Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nghiên cứu những thuộc tính quan trọng của chất lượng website cung cấp dịch vụ Internet Banking tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tiến Nhật (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Quỳnh Anh

CS-DT

Các yếu tố quyết định nợ xấu trong phân khúc tín dụng cá nhân tại các NHTMCP Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Tiến Nhật (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Quỳnh Anh

CS-DT

Ảnh hưởng của hoạt động mua bán và sáp nhập đến hiệu quả hoạt động các ngân hàng thương mại Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Ngọc Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Tiến Nhật

QT-DA

Nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu để giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu ở Vùng cát ven biển miền Trung, Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đăng Hào (Chủ nhiệm), Đào Duy Minh

AAGF-R4-00122

Reskilling and upskilling women-led businesses for e-marketplaces in Thua Thien Hue and Quang Nam provinces in the digital transformation era

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Hà Uyên Thi (Chủ nhiệm), Ngô Minh Tâm, Trần Đức Trí

CS-DT

Tác động của sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng đến sự thỏa mãn và lòng trung thành của người lao động tại VNPT Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Ánh Dương (Chủ nhiệm), Hà Ngọc Thùy Liên, Tống Thị Thanh Thảo

CS-DT

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG HUE-S TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hà Ngọc Thùy Liên (Chủ nhiệm), Nguyễn Ánh Dương

CS-DT

Nghiên cứu ứng dụng hệ thống đánh giá công việc để tái cấu trúc bảng lương cho nhân viên tại Công ty Cổ phần Long Thọ Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hà Ngọc Thùy Liên (Chủ nhiệm)

CS-DT

Ảnh hưởng của các công thức ăn khác nhau lên tỷ lệ sống ấu trùng Ghẹ Xanh P. pelagicus Linnaeus 1766 từ zoea1 đến ghẹ bột.

Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Khoa Huy Sơn (Chủ nhiệm), Mạc Như Bình

DHH2022-10-26

Xây dựng mô hình giám sát thông minh cho điểm du lịch thích ứng với yêu cầu giãn cách do Đại dịch Covid-19

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Lê Văn Hòa (Chủ nhiệm), Nguyễn Dương Thiện, Lê Văn Hòa, Nguyễn Thị Thúy Vân, Võ Viết Minh Nhật, Phạm Trung Đức

DHH

Phân tích tác động của cơ cấu vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phạm Hoàng Cẩm Hương