Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020

2021
Đơn vị tặng thưởng : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích
Tác giả: Nguyễn Bắc Giang (Chính), Đỗ Thị Việt Hương

Phụ nữ khởi nghiệp

2020
Đơn vị tặng thưởng : Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp lần thứ 2 năm 2020
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính)

Giải thưởng cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải B
Tác giả: Lê Thị Kim Anh (Chính), Võ Văn Quốc Bảo, Hoàng Hữu Tình, Võ Quang Nhã

Khuyến khích tài năng

2020
Đơn vị tặng thưởng : ĐHSP Huế
Nội dung giải thưởng: Khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong NCKH (có bài báo đăng hệ thống tạp chí SCOPUS, Q1)
Tác giả: Hoàng Hữu Phước

Giải thưởng Sử học Đinh Xuân Lâm

2020
Đơn vị tặng thưởng : Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Luận văn thạc sĩ bảo vệ xuất sắc và có nhiều công trình khoa học được công bố
Tác giả: Mai Văn Được

Giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật Tỉnh TTH lần thứ X - Giải Ba

2020
Đơn vị tặng thưởng : UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Ứng dụng nghiên cứu diễn ngôn vào giảng dạy ngôn ngữ bậc đại học và sau đại học
Tác giả: Đỗ Thị Xuân Dung (Chính), Trương Thanh Bảo Trân, Trương Thái Chân

Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, 2020. Giải Khuyến khích

2020
Đơn vị tặng thưởng : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Phục dựng nhà cộng đồng truyền thống dân tộc Katu thôn AKA, xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tùng (Chính), Trương Hoàng Phương (Chính), Hirohide Kobayashi, Miki Yoshizumi, Lê Anh Tuấn, Trần Đức Sáng

Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, 2020, Giải Ba

2020
Đơn vị tặng thưởng : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Đặc điểm kiến trúc trụ biểu đình làng tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Võ Trần Gia Phúc (Chính), Nguyễn Ngọc Tùng, Lê Nghi Minh Hiếu, Nguyễn Minh Hiếu

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020, Đạt giải nhất

2020
Đơn vị tặng thưởng : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Khôi phục và phát triển các giống Sen Huế tại hồ Tịnh Tâm, thành phố Huế
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Đặng Thanh Long, Ngô Thị Bảo Châu, Võ Thị Mai Hương, Trương Thị Bích Phượng, Trần Thị Thu Hà, Ngô Thị Minh Thu

Giải khuyến khích – Giải thưởng sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X năm 2020, lĩnh vực Nông Lâm Ngư nghiệp, Tài nguyên và Môi trường

2020
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học cây địa liền (Kaempferia galanga L.) và xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất tại Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chính), Nguyễn Thị Dung, Hoàng Kim Toản, Trần Thị Thu Giang, Thái Thị Hồng Mỹ, Đặng Văn Sơn, Hồ Công Hưng, Lê Thị Hương Xuân

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; (QĐ số: 2872/QĐ-UBND)
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu sản xuất giá thể hữu cơ từ phụ phẩm trồng nấm phục vụ nhu cầu trồng dưa lưới an toàn trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Cúc (Chính), Nguyễn Thị Diễm, Nguyễn Thị Oanh

Giải nhất: Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết định số 2872/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 12/11/2020
Nội dung giải thưởng: Quy trình chế tác một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ lá/hoa sen phục vụ phát triển du lịch Huế
Tác giả: Nguyễn Thanh Thảo (Chính), Hoàng Kim Toản, Trần Vinh Phương, Nguyễn Văn Huân