Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Đánh giá và Thiết kế bài trắc nghiệm

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Phan Thị Kim Liên (Chủ biên), Hoàng Thị Thu Hạnh (Chủ biên), Phạm Thị Tuyết Nhung

ISBN-10: ‎ 1682831620 ISBN-13: ‎ 978-1682831625

Ha, Quan Manh, and Cab Tran, translators. Hà Nội​ at Midnight: Stories by Bảo Ninh. Texas Tech University Press, 2022 (forthcoming)

Texas Tech University Press, 2022
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

QUẢN LÝ TỔNG HỢP BIỂN, ĐẢO VÀ ĐỚI BỜ

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Hà Văn Hành (Chủ biên), Nguyễn Quang Tuấn, Đỗ Thị Việt Hương

Giáo trình phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh

2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Nguyễn Văn Quang (Chủ biên)

Tài liệu Giáo dục địa phương Tỉnh Quảng Trị - Lớp 10

2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Văn Quang

Tài liệu Giáo dục địa phương Tỉnh Quảng Trị - Lớp 7

2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Văn Quang

Tài liệu Giáo dục địa phương Tỉnh Thừa Thiên Huế - Lớp 6

2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Văn Quang

Thống kê ứng dụng với Python

2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Nguyễn Thế Dũng (Chủ biên)

9786043607888

THƯƠNG MẠI DI ĐỘNG - GÓC NHÌN TỪ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG

NXB Lao Động, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Nguyễn Như Phương Anh

978-604-337-486-5

NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ Ở

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Tác giả: Bùi Thị Hiếu (Chủ biên), Nguyễn Quang Huy

Cố vấn khởi nghiệp

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Tác giả: Hoàng Kim Toản (Chủ biên)

978-604-337-590-9

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA MIỀN TRUNG - CHUYÊN ĐỀ DI SẢN VÀ KIẾN TRÚC TRUYỀN THỐNG

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Tác giả: Võ Tuấn Anh