Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Reading South Vietnam's writer

Springer Nature, 2023
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

978-3-031-28254-6

Fostering Recovery Through Metaverse Business Modelling

Springer Cham, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Đoàn Khánh Hưng

978-604-396-792-0

TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA CÁC TIẾN SĨ TRẺ TỐT NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN (2022) RESEARCH WORKS BY JAPAN YOUNG ALUMNI (2022)

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2023
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Tác giả: Lê Tiến Hữu (Chủ biên), Nguyễn Văn Huy (Chủ biên), Nguyễn Tử Minh

ĐỊA CHÍ TIÊN PHƯỚC, QUẢNG NAM (Tien phuoc’ Monogaphy - Quang Nam Province)

NXB Đà Nẵng, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chủ biên), Pham Ngoc Sinh (Chủ biên), Pham Phú Phong (Chủ biên), Hoàng Văn Hiển, Đặng Văn Hồ, Bùi Thị Thu, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thái Phán, La Dương Hải, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Lê Duy Đạt, Trần Thanh Nhàn, Hoàng Ngô Tự Do, Ngô Đức Lập, Mai Văn Được, Phan Quốc Hải, Lê Viết Hùng, Nguyễn Văn Đăng, Lê Duy Sơn, Nguyễn Xuân Hồng

9783527350278

Synthesis and Gas-Sensing Application of 1D Semiconducting Hybrid Nanostructures

Wiley‐VCH GmbH, 2023
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Nguyễn Đức Cường (Chủ biên), Nguyễn Văn Hiếu

978-604-337-927-3

Dược lý học thú y

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Dược học thú ý
Tác giả: Nguyễn Văn Chào (Chủ biên), Trần Quang Vui, Nguyễn Xuân Hòa, Lê Đình Hải

987-604-51-9284-9

Đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam

NXB Quân đội Nhân dân, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu

English for Primary Classrooms Tiếng Anh dành cho các lớp bậc tiểu học

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung (Chủ biên), Nguyễn Vũ Quỳnh Như, Đặng Thị Cẩm Tú

978-604-337-956-3

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý và viễn thám trong thủy sản

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Thuỷ văn; Tài nguyên nước, Sinh học biển và nước ngọt, Viễn thám, Bệnh học thuỷ sản, Nuôi trồng thuỷ sản, Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thuỷ sản
Tác giả: Hà Nam Thắng (Chủ biên), Trương Văn Đàn

978-961-7124-14-9

Contemporary Financial Management

Institute for Local Self-Government Maribor, 2023
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Phạm Xuân Hùng (Chủ biên)

978-604-337-961-7

Sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí Trung học cơ sở

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Thị Hiển, Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Thành Nhân, Trần Thị Hải Lê, Nguyễn Đức Cương, Cao Thị Hoa

978-3-031-19886-1

Digital Economy and the Green Revolution

Springer Cham, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Đoàn Khánh Hưng