Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1749-7345

STUDY ON THE INFECTION AND EFFECT OF SAUDAU (Azadirachta indica) EXTRACTION ON FISH LICE (Caligus spp) PARASITICS ON RABBIT FISH (Siganus guttatus)

Journal of World Aquaculture Society - LATIN AMERICAN & CARIBBEAN AQUACULTURE 2023 Conference, 2023
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Hà (Chính), Hồ Thị Tùng, Trương Thị Hoa (Chính), Trần Quang Khánh Vân

1749-7345

STUDY ON THE FUNCTIONAL ROLE OF FISH TRANSIENT RECEPTOR POTENTIAL MELASTATINE 2 CHANNEL

Journal of World Aquaculture Society - LATIN AMERICAN & CARIBBEAN AQUACULTURE 2023 Conference, 2023
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Hà (Chính), Hồ Thị Tùng, Trương Thị Hoa, Trần Quang Khánh Vân

0219-4988

The kaehler different of a 0-dimensional scheme

Journal of Algebra and its Applications, 2023
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Ngọc Long (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1142/S0219498824500567

Motif mỹ nhân kế trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam từ góc nhìn văn hoá

tạp chí khoa học Đại học Huế - Khoa học xã hội và nhân văn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Thanh Nhị (Chính)

2354-0842

Đánh giá và sửu dụng hợp lý tài nguyên đất xây dựng khu vực Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ quy hoạch tổng thể đến năm 2030

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Huyền (Chính), Nguyễn Cung Thiên (Chính)

2354-1350

Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng (Chính), Đỗ Sông Hương, Hà Ngọc Long

1859-4603

Emotional intelligence of Hue University students

Tạp chí Khoa học xã hội, Nhân văn và Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
Liên kết: https://doi.org/10.47393/jshe.v11i2.974

1859-4603

Học tập phát triển nghề nghiệp giáo viên: tác động của môi trường

Tạp chí Khoa học xã hội, Nhân văn và Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đinh Thị Hồng Vân (Chính), Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Nguyễn Thanh Hùng
Liên kết: https://doi.org/10.47393/jshe.v11i2.993

2525-2674

SỬ DỤNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP ĐỂ DẠY KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2022
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thanh Bảo Trân (Chính)
Liên kết: https://tapchinnvh.hucfl.edu.vn/index.php/tckhnnvh/article/view/256/pdf

Nghiên cứu về nam nhân kế trong truyện Hà Ô Lôi (Lĩnh Nam chích quái - Trần Thế Pháp) và Truyện Kiều (Nguyễn Du)

tạp chí khoa học - Trường Đại học Sư phạm Huế, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Thanh Nhị (Chính)

2233-9191

Effects of Temperature and Humidity on Fungal Occurrence in Dried Red Pepper during Storage

Research in Plant Disease, 2022
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Bảo Hưng
Liên kết: https://www.online-rpd.org/journal/view.php?number=1728