Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Tặng thưởng Tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

2021
Đơn vị tặng thưởng : Ban tuyên giáo trung ương, Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương
Nội dung giải thưởng: Sách Du hành giữa các văn bản - Nguyễn Huy Thiệp và xã hội Việt Nam sau 1975 (loại C)
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn (Chính)

Giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng:
Tác giả: Phạm Thị Thúy Hằng (Chính)

Hội thi sáng tạo Khoa học kĩ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020

2021
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì
Tác giả: Nguyễn Tuấn Vĩnh (Chính), Tạ Thị Kim Nhung, Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi, Trịnh Thị Hà Bắc, Nguyễn Thị Tường Vi, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Hoàng Phương Tú Anh

Giải thưởng Sách Quốc gia

2021
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Thông tin truyền thông, Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia
Nội dung giải thưởng: Du hành giữa các văn bản - Nguyễn Huy Thiệp và xã hội Việt Nam sau 1975 (giải C)
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn (Chính)

Bằng khen UBND Tỉnh

2021
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Khen thưởng PC COVID-19
Tác giả: Trần Đình Bình (Chính)

Bằng khen Tổng liên đoàn

2021
Đơn vị tặng thưởng : Tổng Liên đoàn lao động Việt nam
Nội dung giải thưởng: Bằng khen
Tác giả: Trần Đình Bình (Chính)

Giải thưởng Sáng tạo KHCN Tỉnh Thừa Thiên Huế 2015

2021
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng:
Tác giả: Trần Đình Bình (Chính)

Bằng LĐST 2014

2021
Đơn vị tặng thưởng : Tổng Liên đoàn lao động Việt nam
Nội dung giải thưởng: Lao động sáng tạo
Tác giả: Trần Đình Bình (Chính)

Bằng LĐST 2019

2021
Đơn vị tặng thưởng : Tổng Liên đoàn lao động Việt nam
Nội dung giải thưởng:
Tác giả: Trần Đình Bình (Chính)

Bằng khen TTCP 2016

2021
Đơn vị tặng thưởng : Thủ tướng Chính phủ
Nội dung giải thưởng:
Tác giả: Trần Đình Bình (Chính)

Giải thưởng Sáng tạo KHCN Tỉnh Thừa Thiên Huế 2014

2021
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng:
Tác giả: Trần Đình Bình (Chính)

Giải thưởng Sáng tạo KHCN Tỉnh Thừa Thiên Huế 2018

2021
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng:
Tác giả: Trần Đình Bình (Chính)