Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0021-8693

Fibers of rational maps and Jacobian matrices

Journal of Algebra, 2020
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ, Toán học cơ bản
Danh mục: ISI
Tác giả: Marc Chardin, Steven Dale Cutkosky, Trần Quang Hóa
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jalgebra.2019.01.035

1859-1531

Bộ điều khiển dự báo cho nghịch lưu nguồn qZ nối lưới

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin không xếp vào mục nào khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Văn Quang Bình, Phan Thanh Vân (Chính), Nguyễn Kim Ánh
Liên kết: http://tapchikhcn.udn.vn/

0218-1967

Computing Subschemes of the Border Basis Scheme

International Journal of Algebra and Computation, 2020
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Danh mục: ISI
Tác giả: Martin Kreuzer , Lê Ngọc Long, Lorenzo Robbiano
Liên kết: https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S0218196720500599

1859-0810

Bài giảng E-learning với chủ đề chế tạo máy lọc khói thuốc lá mini theo mô hình giáo dục STEM

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trang, Lê Văn Dũng

0024-3795

The weak Lefschetz property of Gorenstein algebras of codimension three associated to the Apéry sets

Linear Algebra and Its Applications, 2020
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: ISI
Tác giả: Rosa M. Miró-Roig, Trần Quang Hóa (Chính)
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0024379520303311

0964-5691

Assessing the vulnerability of small-scale fishery communities in the estuarine areas of Central Vietnam in the context of increasing climate risks

Ocean and Coastal Management, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: ISI
Tác giả: Ha Dung Hoang (Chính), Salim Momtaz, Maria Schreider
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105302

1859-3917

Một số giải pháp nhằm nâng cao tính ứng dụng của các môn Toán giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế -Đại học Huế.

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 2020
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Khánh Linh (Chính), Ngô Thời Nhân

The magnetic property of nanoparticle La1-xAxFeO3 (A = Y, Nd) prepared by the high energy milling method

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, 2020
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueuni-jns.v129i1B.5629

2017-9792

Quantum entanglement and teleportation in superposition of multiple-photon-added two-mode squeezed vacuum state

International Journal of Modern Physics B, 2020
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: ISI
Tác giả: Trương Minh Đức (Chính), Trần Quang Đạt, Hồ Sỹ Chương
Liên kết: https://doi.org/10.1142/S0217979220502239

0976-0547 (AGRICULTURAL SCIENCE DIGEST)

In vitro propagation of Red lotus (nelumbo nucifera Gaernt) - an aquatic edible plant in Vietnam

Agricultural Science in Finland, 2020
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Võ Thị Mai Hương, Đặng Thanh Long