Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

9780128238332

Copper Nanostructures: Next-Generation of Agrochemicals for Sustainable Agroecosystems 1st Edition

Elsevier, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo, Chương sách
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Võ Văn Quốc Bảo, Lê Đại Vương (Chủ biên), Đào ANh Quang, Nguyễn Hữu Chúc, Lê Văn Luận

978-604-974-736-6

Hướng dẫn học tập môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà

9786043371246

Giáo trình Thực hành dược khoa

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Tác giả: Hồ Hoàng Nhân (Chủ biên)

978-620-2-66604-6

Snakes (Squamata: Serpentes) and Turtles (Squamata: Testudines) from Binh Dinh Province, Central-Southernvietnam

Lap Lambert Academic Publishing, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Dương Đức Lợi (Chủ biên)

978-604-337-152-9

Xây dựng vùng chuyên canh sản xuất hành tím VietGAP tại Quảng Ngãi, ISBN 978-604-337-152-9

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Văn Đức (Chủ biên), Lê Đăng Khoa, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Gia Hùng, Phan Thị Hằng, Phan Thị Bé, Châu Võ Trung Thông, Nguyễn Quốc Sinh, Trần Cao Úy, Nguyễn Ngọc Truyền, Dương Văn Hậu, Nguyễn Đức Đường, Vũ Thị Hải Yến, Hàn Thị Hồng, Thái Thị Huyền

978-92-5-135307-3

Understanding the impact of planted forest on smallholder livestock farmers and their livelihoods in the Greater Mekong Subregion

FAO, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Vũ Tấn Phương, Lê Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Hải Quân, Đinh Khánh Thùy

978-604-974-174-6

Giải tích nhiều biến, Tập I: Phép tính Vi phân

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Huỳnh Thế Phùng (Chủ biên)

IFMBE Proceedings, ISBN: 978-3-030-75506-5

Isolation of Antimicrobial Probiotic Bacteria from Sour Shrimps in Hue City-Vietnam and Optimization for Biomass and Acid Production

Spinger, 2021
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoang Thị Kim Hong (Chủ biên), Nguyen Thị Thu Thuy, Vo Thị Ngoc Bich , Nguyen Thị Ngọc Hanhh

978-3-030-81434-2

A Study on the Factors Affecting Intention of Using Online Banking Services in Vietnam

2021
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Đỗ Sông Hương

978-604-337-051-5

Giáo trình Quy hoạch nông thôn

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ biên), Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Hải, Trần Trọng Tấn, Nguyễn Tiến Nhật

Giáo trình Vi sinh y học và kỹ thuật xét nghiệm cơ bản

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Tác giả: Trần Đình Bình (Chủ biên)