Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Evaluating the current management and use of public land resource in Phong Dien district, Thua Thien Hue province

Integrated Land & Water management and Climate change in Vietnam and Japan, 2029
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Kiệt, Hồ Nhật Linh, Nguyễn Văn Bình (Chính)

1859-3917

Một số giải pháp nhằm nâng cao tính ứng dụng của các môn Toán giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế -Đại học Huế.

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 2020
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Khánh Linh (Chính), Ngô Thời Nhân

0044-8486

Environmental conditions influence susceptibility of striped catfish Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage) to Edwardsiella ictaluri

Aquaculture, 2020
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: ISI
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phước, Randolph Richards, Margaret Crumlish
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.735226

1859-1779

Tổng hợp và xác định độ tinh khiết tạp B của carvedilol

Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh, 2020
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hữu Tiến (Chính), Trần Thị Ngọc Uyên, Chương Ngọc Nãi, Trần Việt Hùng, Trần Hữu Dũng, Nguyễn Đức Tuấn, Trương Ngọc Tuyền

0972-3226

Effect of humic acid organic fertilizer on growth and yield of sticky maize in Central Vietnam

Research on Crops, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Văn Đức (Chính), Trần Đăng Hòa (Chính)
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

Online ISSN: 2365-6549

Evaluation of the Inhibitory Activities of COVID-19 of Melaleuca cajuputi Oil Using Docking Simulation

ChemistrySelect, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trần Thị Ái Mỹ, Huỳnh Thị Phương Loan, Nguyễn Thị Thanh Hải, Lê Trung Hiếu, Trần Thái Hòa, Bùi Thị Phương Thúy, Dương Tuấn Quang (Chính), Nguyễn Thành Triết, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Xuân Diệu, Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Văn Huế, Phạm Văn Tất, Võ Thanh Tùng, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)

1573-5214, E-ISSN:2212-1307

Climate change resilience and adaption of ethnic minority communities in the upland area in Thừa Thiên-Huế province, Vietnam

NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences, 2020
Lĩnh vực: Khoa học môi trường - các khía cạnh xã hội
Danh mục: ISI
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính), Jennifer Bond, Alexandra Winkels, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Tiến Dũng
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.njas.2020.100324

Climate change resilience and adaption of ethnic minority communities in the upland area in Thừa Thiên-Huế province, Vietnam

NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: ISI
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính), Jennifer Bond, Alexandra Winkels, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Tiến Dũng
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.njas.2020.100324

2588-1205

Phân tích sự tham gia chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông Thôn Mới của hộ gia đình ở xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2020
Lĩnh vực: Địa lý kinh tế và xã hội khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Anh Quý, Nguyễn Thái Phán (Chính)

1859-2163

Quá trình nhận thức về vị trí của chiến dịch Trị - Thiên - Huế trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Huế Xưa và Nay, 2020
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu (Chính)

2588-1310

Chương trình gây mưa nhân tạo của Mỹ trên đường Trường Sơn (1967-1972)

Tạp chí Lịch sử Quân sự, 2020
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu (Chính), Trương Tiến Đạt