Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0969-6989

The extension of animosity model of foreign product purchase: Does country of origin matter? (Q1, IF=7,135)

Journal of Retailing and Consumer Services, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: SSCI
Tác giả: Hoàng Trọng Hùng (Chính), Hồ Khánh Ngọc Bích, Trần Trang, Lê Quang Trực
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102758

Print ISSN: 0972-3226; Online ISSN: 2348-7542

Effect of biofoliar fertilizers extracted from aquatic weeds on Chinese mustard (Brassica juncea) a green vegetable in Central Vietnam

Research on Crops, 2021
Lĩnh vực: Nông hoá
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Đỗ Đình Thục, Nguyễn Văn Bình, Trịnh Thị Sen, Hoàng Thị Ngọc Vân

1881-2473

Comparison of the Initial Overseas Evacuation Operations due to COVID-19: A Focus on Asian Countries

Journal of Disaster Research, 2021
Lĩnh vực: Khoa học thông tin
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Thị Quỳnh Liên, Hồ Quốc Dũng
Liên kết: https://doi.org/10.20965/jdr.2021.p1137

1027-5487

Bounds for Hilbert coefficients

Taiwanese Journal of Mathematics, 2021
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Cao Huy Linh (Chính)
Liên kết: https://projecteuclid.org/journals/taiwanese-journal-of-mathematics/advance-publication/Bounds-for-Hilbert-Coefficients/10.11650/tjm/210602.full

1859-4581

Ảnh hưởng của các mức biochar sản xuất từ rơm lúa bổ sung vào khẩu phần đến lên men dạ cỏ và phát thải khí mêtan trong điều kiện in vitro

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đinh Văn Dũng (Chính), Lê Đức Thạo, Thân Thị Thanh Trà, Võ Thị Minh Tâm, Lê Đức Ngoan, Lê Đình Phùng
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/CacSoThuongKy.aspx

ISSN:1021-3619

The Effects of Globalisation on Languages Case Study of Vietnamese

Hong Kong journal of Social Sciences, 2021
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hue Hoang Thi (Chính)

2572-8288

An in silico study on inhibitability of Baloxavir marboxil, Baricitinib, Galidesivir, Nitazoxanide, and Oseltamivir against SARS-CoV-2

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Thanh Q. Bui (Chính), Nguyễn Thị Thanh Hải, Trần Thị Ái Mỹ, Nguyễn Hồ Vũ Phong, Ngũ Trường Nhân, Phan Tứ Quý (Chính), Nguyễn Phương Đại Nguyên, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)

Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế du lịch giai đoạn 2011-2020

2021
Lĩnh vực: Khoa học chính trị khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Minh Trâm (Chính), Trần Thị Hoài Thương