Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

ISBN-10: ‎ 1682831620 ISBN-13: ‎ 978-1682831625

Ha, Quan Manh, and Cab Tran, translators. Hà Nội​ at Midnight: Stories by Bảo Ninh. Texas Tech University Press, 2022 (forthcoming)

Texas Tech University Press, 2022
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

BỆNH DO Streptococcus iniae GÂY RA TRÊN CÁ CHẼM (Lates calcarifer) VÀ SỬ DỤNG VI KHUẨN LACTIC PHÒNG BỆNH

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Trương Thị Hoa (Chủ biên), Nguyễn Ngọc Phước, Trần Nam Hà, Hồ Thị Tùng, Mạc Như Bình

978-604-0-32701-7

Chuyên đề Ngữ văn 10 (Bộ Chân trời sáng tạo)

NXB Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC, Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Lê Thị Ngọc Anh

978-604-337-409-4

Bắt nạt trực tuyến, hỗ trợ xã hội, lòng tự trọng và trầm cảm ở sinh viên - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Tác giả: Hồ Thị Trúc Quỳnh (Chủ biên)

978-604-959-997-2

Công tác truyền thông trong hoạt động bảo tàng và di tích Thực trạng - Giải pháp

NXB Thuận Hoá, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Lê Hà Minh Nhật

978-604-9955-03-7

Mô hình hóa động lực dòng thủy thạch và ứng dụng cho ven biển cửa sông miền Trung, Việt Nam (từ Quảng Nam đến Phú Yên)

Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn

9786043603156

Nghiên Cứu Kế Toán Trong Giai Đoạn Hội Nhập Quốc Tế và Xu Hướng Chuyển Đổi Số

NXB Lao Động, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác., KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Đỗ Sông Hương (Chủ biên), Nguyễn Hoàng (Chủ biên), Hà Ngọc Long (Chủ biên), Võ Ngọc Trường Sơn (Chủ biên)

978-1-83969-812-5

Protected Area Management - Recent Advances

IntechOpen, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Văn Bình (Chủ biên)

9780367626464

Does Agriculture Products Certifcation System Reorganize Vegetable Farmers? A case of VietGAP in Lam Dong Province, Vietnam

2022
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Dương Thị Tuyên

987-604-337-361-5

Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Hồng Hạ (1945-2020)

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Ngô Đức Lập (Chủ biên), Lê Anh Tuấn, Trần Đức Sáng, Lê Tiến Công, Nguyễn Thăng Long

987-604-337-225-6

Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Hương Lâm (1945-2019)

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Ngô Đức Lập (Chủ biên), Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Thăng Long, Lê Văn Hà, Lê Thị Thu Trang

Giáo trình Kỹ thuật chăn nuôi

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả (Chủ biên), Lê Đức Ngoan, Nguyễn Hữu Văn, Phùng Thăng Long, Trần Thanh Hải