Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM: KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA
Tác giả Lê Thị Kim DungNguyễn Thị Nha Trang
Tên tạp chí đăng Báo cáo Khoa học tại Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị
Năm đăng 2018
Tập
Số
Trang 220
Lĩnh vực PHÁP LUẬT
File đính kèm