Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo A benzothiazolium-derived colorimetric and fluorescent chemosensor for detection of Hg2+ ions
Tác giả Doan Thanh Nhan, Nguyễn Thị Ái Nhung, Vo Vien, Nguyen Tien Trung, Nguyễn Đức CườngNguyễn Chí BảoĐinh Quý Hương, Nguyen Khoa Hien, Dương Tuấn Quang
Tên tạp chí đăng Chemistry Letters (SCI), IF2017 = 1.8
Năm đăng 2017
Tập 46
Số 1
Trang 135-138
Lĩnh vực HOÁ HỌC
File đính kèm