Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17

2023
Đơn vị tặng thưởng : LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
Nội dung giải thưởng: Giải nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chính), Đậu Minh Long, Hồ Văn Dũng, Nguyễn Thị Hà, Mai Thị Thanh Thủy, Nguyễn Việt Dũng

Giải Ba cuộc thi bút ký "Di sản, văn hóa và con người Thừa Thiên Huế”

2023
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Ba cuộc thi bút ký Di sản, văn hóa và con người Thừa Thiên Huế” cho tác phẩm “Làng ngư bên phá Tam Giang” theo Quyết định số 107-QĐ/BTGTU ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tác giả: Lê Vũ Trường Giang (Chính)

Giải khuyến khích

2023
Đơn vị tặng thưởng : Chủ tịch liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Thị Châu Anh (Chính), Reet Mändar (Chính)

Giải nhất

2023
Đơn vị tặng thưởng : Ban chấp hành Trung Ương Đoàn T.N.C.S Hồ Chí Minh
Nội dung giải thưởng: Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học Y Dược toàn quốc lần thứ 16
Tác giả: Nguyễn Thị Châu Anh, Ngô Viết Quỳnh Trâm

Giải ba

2023
Đơn vị tặng thưởng : Ban chấp hành Trung Ương Đoàn T.N.C.S Hồ Chí Minh
Nội dung giải thưởng: Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học Y Dược toàn quốc lần thứ 15
Tác giả: Nguyễn Thị Châu Anh, Ngô Viết Quỳnh Trâm

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

2023
Đơn vị tặng thưởng : UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bé

Hội thi Sáng tạo khoa học Kĩ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV, năm 2023

2023
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhất
Tác giả: Hoàng Hữu Phước (Chính)

Giải ba, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh TT Huế lần thứ XIII, năm 2023

2023
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh TT Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống oxy hóa của nấm Trắng sữa (Calocybe indica) ở tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Quang Mẫn (Chính), Lê Lâm Sơn, Lê Thị Kim Dung, Nguyễn Vĩnh Phú, Lê Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Trung Hiếu (Chính)

Giải thưởng Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023

2023
Đơn vị tặng thưởng : Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023
Tác giả: Nguyễn Văn Quang (Chính), Trần Văn Lực (Chính)

Prix Tremplin ASEAN de coopération bilatérale en recherche (Bệ phóng hợp tác song phương trong nghiên cứu với các nước ASEAN)

2023
Đơn vị tặng thưởng : Viện Hàn lâm Khoa học Pháp
Nội dung giải thưởng: Giải thưởng trao để vinh danh các dự án hợp tác nghiên cứu song phương giữa Pháp với các nước ASEAN.
Tác giả: Trần Quang Hóa (Chính), Marc Chardin (Chính)

Giải Ba Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

2023
Đơn vị tặng thưởng : Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng:
Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh (Chính)

2023 Annual Competition for PhD Student's Progress Report

2023
Đơn vị tặng thưởng : Taipei Medical University (Trường Đại học Y khoa Đài Bắc)
Nội dung giải thưởng: 2st Prize in Final in Cancer team
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy (UB) (Chính)