Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất trong quá trình đô thị hóa tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Tác giả Trần Thị Minh Châu, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Dương Thị Thu Hà
Tên tạp chí đăng Tạp chí Kinh tế sinh thái (Viện Kinh tế sinh thái)
Năm đăng 2017
Tập 1
Số 1
Trang
Lĩnh vực CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
File đính kèm