Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-736-6

Hướng dẫn học tập môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà

978-604-974-970-4

Hướng dẫn học tập môn Lịch sử triết học

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Triết học
Tác giả: Nguyễn Việt Phương

ISBN 978-604-974-932-2

Nghiên cứu văn hóa miền Trung 2020

nhà xuất bản đại học huế, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Dân tộc học
Tác giả: Nguyễn Xuân Hồng

GT/121-2018

Giáo trình lý luận dạy học Vật lý

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Lê Thị Cẩm Tú

CK/2021

Vai trò của vi khuẩn Escherichia Coli, Salmonella và Clostridium Perfringens trong hội chứng tiêu chảy ở lợn con

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: THÚ Y
Tác giả: Lê Văn Phước

Chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp ở các tỉnh Miền Trung - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

NXB Lao động xã hội, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hòa (Chủ biên), Nguyễn Trọng Dũng

Thực hành Nghề nghiệp

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chủ biên), Trần Cao Thành

978-604-974-868-4

Giáo trình Pháp luật đất đai

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Hữu Ngữ

ISBN

Hướng dẫn học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học chính trị khác
Tác giả: Nguyễn Thành Minh (Chủ biên)

ISBN

Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc “Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường trung học

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Thành Minh

ISBN

Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng

NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Thành Minh

ISBN

Quan hệ dân tộc - tôn giáo ở các vùng dân tộc thiểu số việt nam hiện nay

NXB Lý Luận Chính Trị, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học chính trị
Tác giả: Nguyễn Thành Minh