Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

SỔ TAY VĂN HÓA ĐỌC (DÀNH CHO SINH VIÊN)

NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Hoàng Đông

Phiếu ôn tập cuối tuần môn Toán lớp 1

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa (Chủ biên), Trần Ngọc Bích, Trương Thị Hòa, Nguyễn Thị Nga, Đặng Đình Túy, Nguyễn Nguyễn Quỳnh Anh

Phiếu ôn tập cuối tuần toán 2

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa (Chủ biên), Trần Ngọc Bích, Trương Thị Hòa, Nguyễn Thị Nga, Đặng Đình Túy, Nguyễn Nguyễn Quỳnh Anh

Phiếu ôn tập cuối tuần toán 3

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa (Chủ biên), Trần Ngọc Bích, Trương Thị Hòa, Nguyễn Thị Nga, Đặng Đình Túy, Nguyễn Nguyễn Quỳnh Anh

Phiếu ôn tập cuối tuần toán 4

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa (Chủ biên), Trần Ngọc Bích, Trương Thị Hòa, Nguyễn Thị Nga, Đặng Đình Túy, Nguyễn Nguyễn Quỳnh Anh

Mang thai hộ và xác lập quan hệ huyết thống: So sánh pháp luật Bỉ, Pháp, Anh và Việt Nam

NXB Công an nhân dân, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến (Chủ biên), Hồ Minh Thành

978-1-80062-217-3

New Forests and New Forest People in Central Vietnam: The Acacia Boom (Book chapter)

CAB International 2023, 2023
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Christian Kull (Chủ biên), Nguyễn Thị Hải Vân, Roland Cochard, Ngô Trí Dũng, Phạm Thị Phương Thảo, Ross Schakleton, Trần Quốc Cảnh , Trần Nam Thắng

Đạo đức kinh doanh

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Văn Thắng (Chủ biên)

Giáo trình giáo dục di sản trong nhà trường phổ thông

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Văn Thắng (Chủ biên), Lê Văn Thuật

978-604-0-34627-8

Để học tốt Ngữ văn 10 Tập 1 (Bộ Chân trời sáng tạo)

NXB Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Phương

978-604-0-34627-8

Để học tốt Ngữ văn 10 Tập 2 (Bộ Chân trời sáng tạo)

NXB Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Phương