển gao
Quy mô: Nhà lưới
Địa chỉ áp dụng: Chi cục Trồng trọt và BVTV Thừa Thiên Huế; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện trồng sắn,
Tác giả: Nguyễn Thị Giang (Chính), Trần Thị Hoàng Đông (Chính), Lê Khắc Phúc

Quy trình quản lý tổng hợp nhện gié hại lúa tại Thừa Thiên Huế

2023
Hình thức: Chuyển gao
Quy mô: Thực tiễn
Địa chỉ áp dụng: Các cùng trồng lúa bị nhện gié gây hại ở Thừa Thiên huế và các vùng sinh thái tương tự
Tác giả: Trần Thị Hoàng Đông (Chính), Trần Thị Xuân Phương (Chính), Lê Khắc Phúc

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG ỐC BƯƠU ĐỒNG (Pila polita Deshayes, 1830) Ở QUY MÔ NÔNG HỘ .

2023
Hình thức: Quy trình công nghệ lĩnh vực thuỷ sản
Quy mô: Thực hiện ở quy mô Nông hộ
Địa chỉ áp dụng: Các hộ nuôi thuỷ sản nước ngọt có diện tích mặt nước và trại 150 m2 trở lên
Tác giả: Hoàng Nghĩa Mạnh (Chính), Lê Minh Tuệ, Trần Nguyên Ngọc, Trần Thị Thu Sương, Phạm Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Huy