Dữ liệu văn bằng sở hữu trí tuệ

Dữ liệu văn bằng sở hữu trí tuệ

2645

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích

2021
Tổ chức cấp văn bằng: Cục sở hữu trí tuệ
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phước (Chính), Lê Văn Bảo Duy (Chính)

380504

Nhãn hiệu: HU-GANTOMIX

2021
Tổ chức cấp văn bằng: Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Trần Vinh Phương (Chính)

MT953948

16S-rRNA

2020
Tổ chức cấp văn bằng: Genbank: (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/Blast.cgi).
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Quang Linh (Chính)

2434, Quyết định số 12409w/QĐ-SHTT, ngày 25/8/2020

Độc quyền sáng chế: Giải pháp hữu ích

2020
Tổ chức cấp văn bằng: Cục Sở hữu trí tuệ
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Trần Vinh Phương, Nguyễn Văn Khanh

2435, Quyết định số 12484w/QĐ-SHTT, ngày 25/8/2020

Độc quyền sáng chế: Giải pháp hữu ích

2020
Tổ chức cấp văn bằng: Cục sở hữu trí tuệ
Tác giả: Nguyễn Quang Linh, Trần Vinh Phương, Nguyễn Văn Khanh

Quyết định số 19331/QĐ-TLĐ ngày 22/12/2016

Bằng Lao động sáng tạo

2019
Tổ chức cấp văn bằng: Ban chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tùng (Chính)

GenBank: MN067923 - MN067970

COI 48 gen GenBank

2019
Tổ chức cấp văn bằng: World GenBank
Tác giả: Kiều Thị Huyền (Chính), Nguyễn Quang Linh (Chính)

GenBank MN633308-MN633355 cho 16S

BAN QUYEN TREN NGAN HANG GEN (gb-admin@ncbi.nlm.nih.gov)

2019
Tổ chức cấp văn bằng: Genbank
Tác giả: Kiều Thị Huyền (Chính), Nguyễn Quang Linh

QĐ số: 6975/QĐ-SHTT. ngày 18.04.2011 (số: 15479)

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

2019
Tổ chức cấp văn bằng: Cụ sở hữu trí tuệ
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Quang Lịch, Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Văn Bảo Duy, Hồ Thị Tùng

QĐ số: 78881/QĐ-SHTT, ngày: 06/11/2018 (Số: 20134)

Bằng độc quyền sáng chế

2018
Tổ chức cấp văn bằng: Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tác giả: Phạm Thanh Bình, Phạm Văn Hội, Bùi Huy, Phùng Thị Hà, Nguyễn Văn Thịnh, Lê Hữu Thắng, Nguyễn Văn Ân, Ngô Quang Minh, Phạm Văn Đại

294193

Nhẵn hiệu hàng hóa

2018
Tổ chức cấp văn bằng: Cục Sở hữu trí tuệ
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính)