Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI THỰC HÀNH, THỰC TẬP TỐT CHO SINH VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI
Tác giả Nguyễn Thị Nha Trang
Tên tạp chí đăng
Năm đăng 2018
Tập
Số
Trang 1
Lĩnh vực KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
File đính kèm