Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Một số tính chất điện môi, áp điện và sắt điện của hệ gốm KNLN pha tạp 0.5%kl ZnO
Tác giả Van Thi Bich Thuy, Phan Đình Giớ
Tên tạp chí đăng Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2016, NXB Đại học Huế
Năm đăng 2016
Tập 1
Số
Trang 59-67
Lĩnh vực VẬT LÝ
File đính kèm