Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Multi-directional cyclic shear-induced pore pressure and settlement of undisturbed clay
Tác giả Hiroshi Matsuda, Trần Thanh Nhàn, Hidemasa Sato, Hiroyuki Hara
Tên tạp chí đăng Eleventh U.S. Conference on Earthquake Engineering - 11NCEE
Năm đăng 2018
Tập
Số 967
Trang 967/1-11
Lĩnh vực CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
File đính kèm