Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải khuyến khích Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

2022
Đơn vị tặng thưởng : Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Ứng dụng Kahoot triển khai M-learning trong dạy học
Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh (Chính)

Quỹ Khuyến khích Tài năng Đại học Huế

2022
Đơn vị tặng thưởng : Đại học Huế
Nội dung giải thưởng: Quyết định khen thưởng của Giám đốc Đại học Huế về việc đã có công trình khoa học đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín năm 2022
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình

Quỹ Khuyến khích Tài năng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

2022
Đơn vị tặng thưởng : Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Nội dung giải thưởng: Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế về việc đạt Giải thưởng Khuyến khích Tài năng năm 2022
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình

Hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, năm 2022

2022
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích
Tác giả: Tạ Thị Kim Nhung (Chính), Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi, Trương Thị Thanh Hoài

Hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, năm 2022

2022
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Phượng (Chính), Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi

Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XXI, năm 2022

2022
Đơn vị tặng thưởng : Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Nội dung giải thưởng: Giải Nhất
Tác giả: Lê Văn Nhật Thắng (Chính)

Giải Nhì Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ Ngành Y tế lần thứ XX

2022
Đơn vị tặng thưởng : Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Nội dung giải thưởng: Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) bằng châm cứu phối hợp liệu pháp tâm lý tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Nhật Minh (Chính), Lê Trần Tuấn Anh (Chính), Nguyễn Văn Hưng (Chính), Lê Thị Thu Thảo (Chính)

M.Sc. and Ph.D. Graduate Research Competition 2022

2022
Đơn vị tặng thưởng : Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Nội dung giải thưởng: The Third Prize Award
Tác giả: Hoàng Phước Minh (Chính)

Postgraduate Outstanding Student Award in the Academic Year 2021

2022
Đơn vị tặng thưởng : Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Nội dung giải thưởng: Postgraduate Outstanding Student Award
Tác giả: Hoàng Phước Minh (Chính)

Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế lần thứ XXI

2022
Đơn vị tặng thưởng : Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhất
Tác giả: Lê Văn Nhật Thắng (Chính)

Hội nghị Sau đại học - Nghiên cứu sinh quốc tế lần thứ VI

2022
Đơn vị tặng thưởng : Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì (Báo cáo Poster)
Tác giả: Lê Văn Nhật Thắng (Chính)

Bằng lao động sáng tạo

2022
Đơn vị tặng thưởng : Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Bằng lao động sáng tạo của tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Viết Tuân (Chính)