Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-736-6

Hướng dẫn học tập môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo dục học 1

2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Phan Minh Tiến (Chủ biên), Trần Văn Hiếu, Nguyễn Thanh Hùng, Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hà, Mai Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thanh Bình

978-604-337-085-0

GIÁO TRÌNH MODULE 4 KHOA HỌC CƠ BẢN MÔN LÝ SINH

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học vật lý khác
Tác giả: Nguyễn Minh Hoa (Chủ biên), Võ Thị Tuyết Vi, Ngô Thị Thuận, Đỗ Quang Tâm

978-604-974-877-6

GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH VẬT LÝ

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học vật lý khác
Tác giả: Nguyễn Minh Hoa (Chủ biên), Võ Thị Tuyết Vi, Ngô Thị Thuận, Đỗ Quang Tâm

978-604-337-961-2

Hướng dẫn quản lý, thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng (Dành cho cán bộ quản lý cấp huyện, xã và nông dân)

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chủ biên), Nguyễn Đăng Nhật (Chủ biên), Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên)

978-604-337-062-1

Ớt A Riêu - Nghiên cứu và kỹ thuật sản xuất, ISBN 978-604-337-062-1

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Nguyễn Văn Đức (Chủ biên), Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Ngọc Truyền, Châu Võ Trung Thông, Phan Thị Bé, Phan Thị Lâm, Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Đức Huy

Cạnh tranh chiến lược Ấn Độ - Trung Quốc và tác động đến các nước

NXB Khoa học Xã hội, 2021
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Trần Xuân Hiệp, Nguyễn Tuấn Bình

978-3-030-75505-8

Isolation of Antimicrobial Probiotic Bacteria from Sour Shrimps in Hue City-Vietnam and Optimization for Biomass and Acid Production

2021
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Thủy, Võ Thị Bích, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

978-604-57-7011-5

Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp- Một tài năng quân sự xuất chúng, Nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Cách mạng Việt Nam

NXB Chính trị Quốc gia, 2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu

978-604-73-6230-1

Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị một số vấn đề lý luận và thực tiễn

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà