Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Kết quả nghiên cứu đánh giá chất lượng nước mặt sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả Hoàng Đình Trung
Tên tạp chí đăng Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học
Năm đăng 2017
Tập
Số
Trang
Lĩnh vực KHOA HỌC TỰ NHIÊN
File đính kèm