Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1341-6979 (SCIE, IF = 0.777, Q2)

Impact of policies on raw material procurement in the Vietnamese timber processing industry: A case study of sawmills in Hue City (accepted)

Journal of Forest Research, 2020
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: ISI
Tác giả: Seiji Iwanaga (Chính), Đặng Thái Dương, Nguyễn Văn Minh (Chính)
Liên kết: https://www.tandfonline.com/action/showAxaArticles?journalCode=tjfr20

0167-1987

Soil fragmentation and aggregate stability as affected by conventional tillage implements and relations with fractal dimensions

Soil and Tillage Research, 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Danh mục: ISI
Tác giả: A.A.Tagar (Chính), JanAdamowski, M.S.Memon, Đỗ Minh Cường, A.S.Mashori, W.A.Bhayo
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.still.2019.104494

0167-577X

High-precision measurement of Cooper-pair mass using rotating spherical-shell superconductor

Materials Letters, 2020
Lĩnh vực: VẬT LÝ, Kỹ thuật điện và điện tử
Danh mục: ISI
Tác giả: Dai-Nam Le (Chính), Duc An Pham, Thi My An Nguyen, Ngô Xuân Cường, Thai Duong Hoang, Thanh-Binh Nguyen, Binh Xuan Cao (Chính)
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167577X19318087

Năng lực chống chịu biến đổi khí hậu của hộ dân tộc thiểu số ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính), Nguyễn Trần Tiểu Phụng, Dương Thị Diệu Thanh, Lê Văn Nam, Lê Thị Hồng Phương, Trần Cao Úy, Trần Thị Ánh Nguyệt

0494-6928

Nhân vật nữ trong tiểu thuyết của Haruki Murakami

Tạp chí Nghiên cứu Văn học, 2020
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng (Chính)

1463-9076

On the in-plane electronic thermal conductivity of biased nanosheet $\beta_{12}$-borophene

Physical Chemistry Chemical Physics, 2020
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: ISI
Tác giả: Nguyen T. T. Hong, Bùi Đình Hợi (Chính), Vu V. Tuan, Phan V. Nham, Nguyen T. T. Bình
Liên kết: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/cp/c9cp06606c/unauth#!divAbstract

2186-7755

Effect of System of Rice Intensification(SRI)on growth and yield performance in Nam Dong district, Thua Thien Hue province, Vietnam

Scientific Reports of the Faculty of Agriculture, Okayama University, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Cơ (Chính)
Liên kết: http://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/files/public/5/57906/20200204162910474302/srfa_109_013_020.pdf

0749-6036

Modulation of electronic and optical properties of GaTe monolayer by biaxial strain and electric field

Superlattices and Microstructures, 2020
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: ISI
Tác giả: Võ Thị Tuyết Vi, Nguyen N. Hieu, Bùi Đình Hợi, Nguyen T. T. Binh, Vu V. Tuan
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0749603619321743

1859-4581

Phân lập và xác định đặc điểm vi khuẩn Streptococcus agalactiae gây bệnh trên ếch Thái Lan nuôi tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phước (Chính), Nguyễn Thị Huế Linh, Nguyễn Thị Xuân Hồng
Liên kết: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2020_02/10_1.pdf

1365-2761

Establishing bacterial infectivity models in striped Catfish Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage) with Edwardsiella ictaluri

Journal of Fish Diseases, 2020
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: ISI
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phước (Chính), Randolph Richards, Margaret Crumlish
Liên kết: https://doi.org/10.1111/jfd.13135