Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Sách vàng sáng tạo

2021
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Công trình được công bố trên Sách vàng sáng tạo Việt Nam
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Đặng Thanh Long, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Trương Thị Bích Phượng, Trần Thị Thu Hà, Võ Thị Mai Hương, Ngô Thị Bảo Châu, Ngô Thị Minh Thu

Sách vàng sáng tạo Việt Nam

2021
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Công trình được công bố trên Sách vàng sáng tạo Việt Nam
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Đặng Thanh Long, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Trần Thị Thu Hà, Võ Thị Mai Hương, Ngô Thị Minh Thu, Ngô Thị Bảo Châu

Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo

2021
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo dục đào tạo
Nội dung giải thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục từ năm học 2016-2017 đến năm học 2017-2018.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phước (Chính)

Giải Nhì hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII

2021
Đơn vị tặng thưởng : Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu, xây dựng bảo tàng số hiện vật di sản Huế
Tác giả: Nguyễn Quang Huy (Chính), Trần Minh Phong, Huỳnh Thị Anh Vân

Giải Ba hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

2021
Đơn vị tặng thưởng : Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Ứng dụng máy bay mô hình Quad-Rotor lấy không ảnh phục vụ công tác quy hoạch đô thị, giám sát anh ninh và phòng cháy rừng
Tác giả: Nguyễn Quang Huy (Chính), Phan Văn Châu, Nguyễn Văn Chiến

Kỷ niệm chương vì sự nghiệp KHCN 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Bộ trưởng Bộ KHCN
Nội dung giải thưởng: Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp KHCN
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính)

Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015

2021
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Ba Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015.
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Dương Quốc Nõn

Giải nhất của Triển lãm các sản phẩm sáng tạo của sinh viên và giảng viên trẻ

2021
Đơn vị tặng thưởng : Đại học Huế
Nội dung giải thưởng: Thực nghiệm toán học trên các biểu diễn toán động
Tác giả: Nguyễn Đăng Minh Phúc (Chính)

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII-năm 2017, Đạt giải nhất

2021
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để phòng và điều trị cầu trùng ở gà
Tác giả: Đinh Thị Bích Lân (Chính), Phùng Thăng Long, Đặng Thanh Long, Lê Đức Thạo, Huỳnh Văn Chương, Hoàng Tấn Quảng

Tôn vinh Trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Tôn vinh Trí thức KH&CN tiêu biểu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính)

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI

2021
Đơn vị tặng thưởng : Thành phố Huế
Nội dung giải thưởng: Giải ba - Giải pháp phát triển chuỗi giá trị sản phẩm ném vùng cát tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Viết Tuân (Chính), Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thiện Tâm, Dương Ngọc Phước, Trần Cao Úy

Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020

2021
Đơn vị tặng thưởng : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích
Tác giả: Nguyễn Bắc Giang (Chính), Đỗ Thị Việt Hương