Dữ liệu đề tài

DHH2023-09-(2965)

Nghiên cứu khả năng xử lý độ mặn và một số kim loại trong nước ngầm bị nhiễm mặn bằng vật liệu hấp phụ sinh học từ vỏ chuối

Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Đơn vị chủ trì : Viện Công nghệ Sinh học
Đơn vị thực hiện : Viện Tài nguyên và Môi trường
Người tham gia: Nguyễn Thị Cẩm Yến (Chủ nhiệm), Trần Thị Tú, Nguyễn Đăng Hải, Lê Quang Cảnh

B2023-ĐHH-17

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả một số mô hình phân tích bài toán quản lý tài nguyên đảm bảo QoS trong mạng lõi 5G/6G

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Đặng Thanh Chương (Chủ nhiệm), Dương Đức Hưng, Hoàng Đình Long, Hoa Lý Cuong, Phạm Trung Đức

CS-DT

Nghiên cứu khai thác nguồn dược chất từ nhớt cá Chình hoa (Anguilla marmorata) làm nguyên liệu phát triển các sản phẩm mỹ phẩm

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Kiều Thị Huyền (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Linh

DP-DT

Nghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh vật biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Duy Thuận, Võ Văn Quý, Hoàng Hữu Tình, Hoàng Đình Trung (Chủ nhiệm)

CS- ĐT T.22 - GD - 05

Đánh giá nhóm trong đánh giá ngang hàng trên môi trường học tập trực tuyến

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thế Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Nhuận, Lê Thanh Hiếu

CS-DTDHH2023-06-130

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thực thi hợp đồng trong sản xuất lúa tại tỉnh An Giang

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Mai Chiếm Tuyến (Chủ nhiệm), Phạm Xuân Hùng, Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Văn Toàn

DHH-03-185

Mối quan hệ giữa sự tự tin và sự hài lòng trong học tập của sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Hồ Thị Trúc Quỳnh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Ngọc Bé, Phạm Thị Thủy Hằng, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Bá Phu

CS-DT

Nghiên cứu khả năng phục hồi của các doanh nghiệp lữ hành tỉnh Thừa Thiên Huế trong bối cảnh bình thường mới

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Huỳnh Quang Minh (Chủ nhiệm), Trần Huỳnh Bảo Châu, Trần Hồng Hiếu

B2023-ĐHH-16

Nghiên cứu ứng dụng mô hình “Quản lý dựa trên nhà trường” ở các trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay của Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Người tham gia: Phạm Thế Kiên (Chủ nhiệm), Dương Thị Hoàng Yến, Trương Đình Thăng, Hà Văn Xuân, Trần Hải Ngọc, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Việt Dũng, Phạm Thanh Hải

DHH2023-08-15

Phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống cho học sinh trong dạy học phần Sinh học cơ thể, Sinh học 11 cấp trung học phổ thông

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duân (Chủ nhiệm), Phan Đức Duy, Nguyễn Thị Diệu Phương, Đặng Thị Dạ Thủy, Nguyễn Phan Bảo Thành, Nguyễn Thị Việt Nga, Nguyễn Thị Kiều Tiên

DHH2023-03-182

Phát triển năng lực dạy học môn Khoa học theo tiếp cận tích hợp cho sinh viên ngành giáo dục Tiểu học qua mô hình lớp học đảo ngược

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Mai Thế Hùng Anh (Chủ nhiệm), Dương Thị Minh Hoàng, Nguyễn Thị Thùy Trang