Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

VIFOTECH Việt Nam 2019

2020
Đơn vị tặng thưởng : Quỹ sáng tạo KHCN Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Hệ thống xử lý chất thải lỏng Bệnh viện Đại học Y Dược Huế
Tác giả: Trần Đình Bình (Chính), Trần Văn Hòa

GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2019

2020
Đơn vị tặng thưởng : LH các Hội KHKT Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Thuốc chữa bỏng MECAMIX
Tác giả: Trần Đình Bình, Trần Văn Hòa (Chính)

Giải Nhất –Giải thưởng sáng tạo khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Quế lần thứ IX (2019), lĩnh vực sinh học phục vụ sản xuất và đời sống

2019
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Sản xuất dịch thuỷ phân giàu đạm từ phế phụ phẩm bằng chế phẩm Aspergillus oryzae N2 và ứng dụng trong sản xuất thuỷ canh hữu cơ
Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chính), Nguyễn Hiền Trang, Hoàng Hải Lý, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Ngọc Thanh Trang

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế 2019

2019
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải nhì
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính), Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật

2019
Đơn vị tặng thưởng : Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Giải Ba
Tác giả: Lê Thị Quí Đức

Outstanding Oral Presentation Award

2019
Đơn vị tặng thưởng : Khon Kaen University, Thailand
Nội dung giải thưởng: The international Conference "The 3rd National and International conference on Health Challenge in Sustainable Development Goals (SDGs): Health Screening and Surveillance: PM 2.5, cancer and suicide” was held by Khon Kaen University, Thailand
Tác giả: Tran Thi Mai Lien (Chính)

Khuyến khích tài năng trẻ Đại hoc Huế năm 2019

2019
Đơn vị tặng thưởng : Đại học Huế
Nội dung giải thưởng: Tiền thưởng và bằng khen của Giám đốc Đại học Huế
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2019

2019
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Tuyển chọn giống lúa chịu hạn cho đất trồng lúa phụ thuộc trời tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Phan Thị Phương Nhi, Trần Thị Hoàng Đông, Trần Thị Hương Sen, Trịnh Thị Sen

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, 2019 (Giải 3)

2019
Đơn vị tặng thưởng : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; (QĐ số: 2852/QĐ-UBND, 06/11/2019)
Nội dung giải thưởng: Quy trình công nghệ sản xuất giống lươn đồng Monopterus albus (Zuiew, 1793) bằng phương pháp bán tự nhiên
Tác giả: Trần Vinh Phương (Chính), Nguyễn Thị Diễm

GIẢI NHẤT - HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ IX - NĂM 2019

2019
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Cở sở dữ liệu xuất bản khoa học dành cho người Việt – trichdan.link
Tác giả: Nguyễn Hoàng Bách (Chính), Trần Khánh Toàn, Lê Hoàng Gia Ngọc

Travel Grantee

2019
Đơn vị tặng thưởng : Korean Diabetes Association
Nội dung giải thưởng: Travel Grant for outstanding abstract submission to 2019 International Congress of Diabetes and Metabolism
Tác giả: Lê Hồ Thị Quỳnh Anh (Chính), Nguyễn Minh Tâm, Anselme Derese, Nguyễn Vũ Quốc Huy

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế 2019

2019
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải nhì
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính)