Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nghiên cứu sự thay đổi trong sử dụng rừng của người dân tộc thiểu số tại xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Phạm Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm), Lê Thị Phương Thảo

QT-DA

The impact of IELTS on English language teachers in Central Vietnam

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Phòng Đào tạo
Người tham gia: Nguyễn Văn Huy (Chủ nhiệm)

CS-DT T21 – TN – 05

Đánh giá khả năng của ngôn ngữ lập trình Python trong thống kê ứng dụng

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thế Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Tương Tri

CS-DTT11 – GD -05

ỨNG DỤNG JOOMLA XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC PHẦN ĐIỆN HỌC VẬT LÝ 11 (NÂNG CAO)

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Cẩm Tú

DHH2022-03-163

XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Lĩnh vực: Khoa học chính trị
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Chính trị
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Chính trị
Người tham gia: Lê Văn Thuật (Chủ nhiệm), Lê Thị Minh Trâm, Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Quang

DP-DT

Ứng dụng công nghệ địa không gian và trí tuệ nhân tạo để quản lý nông nghiệp phục vụ cho định hướng phát triển nông nghiệp 4.0, tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Quang Tuấn (Chủ nhiệm), Hà Văn Hành, Lê Văn Tường Lân, Võ Việt Dũng, Đoàn Thị Hồng Phước, Lê Duy Đạt, Đoàn Ngọc Nguyên Phong, Nguyễn Phước Gia Huy

T2020-265-GD-NN

NGHIÊN CỨU VỀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP TRONG VIỆC DẠY KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Người tham gia: Trương Thanh Bảo Trân

DHH2022-04-180

Sử dụng phương pháp plasma tương tác chất lỏng để chế tạo chấm lượng tử carbon ứng dụng làm chất sát khuẩn thế hệ mới

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Minh Hoa (Chủ nhiệm), Lê Thị Bảo Chi, Ngô Khoa Quang, Lê Thị Kim Dung

CS-DT

Nâng cao kỹ năng mềm của sinh viên Trường Du lịch Đại Học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Đoàn Thị Thanh Thủy

CT-2021-01-ĐHH-05

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo dòng lạc mới chịu hạn có hàm lượng dầu cao ở miền Trung và Tây Nguyên

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Tiến Long (Chủ nhiệm), Đặng Thanh Long, Cao Thị Thuyết, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Quang Cơ, Nguyễn Thị Thu Thủy

B

Tiếp cận một số tác phẩm văn học từ mô hình cận kề trong văn học so sánh

Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Ngân