Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Best Paper Award - The 3rd Vietnam Education Symposium - VES 2023

2023
Đơn vị tặng thưởng : The 3rd Vietnam Education Symposium - VES 2023, Ha Noi
Nội dung giải thưởng: Best Paper Award - Preschoolers' scientific creativity: A research approach needed in early childhood education
Tác giả: Trần Viết Nhi (Chính)

Hội thi sáng tạo kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI năm 2021

2023
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng:
Tác giả: Lê Thị Cẩm Tú (Chính), Quách Nguyễn Bảo Nguyên

Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

2023
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải ba
Tác giả: Nguyễn Văn Đức (Chính), Châu Võ Trung Thông, Đặng Văn Sơn

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 12 năm 2022

2022
Đơn vị tặng thưởng : UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chính), Đậu Minh Long, Hồ Văn Dũng, Mai Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Việt Dũng

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII

2022
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Khuyến khích
Tác giả: Lê Thị Quí Đức (Chính)

Giải thưởng Hội nghị khoa học quốc tế dành cho Nghiên cứu sinh chủ đề "Chương trình Hán học mới, sự lưu chuyển của kinh điển Trung Hoa trên thế giới"

2022
Đơn vị tặng thưởng : Trường Đại học Vũ Hán [武漢大學] và Trung tâm giao lưu hợp tác ngôn ngữ quốc tế (Trung Quốc)[中外語言合作交流中心]
Nội dung giải thưởng: Giải nhất
Tác giả: Nguyễn Văn Luân (Chính)

Giải Nhất - Giải thưởng sáng tạo kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII - 2022

2022
Đơn vị tặng thưởng : UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhất
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Thị Thái Thanh, Nguyễn Văn Trung, Cao Ngọc Thành, Nguyễn Vũ Quốc Huy

Giải khuyến khích Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

2022
Đơn vị tặng thưởng : Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Ứng dụng Kahoot triển khai M-learning trong dạy học
Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh (Chính)

Quỹ Khuyến khích Tài năng Đại học Huế

2022
Đơn vị tặng thưởng : Đại học Huế
Nội dung giải thưởng: Quyết định khen thưởng của Giám đốc Đại học Huế về việc đã có công trình khoa học đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín năm 2022
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình

Quỹ Khuyến khích Tài năng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

2022
Đơn vị tặng thưởng : Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Nội dung giải thưởng: Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế về việc đạt Giải thưởng Khuyến khích Tài năng năm 2022
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình

Hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, năm 2022

2022
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Phượng (Chính), Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi

Hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, năm 2022

2022
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích
Tác giả: Tạ Thị Kim Nhung (Chính), Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi, Trương Thị Thanh Hoài