Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4069

Flavonoid glycoside and alkaloid from Ageratum conyzoides L.

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2023
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Quốc Thắng (Chính), Đặng Thị Thanh Nhàn, Trần Đông Tiến

0022-314X

Big Picard Theorem for jet differentials and Non-archimedean Ax-Lindemann Theorem

Journal of Number Theory, 2023
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Huỳnh Đình Tuân (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jnt.2023.06.010

Mức độ sàng học trực tuyến của sinh viên trường trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Tạp chí Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Đại học Huế.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2023
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hà (Chính)
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh

2588-1256

ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN ĐẾN THỜI GIAN BIẾN THÁI VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG GHẸ XANH Portunus pelagicus (Linnaeus 1766)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2023
Lĩnh vực: Sinh lý và dinh dưỡng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Mạc Như Bình (Chính), Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
Liên kết: https://tapchidhnlhue.vn/index.php/id20194

1179-7258

Online Clinical Briefing for Radiologic Technology students in covid-19 pandemic outbreak efficiency, application, and feeback of students

Advances in Medical Education and Practice, 2023
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thanh Thảo (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.2147/AMEP.S386007

ISBN

Đối chiếu các status tán tỉnh trên mạng xã hội trong tiếng Việt và tiếng Anh

Kỷ yếu hội thảo ngữ học toàn quốc 2022 "Ngôn ngữ học ứng dụng trong xu hướng hội nhập quốc tế", 2023
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Thị Khai Nguyên (Chính)

ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ SODIUM NITROPRUSSIDE (SNP) VÀ CALCIUM CHLORIDE (CACL2) NHẰM LÀM CHẬM QUÁ TRÌNH MỀM VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN BẢO QUẢN QUẢ BƠ BOOTH7 (Persea americana Mill.) SAU THU HOẠCH

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2023
Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG, Bảo quản và chế biến nông sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Kim Nhi (Chính), Nguyễn Thị Vân Anh, Tống Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Diễm Hương, Nguyễn Văn Toản (Chính)

NGHIÊN CỨU NHU CẦU DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Thúy Hiền (Chính), Nguyễn Thị Thanh Nga

1859-2228

NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN TẢI LƯỢNG CÁC CHẤT DINH DƯỠNG TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRÊN LƯU VỰC SÔNG CẢ

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh, 2023
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Tiến Hữu (Chính)

Volatile Organic Compounds and Antioxidant, Cytotoxic Activities of Extracts from the Leaves of Grewia bulot

Indonesian Journal of Chemistry, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC, Hoá hữu cơ, Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Phạm Việt Tý (Chính), Hồ Việt Đức, Anh Tuan Le, Ngô Duy Ý, Đặng Thị Thanh Nhàn, Lê Quốc Thắng, Nguyễn Chí Bảo (Chính)
Liên kết: https://journal.ugm.ac.id/ijc/article/view/84619