Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354-0842

Đánh giá và sửu dụng hợp lý tài nguyên đất xây dựng khu vực Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ quy hoạch tổng thể đến năm 2030

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Huyền (Chính), Nguyễn Cung Thiên (Chính)

1859-4603

Emotional intelligence of Hue University students

Tạp chí Khoa học xã hội, Nhân văn và Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
Liên kết: https://doi.org/10.47393/jshe.v11i2.974

1859-4603

Học tập phát triển nghề nghiệp giáo viên: tác động của môi trường

Tạp chí Khoa học xã hội, Nhân văn và Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đinh Thị Hồng Vân (Chính), Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Nguyễn Thanh Hùng
Liên kết: https://doi.org/10.47393/jshe.v11i2.993

2525-2674

SỬ DỤNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP ĐỂ DẠY KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2022
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thanh Bảo Trân (Chính)
Liên kết: https://tapchinnvh.hucfl.edu.vn/index.php/tckhnnvh/article/view/256/pdf

2233-9191

Effects of Temperature and Humidity on Fungal Occurrence in Dried Red Pepper during Storage

Research in Plant Disease, 2022
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Bảo Hưng
Liên kết: https://www.online-rpd.org/journal/view.php?number=1728

2354-0842

HÌNH ẢNH ĐÔ THỊ HUẾ NHƯ LÀ YẾU TỐ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2022
Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Ngọc Đức (Chính)

Print ISSN: 2578-3858 Online ISSN: 2578-3866

Sorting or supporting teachers? An exploration of the imbalanced role of classroom observation in the development and assessment of Vietnamese secondary schoolteachers

Practice: contemporary issues in professional learning, 2022
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Kiêm Minh (Chính), Dang Tien Dung, Hoang Thi Kim Hue, Nguyen Thi Huong Giang, Vanessa Cui, Matt O'Leary (Chính)
Liên kết: https://www.tandfonline.com/toc/rpra20/current

2588-1175

Toán tử bao đóng theo tiếp cận siêu đồ thị (accepted)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ, 2022
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng, KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-tt/about

1311-9702

Investigation dense family of closure operations (accepted, Vol. 22, No 3, 2022)

Cybernetics and Information Technologies, 2022
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng, KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), J. Demetrovics , Vũ Đức Thi, Nguyễn Ngọc Thuỷ
Liên kết: https://cit.iict.bas.bg/

2354-0850

NHỮNG NHÂN VẬT CẢI CÁCH, DUY TÂN TIÊU BIỂU Ở QUẢNG NAM NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX-ĐẦU THẾ KỶ XX

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học xã hội, 2022
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Nhung (Chính)

0313-5926

Valuing ecosystem services and disservices of blue/green infrastructure. Evidence from a choice experiment in Vietnam

Economic Analysis and Policy, 2022
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: Khác
Tác giả: M., Toledo-Gallegos (Chính), Nguyễn Hoàng Diễm My, Trần Hữu Tuấn, T. Börger
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0313592622000674