Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978 60465 35 63 8

Liên Kết thị trường và Chuỗi cung nông sản vùng bắc trung bộ, Việt Nam

NXB Lao Động, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Bùi Đức Tính (Chủ biên), Phạm Thị Thanh Xuân (Chủ biên), Lê Nữ Minh Phương (Chủ biên)

172/QĐ-ĐHH-NXB 5/9/2009

Điện tâm đồ - Từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Huỳnh Văn Minh (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến (Chủ biên)

188/2008/CXB/35-32/YH

Giáo trình bệnh học nội khoa tập 1

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Trần Văn Huy (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến

200/QĐ-ĐHH-NXB 27/12/2012

Giáo trình giảng dạy thực địa

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Võ Tam (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến

142/QĐ/ĐHH-NXB 16/6/2009

Giáo trình nội khoa cơ sở

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Trần Văn Huy (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến

140/QĐ-ĐHH-NXB 15/6/2009

Giáo trình sau đại học Hồi sức cấp cứu

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Huỳnh Văn Minh (Chủ biên), Nguyễn Hải Thủy (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến

81/QĐ-ĐHH-NXB 4/8/2014

Giáo trình sau đại học Tim mạch học

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Huỳnh Văn Minh (Chủ biên), Nguyễn Anh Vũ (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến, Lê Thị Bích Thuận, Nguyễn Cửu Long

83/QĐ/ĐHH-NXB 8/8/2014

Hội chứng ngưng thở khi ngủ và bệnh lý tim mạch

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Hoàng Anh Tiến (Chủ biên)

155/QĐ-ĐHH-NXB 8/7/2009

Holter điện tâm đồ 24 giờ trong bệnh lý tim mạch

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Huỳnh Văn Minh (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến (Chủ biên)

283/QĐ-YH 27/8/2008

Khuyến cáo 2008 về các bệnh lý tim mạch và chuyển hóa- Chẩn đoán và xử trí rung nhĩ

NXB Y học, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Huỳnh Văn Minh, Hoàng Anh Tiến

61-2007/CXB/32-11/YH

Một số vấn đề cập nhật trong chẩn đoán và điều trị Bệnh tim mạch 2007

NXB Y học, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Hoàng Anh Tiến

135/QĐ-ĐHH-NXB 20/6/2011

Sách đào tạo chuyên ngành Y học gia đình Nội khoa

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Trần Hữu Dàng (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến