Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải Thưởng Khoa Học và Công Nghệ Dành Cho Giảng Viên Trẻ Trong Các Cơ Sở Giáo Dục Đại Học Năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nội dung giải thưởng: Giải Khuyến Khích
Tác giả: Đỗ Thanh Tiến (Chính)

Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Khuyến Khích
Tác giả: Võ Văn Quốc Bảo (Chính), Lê Thị Kim Anh, Đỗ Thanh Tiến, Nguyễn Thị Phương Nga

Giải thưởng Cố Đô về Khoa học Công nghệ lần thứ IV năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Cum công trình: “Ứng dụng Công nghệ sinh học trong nghiên cứu khai thác và phát triển các cây trồng có giá trị kinh tế ở Thừa Thiên Huế”
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Đặng Thanh Long, Nguyễn Quang Hoàng Vũ, Trương Thị Bích Phượng, Tôn Thất Pháp, Võ Thị Mai Hương, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thủy, Ngô Thị Bảo Châu, Ngô Thị Minh Thu, Phạm Thị Diễm Thi

Giải thưởng Cố Đô về Khoa học Công nghệ lần thứ IV năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Cum công trình: “Ứng dụng Công nghệ sinh học trong nghiên cứu khai thác và phát triển các cây trồng có giá trị kinh tế ở Thừa Thiên Huế”
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Trương Thị Bích Phượng, Trần Thị Thu Hà, Võ Thị Mai Hương, Tôn Thất Pháp, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Đặng Thanh Long , Ngô Thị Bảo Châu, Ngô Thị Minh Thu, Nguyễn Quang Hoàng Vũ, Phạm Thị Diễm Thi

Giải thưởng Cô đô về Khoa học và Công nghệ lần thứ IV năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Bảo tồn và phát triển loài Dược liệu Sâm cau (Curculigo orchioides) tại khu vực Trung trung bộ
Tác giả: Phạm Thành (Chính), Trần Minh Đức (Chính), Nguyễn Hợi, Trần Văn Giang, Nguyễn Tý, Bùi Văn Lợi, Hoàng Tấn Quảng, Bùi Lê Thanh Nhàn, Trần Quốc Dung, Vũ Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thành Hưng, Nguyễn Ngọc Hòa

Bằng Lao động Sáng tạo

2021
Đơn vị tặng thưởng : Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Đạt danh hiệu lao động Sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính)

Giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ lần thứ IV, năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Lĩnh vực tự nhiên, công trình "Nghiên cứu di sản địa chất làm cơ sở khoa học để thành lập công viên địa chất toàn cầu ở Khu vực Tam Giang - Bạch Mã"
Tác giả: Vũ Quang Lân (Chính), Trần Quang Phương (Chính), Lê Nguyễn Thới Trung (Chính), Trương Quang Quý (Chính), Nguyễn Đại Trung (Chính), Trịnh Hải Sơn (Chính), Vũ Xuân Lực (Chính), Trịnh Xuân Hòa (Chính), Nguyễn Mai Lương (Chính), Hoàng Bá Quyết (Chính), Hồ Thị Nam Phương (Chính), Hoàng Ngô Tự Do (Chính)

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích
Tác giả: Lê Thanh Hiếu (Chính)

Giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

2021
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Xây dựng mô hình đào tạo theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học
Tác giả: Lê Anh Phương (Chính), Nguyễn Thị Kim Thoa (Chính), Nguyễn Thành Nhân, Phan Đức Duy, Trần Kiêm Minh, Nguyễn Hoài Anh, Phạm Quang Trung, Nguyễn Thanh Hùng, Lê Thị Ngọc Anh, Trần Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hòa

Tặng thưởng Tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

2021
Đơn vị tặng thưởng : Ban tuyên giáo trung ương, Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương
Nội dung giải thưởng: Sách Du hành giữa các văn bản - Nguyễn Huy Thiệp và xã hội Việt Nam sau 1975 (loại C)
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn (Chính)

Giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng:
Tác giả: Phạm Thị Thúy Hằng (Chính)

Quỹ Khuyến khích Tài năng Đại học Huế năm học 2020 - 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Đại học Huế
Nội dung giải thưởng: Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế về thành tích NCKH năm 2021
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình (Chính)