Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Bản đồ thổ nhưỡng xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

2021 - 2021
Hình thức: Bản đồ
Quy mô: Đề tài cấp Tỉnh
Địa chỉ áp dụng: Xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh, Trịnh Ngân Hà

Bể xử lý nước thải bệnh viện cải tiến

2021
Hình thức: Xây dựng và vận hành
Quy mô: Xử lý khoảng 250-300 m3 nước thải/ngày
Địa chỉ áp dụng: Bệnh viện Đại học Y-Dược Huế
Tác giả: Trần Đình Bình (Chính)

Bộ bản đồ đánh giá độ phì nhiêu của đất sản xuất nông nghiệp xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

2021 - 2021
Hình thức: Bộ bản đồ
Quy mô: Đề tài cấp Tỉnh
Địa chỉ áp dụng: Xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh, Trịnh Ngân Hà

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng Sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn.) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

2021 - 2023
Hình thức: Chuyển giao quy trình khoa học và công nghệ
Quy mô: Dự án NTMN
Địa chỉ áp dụng: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Phạm Thành

Bộ sản phẩm các Hỗn hợp thuốc trừ sâu bệnh hại sen

2021
Hình thức: Bộ hỗn hợp thuốc BVTV
Quy mô: 168 ha
Địa chỉ áp dụng: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Quy trình kỹ thuật trồng hoa hướng dương phát triển du lịch nông nghiệp tại Quảng Ngãi

2020 - 2020
Hình thức: Quy trình kỹ thuật
Quy mô: Chuyển giao
Địa chỉ áp dụng: Xã Bình Hải, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi
Tác giả: Nguyễn Văn Đức (Chính)

Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán

2020
Hình thức: Chương trình Giáo dục
Quy mô: Cấp Quốc gia
Địa chỉ áp dụng: Toàn quốc
Tác giả: Đỗ Đức Thái (Chính), Nguyễn Hoài Anh, Đỗ Tiến Đạt, Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Phùng Hồ Hải, Phạm Sỹ Nam

Sách giáo khoa Toán 1

2020
Hình thức: Sách dạy học
Quy mô: Cấp Quốc gia
Địa chỉ áp dụng: Toàn quốc
Tác giả: Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn

Hạt giống đậu tương CP19

2020
Hình thức: Hạt giống
Quy mô: 30ha
Địa chỉ áp dụng: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc thiếu nước sạch đến hoạt động đời sống của người dân tại xã Hương Hữu, Nam Đông, Thừa Thiên Huế

2020 - 2020
Hình thức: nghiên cứu cấp trường ĐHNL Huế
Quy mô: Nam Đông, Thừa Thiên Huế
Địa chỉ áp dụng: Nam Đông, Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Thị Ánh Nguyệt (Chính)