Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-1531

Bộ điều khiển dự báo cho nghịch lưu nguồn qZ nối lưới

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin không xếp vào mục nào khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Văn Quang Bình, Phan Thanh Vân (Chính), Nguyễn Kim Ánh (Chính)
Liên kết: http://jst.udn.vn/volume/207/Bo_dieu_khien_du_bao_cho_nghich_luu_nguon_qZ_noi_luoi-11868/11868

0021-8693

Fibers of rational maps and Jacobian matrices

Journal of Algebra, 2020
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ, Toán học cơ bản
Danh mục: ISI
Tác giả: Marc Chardin, Steven Dale Cutkosky, Trần Quang Hóa
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jalgebra.2019.01.035

0218-1967

Computing Subschemes of the Border Basis Scheme

International Journal of Algebra and Computation, 2020
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Danh mục: ISI
Tác giả: Martin Kreuzer , Lê Ngọc Long, Lorenzo Robbiano
Liên kết: https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S0218196720500599

2525-2674

"Thực tiễn xây dựng bài giảng e-learning trong giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại Khoa Việt Nam học

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2020
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Xuân (Chính), Đoàn Minh Triết

ISSN: 0859-1612

THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Bắc, Phạm T MInh Phương (Chính)

ISSN: 0859-1612

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHẨM CHẤT NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC VIÊN TẠI CƠ SỞ 3, TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Bắc, Hàn Văn Tuyên (Chính)

2213-5766

Pulmonary artery sling

Journal of Pediatric Surgery Case Reports, 2020
Lĩnh vực: Nhi khoa
Danh mục: ESCI
Tác giả: Bùi Bỉnh Bảo Sơn (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.epsc.2020.101657

1693-1246

A Simple Simulation of Surface Plasmon Resonance in The Kretschmann Configuration Using Google Sheets

Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia-Indonesian Journal of Physics Education, 2020
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Ngô Khoa Quang (Chính), Nguyễn Phạm Quỳnh Anh, Hoàng Chí Hiếu
Liên kết: https://doi.org/10.15294/jpfi.v16i2.24753

1526-0542

Applying lessons learnt from research of child pneumonia management in Vietnam

Paediatric Respiratory Reviews, 2020
Lĩnh vực: Nhi khoa
Danh mục: ISI
Tác giả: Bùi Bỉnh Bảo Sơn
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.prrv.2020.09.005

0866-8617

Vài nét về kiến trúc trụ biểu đình làng Huế

Tạp chí Kiến trúc, 2020
Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tùng (Chính), Võ Trần Gia Phúc, Lê Nghi Minh Hiếu, Nguyễn Minh Hiếu

pISSN: 2588-1205; eISSN: 2615-9716

ĐỘNG CƠ LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN CỦA KHÁCH DU LỊCH HÀN QUỐC ĐẾN MIỀN TRUNG, VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Đông (Chính)