Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015

2021
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Ba Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015.
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Dương Quốc Nõn

Giải nhất của Triển lãm các sản phẩm sáng tạo của sinh viên và giảng viên trẻ

2021
Đơn vị tặng thưởng : Đại học Huế
Nội dung giải thưởng: Thực nghiệm toán học trên các biểu diễn toán động
Tác giả: Nguyễn Đăng Minh Phúc (Chính)

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII-năm 2017, Đạt giải nhất

2021
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để phòng và điều trị cầu trùng ở gà
Tác giả: Đinh Thị Bích Lân (Chính), Phùng Thăng Long, Đặng Thanh Long, Lê Đức Thạo, Huỳnh Văn Chương, Hoàng Tấn Quảng

Tôn vinh Trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Tôn vinh Trí thức KH&CN tiêu biểu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính)

Giải thưởng VIFOTEC

2021
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2020
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính)

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI

2021
Đơn vị tặng thưởng : Thành phố Huế
Nội dung giải thưởng: Giải ba - Giải pháp phát triển chuỗi giá trị sản phẩm ném vùng cát tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Viết Tuân (Chính), Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thiện Tâm, Dương Ngọc Phước, Trần Cao Úy

Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020

2021
Đơn vị tặng thưởng : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích
Tác giả: Nguyễn Bắc Giang (Chính), Đỗ Thị Việt Hương

Phụ nữ khởi nghiệp

2020
Đơn vị tặng thưởng : Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp lần thứ 2 năm 2020
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính)

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2020
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Lê Phúc Chi Lăng, Phan Anh Hằng, Nguyễn Trọng Quân, Lê Anh Toại, Lê Văn Tin, Lê Năm, Nguyễn Đăng Độ, Nguyễn Thị Lan Hương

Hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Khuyến khích
Tác giả: Nguyễn Vũ Trọng Thi (Chính), Nguyễn Ngọc Phương Thảo, Trương Hoàng Phương, Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Quang Huy

Công trình nghiên cứu xuất sắc

2020
Đơn vị tặng thưởng : Hội Nano Y sinh Đài Loan
Nội dung giải thưởng: Công trình nghiên cứu xuất sắc
Tác giả: Phạm Yên Khang (Chính)

Giải thưởng cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải B
Tác giả: Lê Thị Kim Anh (Chính), Võ Văn Quốc Bảo, Hoàng Hữu Tình, Võ Quang Nhã