Dữ liệu đề tài

GV2023-02-07

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định lựa chọn công việc kiểm toán của sinh viên ngành kiểm toán Trường đại học kinh tế, Đại học Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Trà My (Chủ nhiệm), Phạm Thị Ái Mỹ

DHH2024-02-SXTN-01

Sản xuất thức ăn tinh dạng viên từ các nguồn phụ phẩm công nông nghiệp sẵn có làm thức ăn cho dê ở tỉnh Thừa Thiên Húe

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Đinh Văn Dũng (Chủ nhiệm), Hồ Lê Quỳnh Châu, Lê Đức Thạo, Nguyễn Xuân Bả, Hoàng Hữu Tình, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Dương Thị Hương

DHH

Ảnh hưởng của Digital Marketing đến sự lựa chọn cơ sở lưu trú của du khách: Trường hợp nghiên cứu tại các cơ sở lưu trú 5 sao trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Phòng Đào tạo Đại học - Công tác sinh viên
Người tham gia: Tống Viết Bảo Hoàng (Chủ nhiệm), Hoàng Việt Hạnh Nguyên, Phạm Xuân Hùng, Lê Thị Phương Thanh, Lê Thị Phương Thảo

TR-SUBAG-FAA-HNR-2024-02

The effects of supplementation of a Saccharomyces cerevisiae fermentation product in sows diet from gestation to weaning on reproductive performance, health and immune responses in sows and piglets

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Đình Phùng (Chủ nhiệm), Phạm Hoàng Sơn Hưng, Bùi Thị Hiền, Lê Đức Thạo, Nguyễn Văn Chào, Hồ Thị Dung, Đinh Văn Dũng, Lê Thị Hoa, Lê Thị Thu Hằng

GDTC 2022 - 10

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG BT KHIÊU VŨ THỂ THAO VÀO GIỜ HỌC MÔN TDTK CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN ĐHH

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Phạm Thị Mai (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Hào, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Đỗ Văn Tùng, Nguyễn Khắc Trung, Nguyễn Văn Tuấn

B2021-DHH-17

PLASMON-POLARITON TRONG CÁC SIÊU VẬT LIỆU QUANG HỌC DỊ HƯỚNG HYPERBOLIC

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Phạm Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang San, Lê Phước Định, Bùi Đình Hợi, Lê Quang Tiến Dũng, Lê Ngọc Minh

106.02-2023.94

Nghiên cứu sản xuất polysaccharide từ tế bào in vitro của cây đương quy (Angelica sinensis)

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Khoa Sinh học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc, Đặng Văn Thành, Huỳnh Thị Thu Hà, Nguyễn Quang Đức Tiến, Phùng Thị Bích Hòa, Trương Thị Phương Lan, Lê Thị Hà Thanh

B2024-DHH-01:

Nghiên cứu mối quan hệ giữa trải nghiệm tiêu cực thời thơ ấu với sức khoẻ tâm thần của học sinh trung học

Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia:

DHH

Nghệ thuật kiến trúc La Mã ( 27TCN – 395) và những ảnh hưởng, tiếp biến trong các công trình kiến trúc thời kỳ thuộc địa tại Huế

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Vũ Trường Giang (Chủ nhiệm), Trần Thị Tâm, Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Phong Cảnh