Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-414-3

Phân tích hiệu quả sản xuất nông nghiệp sử dụng phương pháp màng bao dữ liệu (DEA)

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Tác giả: Tôn Nữ Hải Âu (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh

9786049742989

Polynomial Rings and Factorization in Integral Domains

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Tác giả: Phan Văn Thiện (Chủ biên)

Giáo trình Vi sinh y học

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y TẾ
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Trần Đình Bình

Miễn dịch học cơ bản

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Y TẾ
Tác giả: Trần Đình Bình

Thuốc Kháng sinh: Những vần đề thực tiễn

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KỸ THUẬT Y HỌC
Tác giả: Trần Đình Bình (Chủ biên)

ISBN: 978-604-84-4675-8

Thành Điện Hải: Lịch sử kiến trúc và vai trò trong cuộc chiến chống Tây xâm ở Đà Nẵng (1858-1860)

NXB Đà Nẵng, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến, và Huỳnh Đình Quốc Thiện

978-604-974-393-1

Du hành giữa các văn bản - Nguyễn Huy Thiệp và xã hội Việt Nam sau 1975

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn (Chủ biên)

978-604-974-342-9

Hiện trạng và các giải pháp dinh dưỡng giảm thiểu phát thải khí mêtan từ đường tiêu hoá trong chăn nuôi bò ở Việt Nam.

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Lê Đình Phùng (Chủ biên), Đinh Văn Dũng (Chủ biên), Lê Đức Ngoan, Đào Thị Bình An

978-604-974-304-7

Máy xây dựng

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Tác giả: Đỗ Minh Cường (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc, Đinh Vương Hùng

978-604-974-308-5

Giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Hoàng Trọng Hùng (Chủ biên), Phùng Thị Hồng Hà

978-604-974-306-1

Giáo trình Di Truyền và Giống Vật Nuôi

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Minh Hoàn (Chủ biên), Lê Đình Phùng (Chủ biên)