Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-875-2

Sociocultural theory in second/foreign language education

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Phạm Hoài Hương (Chủ biên)

978-604-974-898-1

Quy hoạch trồng cây ăn quả tại A Lưới, Thừa Thiên Huế, ISBN 978-604-974-898-1

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Văn Đức (Chủ biên), Phạm Gia Tùng, Nguyễn Trung Hải, Nguyễn Đình Thi, Vũ Tuấn Minh, Châu Võ Trung Thông

978-604-974-897-4

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm Lươn đồng Monopterus albus (Zuiew, 1973)

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chủ biên), Phạm Thị Hải Yến, Kiều Thị Huyền, Võ Điều, Trần Vinh Phương

978-604-959-816-6

Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế (1930-2020)

NXB Thuận Hoá, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu

978-3-030-46911-5

Higher Education in Market-Oriented Socialist Vietnam. New Players, Discourses, and Practices

Palgrave Macmillan, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ khác
Tác giả: Ngô Lê Hoàng Phương, Trương Thị Từ Liêm, Nguyễn Xuân Nhất Chi Mai

Giáo trình Sản phụ khoa.

NXB Y học, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Sản khoa và phụ khoa
Tác giả: Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Phạm Văn Lình (Chủ biên), Lê Lam Hương

Kỹ năng thực hành lâm sàng sản phụ khoa – tài liệu dành cho giảng viên

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Sản khoa và phụ khoa
Tác giả: Lê Lam Hương, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Cộng sự

Kỹ năng thực hành lâm sàng sản phụ khoa – tài liệu dành cho sinh viên

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Sản khoa và phụ khoa
Tác giả: Trương Quang Vinh (Chủ biên), Nguyễn Vũ Quốc Huy, Lê Lam Hương, Cộng sự

Kỹ năng thực hành lâm sàng sản phụ khoa – tài liệu nguồn

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Sản khoa và phụ khoa
Tác giả: Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Trương Quang Vinh, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Lê Lam Hương, cộng sự

978-604-974-742-7

Principles and practice in English language teaching

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Lê Phạm Hoài Hương (Chủ biên)