Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-342-9

Hiện trạng và các giải pháp dinh dưỡng giảm thiểu phát thải khí mêtan từ đường tiêu hoá trong chăn nuôi bò ở Việt Nam.

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Lê Đình Phùng (Chủ biên), Đinh Văn Dũng (Chủ biên), Lê Đức Ngoan, Đào Thị Bình An

978-604-974-304-7

Máy xây dựng

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Tác giả: Đỗ Minh Cường (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc, Đinh Vương Hùng

978-604-974-308-5

Giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Hoàng Trọng Hùng (Chủ biên), Phùng Thị Hồng Hà

978-604-974-306-1

Giáo trình Di Truyền và Giống Vật Nuôi

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Minh Hoàn (Chủ biên), Lê Đình Phùng (Chủ biên)

978-1-4739-7799-0

The SAGE Handbook of Asian Foreign Policy - Part III Transnational Politics - Chapter 13 Citizens and Regimes

sage, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Khoa học chính trị
Tác giả: Takashi Inoguchi and Lien Thi Quynh Le

Un nouvel espace des sciences humaines

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo, Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Trần Thị Hoài Diễm

Phương pháp dạy và học hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn, Hoàng Kim Toản, Nguyễn Hữu Long (Chủ biên), Lê Thị Loan, Nguyễn Duy Tâm, Trần Tự Lực, Đậu Mạnh Hoàn

9786049594496

Lịch sử Đảng bộ xã Hương Toàn (1930-2015)

NXB Thuận Hoá, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Hoàng Văn Hiển (Chủ biên), Ngô Đức Lập

978-604-974-260-6

Giáo trình Bệnh dinh dưỡng vật nuôi

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Đinh Văn Dũng (Chủ biên), Lê Đức Ngoan