Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Đánh giá và Thiết kế bài trắc nghiệm

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phan Thị Kim Liên (Chủ biên), Hoàng Thị Thu Hạnh (Chủ biên), Phạm Thị Tuyết Nhung

978-3-031-19885-4

Digital Economy and the Green Revolution

Springer Cham, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Đoàn Khánh Hưng

Practical Inorganic Chemistry

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Đinh Quý Hương (Chủ biên)

Giảng dạy các học phần Lý luận chính trị theo Giáo trình mới - Lý luận và thực tiễn

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Nguyễn Xuân Khoát

Học thuyết Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Nguyễn Xuân Khoát (Chủ biên)

978-604-337-430-8

Bài tập Ngữ văn 10 (Tập hai)

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

ISBN-10: ‎ 1682831620 ISBN-13: ‎ 978-1682831625

Ha, Quan Manh, and Cab Tran, translators. Hà Nội​ at Midnight: Stories by Bảo Ninh. Texas Tech University Press, 2022 (forthcoming)

Texas Tech University Press, 2022
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

978-604-337-432-2

Ngữ văn 10 (sách giáo viên)

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

978-604-369-539-7

Văn bản đọc hiểu Ngữ văn 10

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

: 978-604-377-472-6

Cuộc chiến tranh công nghệ cao ở Hàng rào điện tử Mc Namara (1966-1972)

NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu (Chủ biên)

978-92-93402-10-3

Indo-Pacific Construct: Emerging Scenario

Uday Publishing House, 2022
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình

978-604-337-848-1

Bệnh hô hấp phức hợp ở lợn (Porcine Respiratory Diseases Complex - PRDC)

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: THÚ Y
Tác giả: Lê Văn Phước (Chủ biên), Bùi Thị Hiền, Lê Trần Hoàn, Lê Đức Thạo, Hoàng Hữu Tình