Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

BÀI TẬP HÓA HỌC 12

NXB Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, 2024
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả:

Sách giáo viên chuyên đề học tập HÓA HỌC 12

NXB Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, 2024
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả:

Sách giáo viên HÓA HỌC 12

NXB Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, 2024
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả:

Kiểm toán căn bản

NXB Đại học Huế, 2024
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Hồ Thị Thúy Nga (Chủ biên), Phạm Thị Bích Ngọc, Lê Thị Hoài Anh, Trần Phan Khánh Trang, Trần Thị Trà My

978-604-489-027-2

Hệ thống định vị toàn cầu

NXB Đại học Huế, 2024
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Trắc địa học và bản đồ học
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh (Chủ biên), Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Đình Tiến

978-604-399-475-9

Phát triển bền vững tài nguyên đa dạng sinh học hồ Ayun Hạ, tỉnh Gia Lai

NXB Đại học Huế, 2024
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Đình Trung (Chủ biên), Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Duy Thuận, Võ Đình Ba

978-604-353-583-9

Khu phi quân sự Vĩ tuyến 17 (1954-1967) (In lần thứ 3 có bổ sung)

NXB Thuận Hoá, 2024
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả:

978-604-353-583-9

Khu phi quân sự Vĩ tuyến 17 (1954-1967) (in lần thứ ba có bổ sung)

NXB Thuận Hoá, 2024
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu (Chủ biên)

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 12

NXB Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, 2024
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả:

HÓA HỌC 12

NXB Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, 2024
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả:

978-604-00-0000-0

Tiếng Anh 5 Wonderful World

NXB Đại Học Sư phạm TP. HCM, 2024
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), Trần Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương