Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2525-2674

TÁC ĐỘNG CỦA PHẢN HỒI ĐỒNG CẤP TRONG LỚP HỌC THỰC HÀNH DỊCH ĐẾN NGƯỜI HỌC TỪ GÓC NHÌN CỦA SINH VIÊN

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2024
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Thị Liên Hương (Chính)
Liên kết: https://jilc.vn/index.php/tckhnnvh/article/view/382/pdf

2198-7246

The role of community characteristics in entrepreneurship in Vietnam: An Importance‐ Performance Analysis

Proceedings of the 17th International Conference on Business Excellence, 2024
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Đoàn Khánh Hưng (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/book/9783031502071

ISSN 1859-3828

Kết quả thực hiện chuyển quyền sử dụng đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Bình (Chính), Trần Trọng Tấn, Nguyễn Thành Nam (TNĐ)

Genomic sequence analysis reveals new bacteriophage genome JH2

Journal of Advanced Veterinary Research, 2024
Lĩnh vực: Y học thú y
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Xuân Hòa (Chính), Nguyễn Văn Chào (Chính), Bùi Thị Hiền, Lu Chengping

0021-8979

Induced out-of-plane piezoelectricity and giant Rashba spin splitting in Janus WSiZ3H (Z = N, P, As) monolayers toward next-generation electronic devices

Journal of Applied Physics, 2024
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tuan V. Vu (Chính), Bùi Đình Hợi (Chính), A. I. Kartamyshev, Nguyen N. Hieu (Chính)
Liên kết: https://pubs.aip.org/aip/jap/article/135/7/074301/3265512/Induced-out-of-plane-piezoelectricity-and-giant

Thiết kế và biểu diễn múa rối bóng cho trẻ em: hiệu quả của một mô-đun thực hành trên sinh viên ngành giáo dục mầm non

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Huy (Chính), Trần Viết Nhi (Chính)

0868-3719

THÍCH NGHI THANG ĐO NẠN NHÂN BẮT NẠT TRỰC TUYẾN DÀNH CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2024
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Thị Trúc Quỳnh (Chính), Nguyễn Thị Hoa
Liên kết: http://stdb.hnue.edu.vn/portal/journals.php?articleid=23049

0138-4821

Re-embeddings of affine algebras via Gröbner fans of linear ideals

Beitrage zur Algebra und Geometrie, 2024
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: ESCI
Tác giả: M. Kreuzer, L. N. Long, L. Robbiano
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s13366-024-00733-2

0944-1344

Impacts of education and perception on Vietnamese high school students’ behaviors regarding plastic waste: the mediating role of attitude

Environmental Science and Pollution Research, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Hiển (Chính), Hồ Thị Trúc Quỳnh, Hoàng Bá Lộc, Lê Thị Cẩm Tú
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-024-32384-0

2322-1291

How Do EFL Learners Process and Uptake Criterion Automated Corrective Feedback? Insights from Two Case Studies

Iranian Journal of Language Teaching Research, 2024
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hoàng Thị Linh Giang (Chính), Neomy Storch (Chính)
Liên kết: https://ijltr.urmia.ac.ir/issue_3201_3202.html