Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2615 - 8965

Attitudes change during an Integration of Modeling Course in Year 10 - The Application of the ABC Model

Tạp chí Khoa học giáo dục, 2022
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Tạ Thị Minh Phương (Chính), Trần Dũng (Chính)
Liên kết: http://vjes.edu.vn/attitudes-change-during-integration-modeling-course-year-10-application-abc-model

2155-3289

A Survey of Numerical Solutions for Stochastic Control Problems: Some Recent Progress

Numerical Algebra, Control and Optimization, 2022
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Z. Jin, M. Qiu, Trần Quân Kỳ, G. Yin
Liên kết: https://www.aimsciences.org/journal/2155-3289

Thực trạng trải nghiệm sang chấn thời thơ ấu của học sinh trung học cơ sở.

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022
Lĩnh vực: Tâm lý học nói chung (bao gồm cả nghiên cứu quan hệ nguời - máy),
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Phương Hồng Ngọc (Chính), Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chính), Tạ Thu Hà (Chính), Bùi Thị Phương Thảo (Chính)

9786043374032

Phản hồi của giáo viên Tiếng Anh tiểu học về hiệu quả học phần "Tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ ở trường tiểu học"

Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ" lần thứ VII, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 2022
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Lê Hoàng Phương (Chính), Hồ Thị Thùy Trang

2588-1256

Ảnh hưởng của liều lượng phân lân đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất lạc trong vụ Xuân tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thanh Đức (Chính), Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Thùy Phương, Trương Thị Diệu Hạnh
Liên kết: https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/836

The spillover effect of the US unconventional monetary policy on Asian Emerging Markets

The 1st International Conference on Econometrics and Statistical Methods - Application in Economics and Finance, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Hoàng Cẩm Hương (Chính)

0868-3719

ĐỘ TIN CẬY VÀ HIỆU LỰC CỦA THANG ĐO SỰ HÀI LÒNG TRONG HỌC TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hà (Chính), Hồ Thị Trúc Quỳnh (Chính), Nguyễn Thanh Hùng, Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Bé, Mai Thị Thanh Thủy

0866-7969

The effect of financial inclusion and financial technology on monetary policy effectiveness: the case of Vietnam

Tạp chí Khoa học Kinh tế, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Hoàng Cẩm Hương (Chính), Lê Thị Nhật Linh
Liên kết: https://vjol.info.vn/index.php/due/issue/view/6134

1473-2300

Effects of sperm preparation techniques on sperm survivability and DNA fragmentation

Journal of International Medical Research, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Minh Tâm, Đặng Thị Hồng Nhân, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Thái Thanh, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành
Liên kết: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/03000605221097492

2588-1256

ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ NƯỚC NÓNG KẾT HỢP 1-METHYLCYCLOPROPENE ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG BƠ BOOTH 7 TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2022
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm, Bảo quản và chế biến nông sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Kim Nhi (Chính), Lê Văn Luận, Lê Thanh Long, Nguyễn Đức Chung, Hồ Sỹ Vương, Nguyễn Văn Toản (Chính)

2662-9283

Paradoxes in community-based tourism initiatives: insights from two case studies in central Vietnam

SN Social Sciences, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyen Quang Tan (Chính), Fumikazu Ubukata, Nguyen Cong Dinh
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s43545-022-00370-3