Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế 2019

2019
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải nhì
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính), Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật

2019
Đơn vị tặng thưởng : Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Giải Ba
Tác giả: Lê Thị Quí Đức

Outstanding Oral Presentation Award

2019
Đơn vị tặng thưởng : Khon Kaen University, Thailand
Nội dung giải thưởng: The international Conference "The 3rd National and International conference on Health Challenge in Sustainable Development Goals (SDGs): Health Screening and Surveillance: PM 2.5, cancer and suicide” was held by Khon Kaen University, Thailand
Tác giả: Tran Thi Mai Lien (Chính)

Khuyến khích tài năng trẻ Đại hoc Huế năm 2019

2019
Đơn vị tặng thưởng : Đại học Huế
Nội dung giải thưởng: Tiền thưởng và bằng khen của Giám đốc Đại học Huế
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, 2019 (Giải 3)

2019
Đơn vị tặng thưởng : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; (QĐ số: 2852/QĐ-UBND, 06/11/2019)
Nội dung giải thưởng: Quy trình công nghệ sản xuất giống lươn đồng Monopterus albus (Zuiew, 1793) bằng phương pháp bán tự nhiên
Tác giả: Trần Vinh Phương (Chính), Nguyễn Thị Diễm

Giải Nhất

2019
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX
Tác giả: Nguyễn Hoàng Bách (Chính), Trần Khánh Toàn, Lê Hoàng Gia Ngọc

GIẢI NHẤT - HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ IX - NĂM 2019

2019
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Cở sở dữ liệu xuất bản khoa học dành cho người Việt – trichdan.link
Tác giả: Nguyễn Hoàng Bách (Chính), Trần Khánh Toàn, Lê Hoàng Gia Ngọc

Travel Grantee

2019
Đơn vị tặng thưởng : Korean Diabetes Association
Nội dung giải thưởng: Travel Grant for outstanding abstract submission to 2019 International Congress of Diabetes and Metabolism
Tác giả: Lê Hồ Thị Quỳnh Anh (Chính), Nguyễn Minh Tâm, Anselme Derese, Nguyễn Vũ Quốc Huy

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế 2019

2019
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải nhì
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính)

Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa thiên Huế

2019
Đơn vị tặng thưởng : Thừa thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu tương quan thang điểm đột quỵ với tNF alpha và PAI-1 ở bệnh nhân nhồi máu não cấp
Tác giả: Nguyễn Đình Toàn (Chính)

Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô lần thứ VI

2019
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân (Chính)

Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI

2019
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng:
Tác giả: Phạm Thị Thúy Hằng